Night Event Poster 2014

ASMK Gozo Enduro on Sunday and More Overseas Competitions

 

ASMK is very busy both locally and abroad over this weekend. Next Sunday 25th May ASMK will be organizing the 5th Enduro event at the limits of id-Dwejra ta’ l-Ghansar in San Lawrenz, Gozo. This event is supported and sponsored by Dunlop Tyres – Malta, KTM, Thomas Smith Insurance and the Ministry for Gozo. ASMK also thanks family Apap of Victoria for intervening with the site owners Ta’ Muha and Ta’ Swis who helped in making this Gozo event possible.

Last weekend two ASMK Enduro members made it to Sicily to compete in another FMI Championship event. Due to continued rain showers the event was cancelled but Andrew Cassar and Matthieu Salomon drove with other Sicilian riders to another locality and exercised further practice there.

On Sunday 25th May 3 ASMK Motocross Riders will be competing in different classes in the FMI Regional Motocross Championship. Clayton Camilleri and Paul Muscat riding KTM’s and Edward Ciantar on a Kawasaki will be competing in different classes in this event which is to be held in Franco Villa – Valle al Cantara Race Complex in Messina. Travelling of the competitors is assisted by Virtu Ferries.

Also this weekend, Drag racers Luke Farrugia and Shawn Buttigieg will be competing in the FIM-Europe SuperStreet bikes Championship with top European racers. These races are held in Santa Pod in England. Luke and Shawn who ride powerful Suzuki Hyabusa motorcycles run the Quarter Mile strip in the low 7.2 seconds starting from rest. Practice sessions are held this Saturday while the Eliminations will be run on Sunday. ASMK wishes success to all competitors performing in foreign land.

This last Saturday ASMK successfully organised the 14th National Autocross Championship event at the ASMK Ta Qali Sport Complex from 7.00pm till late. Unfortunately, the Motocross races scheduled to start at 4.00pm were cancelled for safety reasons. Yet, 31 Autocross competitors registered for this traditional Night Event run under artificial lights. Next night event is scheduled for the 31st May with the Motocross starting at 4.30pm. The Autocross starts at 7.00pm

A brief look at last Saturday’s Autocross Lucas Oil Class A Races where Melo Zammit on a Ford Escort, Jason Martin on a Volkswagen Polo, Ryan Scerri on an Opel Corsa, Gordon Johnson on a Peugeot 205, Christian Mark Galea on a Fiat Ritmo and Lennie Cortis on his Fiat Uno qualified for the prestigious Class A Finals. From the Start Galea took the lead followed by Zammit, Martin and Scerri while Johnson’s car was locked on the tyre barriers on the first corner. This did not stop Johnson from performing excellent on the track. Lap after lap Johnson passed four (4) competitors in a skillful way and soon caught on the race leader Galea which drew the attention of all present. But at the end of the nine Lap race Galea cross the Finish ahead of Johnson’s Peugeot and Martin’s VW Polo. Melo Zammit is 4th yet he is now unbeatable in the National Championship.

The Autocross ‘Lucas Oil Class B’ competitors were  Godwin Martin on Opel Corsa, Andrew Pisani on a Vauxhall Nova, Kurt Sammut on a Ford Ka, Josef Grech on a Ford Fiesta, Duncan Delia on Ford Fiesta and Philip Joe Vella on a Vauxhall Nova.

From the Start Sammut took the race lead just ahead of Vella and Pisani. This lead did not last long as Sammut was then forced to retire due to an electrical fault in his racer. Then Vella took the lead ahead of challenging Pisani right to the finish. Grech on his Fiesta finished in 3rd place and ahead of Delia’s Fiesta while Martin’s Opel retired too due to a mechanical failure.

Gozo Autocross driver Joseph Vella on a Fiesta won the Gozo Autocross class.

Next Autocross Night Event is scheduled for the 31st May from 7.00pm. Most Heats and the Finals will be run under artificial lighting on tracks. The Motocross races start at 4.30pm. Details, reports and other data can be found at www.asmk.org.mt

 

IL-HADD MOTO-ENDURO F’GHAWDEX U MEMBRI TAL-ASMK BARRA L-PAJJIZ

Ghal ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’tmiem il-gimgha ser jerga jkun jum iehor impenjattiv kemm lokalment u anke internazzjonalment.

Nhar il-Hadd li gej 25 ta’ Mejju 2014 l-Assocjazzjoni se taqsam ghal gzira t’Ghawdex biex torganizza il-hames attivita Enduro ASMK Pasta Poiatti 2013/14 u ssapportjata min Dunlop Tyres, KTM, Thomas Smith Insurance u l-Ministeru ghal Ghawdex. Din id-darba l-Enduro ser issir fil-barriera li tinsab fid-Dwejra ta’ l-Ghansar f’San Lawrenz Ghawdex. L-attivita tibda fl-10:00am u l-Assocjazzjoni tixtieq tirringrazzja lil Familja Apap li hadet hsieb tirranga ghal post fejn ser issir din l-attivita, lis-Sidien Ta’ Muha u Ta’ Swis li taw ic-cans biex din l-attivita issir possibbli.

