ASMK Night Event On Saturday – Trials on Sunday.

 

‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ will be very busy over this weekend with two main activities. The 14th Autocross event and the 7th Motocross races will be held on Saturday 17th May at the ASMK Complex at Ta Qali. The Trials bikers will be competing at the hard rock cutting quarry at ix-Xaghra tal-Maghlaq l/o Qrendi. Also on Sunday Enduro Riders Andrew Cassar and Mathieu Salomon will be competing in the 3rd FMI Enduro Championship race in Ibleo-Ragusa in Sicily. Both riders will be competing in different classes with an overall competitor population of about 150 riders.

A quick look into the Championship scales which end with two more races to go reveals that all can change. Melo Zammit on his Escort Mk IV failed to win the last two events yet he is leading this Class A with 245 points. Vince Farrugia on his VW Polo is 2nd overall with 221 points but Josef Grech is very close with 193 points on his Ford Fiesta. Grech is running one point ahead of Mark Galea on a Fiat Ritmo with 192 points.

A quick look into the Lucas Oil Aucross Class A Zammit is still leading too and Farrugia and Galea follows in 2nd and 3rd places res[ectively. Class B leader Andrew Pisani on his Vauxhall Nova is followed by Philip Joe Vella on another Nova.

The Gozo Autocross Class leader is Domenic Zammit on an Alfa sud. Joseph Agius on a Fiesta is Runner-up.

Motocross Lucas Oil Class A is still in Competition though Clayton Camilleri on a KTM leads with 150 points ahead of Paul Muscat on another KTM with 132 points. 3rd placed Edward Ciantar on his Kawasaki has gained 110 points.

The Motocross Lucas Oil Class B with two races to go is won by young Kyle Camilleri who rides an 85cc Suzuki RM. Kyle has won 150 points to date. French Pierre Jourdan riding a 2 stroke engine KTM is 2nd with 86 points while Karl Micallef is 3rd overall with 62 points on his Honda.

Trials rider Robert Caruana is leading the Class A with 87 points. Damon Bonello who is still recovering from a road accident is still Runner-up on his Gas Gas with 60 points and is at par with James Zahra who rides a Sherco in Trials competitions.

Class B Rowen Bonello riding a Beta leads with 100 points ahead of Joseph Scicluna with 77 points on a Gas Gas. Manuel Camilleri on his Beta is 3rd overall with 61 points.

Next Friday 16th May ASMK will be running the Practice sessions under artificial lighting for the Autocross drivers between 6.00pm and 9.00pm. Entrance during Practice sessions is welcomed for free. More information and photos at www.asmk.org.mt

 

ASMK f’Ta Qali is-Sibt bil-lejl u l-Hadd Trials fil-Qrendi

 

Nhar ‘Tmiem il-Gimgha’ li gej sa jkun impenjattiv ghal l-‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ b’zewg attivitajiet mill-istagun ASMK Pasta Poiatti 2013/14. Nhar is-Sibt 17 ta’ Mejju 2014 l-attivita sa tkun fil-Kumpless tal-Assocjazzjoni f’Ta’ Qali,  il-Hadd fil-Barriera tax-Xaghra tal-Maghlaq Limiti tal-Qrendi u l-hadd Enduro tal-FMI gewwa Ibleo – Ragusa.

Il-Programm ghal nhar is-Sibt jibda fl-4:00pm bis-seba’ tigrija tal-Kampjonat Motocross waqt li aktar tard fil-ghaxija mis-7:00pm tibda is-sezzjoni Autocross bl-erbatax (14) il-Programm. Il-Hadd fid-9:00am is-sezzjoni Trials ser tkun qed torganizza is-sitt attivita fil-Qrendi. Il-Hadd ukoll zewg Membri tal-Enduro Andrew Cassar u Mathieu Salomon ha jkunu jikkompetu f’zewg klassijiet separate fil-Kampjonat FMI fi Sqallija. Din hija tigrija iebsa b’madwar 150 kompetitur.

Harsa lejn il-klassifiki fejn l-Assocjazzjoni tibda tersaq biex taghlaq stagun iehor b’success. Fis-sezzjoni Autocross qed naraw li kollox ghadu miftuh u nhar is-Sibt li gej jista’ jkun deciz min ser ikun qed jirbah dan il-kampjonat. Melo Zammit fuq Ford Escort li minkejja li fl-ahhar zewgt attivitajiet ma rnexxilux jirbah xorta wahda baqa’ jiddefendi posthu. Zammit bhalissa jinsab fil-quccata b’245 punt u jinsab segwit min Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo b’221. F’taqtija mqanqla ghat-tieni post ma Farrguia nsibu lil Josef Grech fuq Ford Fiesta b’193 punt u Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo b’192 punt.

Harsa lejn il-klassijiet Lucas Oil Autocross naraw li fi klassi A insibu lil Zammit, Farrugia u Galea qed jokkupaw l-ewwel tliet postijiet f’din il-klassi waqt li fi Klassi B naraw lil Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova li jinsab fuq quddiem u segwiet min Philip Joe Vella fuq Vauxhall Nova wkoll. Fil-Klassi Gozo Autocross Dominic Zammit fuq Alfa Sud jinsab jillidja din il-klassi segwiet min Joseph Agius fuq Ford Fiesta.

Fix-Xena Motocross Lucas Oil Klassi A kollox ghadu miftuh fejn fil-quccata insibu lil Clayton Camilleri fuq mutur KTM b’150 punt segwiet min Paul Muscat fuq mutur KTM b’132 punt. Fit-tielet pozizjoni insibu lil Edward Ciantar fuq mutur Kawasaki b’110 punt.

Fil-Motocross Lucas Oil Klassi B kollox huwa maghluq fejn l-izghar kompetitur li ghandha l-Assocjazzjoni Kyle Camilleri fuq l-izghar mutur Suzuki 85cc RM issigila din il-klassi. Bhalissa Camilleri jinsab fl-ewwel post b’150 punt u mistenni jkompli jiddomina l-attivitajiet li jmiss. Camilleri jinsab segwit min Pierre Jourdan fuq mutur KTM b’86 u fit-tielet pozizjoni insibu lil Karl Micallef fuq mutur Honda b’62 punt.

Fis-Sezzjoni Trials klassi A insibu lil Robert Caruana fuq mutur Gas Gas li qed jiddomina din il-klassi b’87 punt segwit minn Damon Bonello fuq mutur Gas Gas b’60 punt li bhalissa wieqaf mill-mutur ghax huwa rikoverat. Bl-istess puntegg insibu ukoll lil James Zahra fuq mutur Sherco. Fi Klassi B ghadu qed jiddomina Rowen Bonello fuq mutur Beta b’100 punt segwit min Joseph Scicluna fuq mutur Gas Gas b’77 punt u fit-tielet post insibu l-Manuel Camilleri fuq mutur Beta b’61 punt.

Il-Gimgha 16 ta Mejju filghaxija bejn 6:00pm u 9:00pm jkollna sezzjoni ta tahrieg ghas-sezzjoni Autocrosss. Id-dhul waqt dan it-tahrig huwa bla hlas. Ghal aktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elettroniku www.asmk.org.mt

Inaselli ghalik

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta

Night Event Poster 2014