Filwaqt li l-Hadd li ghadda zewg membri tal-ASMK Enduro marru Sqallija ghall tigrija FMI, sfortunatament din giet imhassra minhabba x-xita. Ma dan kollu Andrew Cassar u Mathieu Salomon marru f’lokalita ohra u wettqu tahrig flimkien ma Enduristi ohra.

Matul is-Sibt u l-Hadd 25 ta Mejju tliet membri tal-Motocross licenzjati mill-Assocjazzjoni ser ikunu qed jikkompetu fi Sqallija fil-kampjonat FMI Motocross.  Clayton Camilleri u Paul Muscat fuq muturi KTM u Edward Ciantar fuq mutur Kawasaki ser ikunu qed jikkompetu fi klassijiet separati fit-tieni attivita tal-Kampjonat tal-FMI li din id-darba ser issir f’Messina fil-Korsa ta’ Franca Villa – Valle al Cantara.

F’Santa Pod l-Assocjazzjoni ukoll ser ikollha membri licenzjati fid-Drag Racing fis-Super Street Bikes. Luke Farrugia u Shawn Buttigieg li jsuqu muturi Suzuki Hyabusa 1300cc ser jikkompetu fit-tieni attivita mill-Kampjonat FIM–Europe Drag Racing Cup. Wara success li kellhom f’April li ghadda il-kontingent Malti huma ottimisti li jkomplu javvanzaw il-fuq fil-klassifika. Farrugia u Buttigieg ser ikollhom diversi sezzjonijiet ta sewqan matul il-gurnata tas-Sibt u jsiru l-Eliminations tal-kompetitzzjoni il-Hadd. L-Assocjazzjoni tawgura lil success lill kompetitur kollha.

Intant nhar is-Sibt li ghadda l-Assocjazzjoni organizzat b’success l-ewwel attivita taht id-dawl artificjali li ghal l-ghaqda hija tradizzjoni li taghmel zewg attivitajiet tard fil-ghaxija sa bil-lejl. Sfortunatament l-attivita kellha tibda fl-4pm mis-Sezzjoni Muturi Motocross kellha tigi mhassra minhabba raguni tas-sigurta izda fis-7pm is-sezzjoni Autcross bdiet l-14 il-programm mill-kampjonat ASMK Pasta Poaitti kif kien ippjanat. F’din it-tigrija hadu sehem 31 kompetitur.

Intant harsa lejn iz-zewg finali li kellna fejn ghal ‘Autocross Lucas Oil Klassi A’ ikkwalifikaw Melo Zammit fuq Ford Escort, Jason Martin fuq Volkswagen Polo, Ryan Scerri fuq Opel Corsa, Gordon Johnson fuq Peugeot 205, Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo u Lennie Cortis fuq Fiat Uno. Mat-tluq ta’ din il-finali Galea jaghmel hrug eccellenti fejn mill-ewwel seraq l-ewwel pozizjoni segwiet min Martin, Zammit u Scerri b’Johnson kellu ikompli it-tigrija mill-ahhar post ghall fatt  li wara ghadda l-ewwel kantuniera qabad it-tyre barriers fil-genb tal-korsa imma mill-ewwel rega kompla jsuq fil-korsa. Dan gibed l-attenzzjoni ta kullhadd fejn beda jissupera karozza wara karozza, qabez erga’ karozzi u spicca jsegwi lill leader Galea. Il-finali spiccat b’Galea jirbah it-tigrija Finali segwiet minn Johnson u Martin. Fir-raba’ u il-hames post dahlu Zammit u Scerri.

Fl-Autocross ‘Lucas Oil Klassi B’ ikkwalifikaw Godwin Martin fuq Opel Corsa, Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova, Kurt Sammut fuq Ford Ka, Josef Grech fuq Ford Fiesta, Duncan Delia fuq Ford Fiesta u Philip Joe Vella fuq Vauxhall Nova. Mat-tluq ta din il-finali rajna lil Sammut jaghmel hrug tajjeb u jiehu mill-ewwel it-tmun tal- finali segwiet vicin tieghu minn Vella u Pisani. Sammut kellhu jirtira minhabba hsara elettrika biex Vella u Pisani avvanzaw posthom. Vella ha t-tmun segwit vicin min Pisani u Grech. Ma kellna l-ebda tibdil iktar matul din il-finali b’Martin jirtira ukoll minhabba hsara teknika biex il-finali spiccat b’Vella rebbieh segwit min Pisani u Grech. Fir-raba’ post spicca Delia.

Fl-Autocross Gozo kellna lill Joseph Vella li rebah is-sezzjoni fuq Ford Fiesta.

L-Attivitajiet tal-Autocross issa jkomplu nhar is-Sibt 31 ta’ Mejju fejn l-ASMK ser tkun qed torganizza l-ahhar attivita ta dan l-istagun li sa jsir ukoll bil-lejl. Ghal iktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elettroniku www.asmk.org.mt

Johann Pace
Segretarju Generali