Autocross End of Season next Saturday Night

 

Podium places for ASMK Riders in Messina and Santa Pod

The last ASMK Pasta Poiatti National Autocross Championship event will be held next Saturday 31st May 2014 starting at 7.00pm till late. These races will continue under artificial lighting. The dat’s program is to include the 7th Motocross Championship event starting at 4.00pm.  The pre-Race Practice sessions will be held on Friday from 6.00pm onwards.

Though Mela Zammit is declared winner of the 2013/14 Autocross National Championship yet the Runner-up placing is still in competition mainly between Vince Farrugia on his VW Polo  and Christian Mark Galea on his Fiat Ritmo. Four (4) points separate them while Josef Grech on his Fiesta is battling for this Runner-up placing too. 

On Sunday 25th May ASMK held the long awaited Gozo Enduro Race at San Lawrenz quarry which is surrounded with beautiful scenery. 33 competitors distributed into 3 main classes started on the 3 kilometer hard rock track laid on different terrain. Each rider had a practice run and two Timed Runs for Class and Overall placings. James Zahra on his JYamaha 250cc in Class A registered his best time of 3 mins. 27.33secs. Ian Scicluna (Honda 250cc) placed 2nd in Class with 3 mins. 44.14 secs. £rd place goes to Joseph Scicluna on a Honda 125cc bike with 4 mins. 5.35 secs.

Class B for 0ver 250cc bike is dominated by Matthew Gauci on his 300cc KTM with his best time of 3 mins. 30.9 secs. Ace Enduro rider Alex Sant Fornier on his 450cc KTM registered his run in 3 mins. 40.59 secs. 3rd place goes to Victor Bajada also on a 300cc KTM who did his best run in 3 mins. 53.64 secs. This class was very well battled and many times were close.

The Trials Class was again won by young Rowen Bonello on his 290cc Beta Trials bike. Rowen registered a 4 mins. 5.37secs over the 3 Km long track with all kinds of obstacles on the way. Gozo rider Renato Mizzi is placed 2nd in Class with 4 mins. 16.32 secs. on his 250cc Beta.

The ‘Overall Winner’ placing sponsored by Anastasi Dunlop Tyres is Class A winner James Zahra with his best Overall time of 3 mins. 27.33 secs. Class B winner Matthew Gauci is Runner-Up with 3 mins. 30.9 secs. This little difference is building competition mainly between these two Enduro bike riders.

ASMK would like to thank Apap family for their assistance, the quarry owners at San Lawrenz Ta’ Muha and Ta’ Swiss, the Gozo Ministry, Pasta Poiatti, Dunlop Malta, KTM Malta and Thomas Smith Insurance.

Last ASMK Enduro Championship event will be run next Saturday evening 24th June 2014. Location will be published soon.

Last Sunday 25th May three ASMK Motocross riders were battling their way to the podium in the 2nd Motocross Championship race organised by the Italian Federation in Sicily. The race was held at MX Track in Franca Villa in Messina. Paul Muscat on his 250cc KTM won his 2nd podium 2nd place in the Masters Class in the 20 mins race. Clayton Camilleri improved his placing and also won his 3rd place on the Podium of the ‘MX2 Over 21’ Class on his KTM 250cc bike. Edward Ciantar who ran in 2nd place for 7 laps was forced to retire due to a front tyre puncture which also resulted in damaging his bike. This ASMK Malta Motocross team will be racing again in Sicily next September for more Championship races. 

ASMK Licenced Drag Racers Shawn Buttigieg and Luke Farrugia were also Drag Racing their Suzuki Hyabusa 1300cc bikes in Santa Pod in UK. Both compete in the ‘FIM-Europe Super Street Bike Cup’ European Championship and are doing very well. Shawn did his best Quarter Mile run in 7.2769 second and winning 3rd place on the UK Podium. Luke did his best run in 7.3710 secs and he won 5th Overall in his place. Both teams of Shawn and Luke will be racing again on the 3rd to 6th July in Alastaro track in Finland. ASMK wish success to all Maltese riders competing abroad.

 

NHAR IS-SIBT JINAGHLAQ L-KAMJONAT ASMK AUTOCROSS

 

SUCCESS Bil-MUTURI ENDURO F’GHAWDEX, F’SANTA POD U F’MESSINA

Nhar is-Sibt 31 ta’ Mejju 2014 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi tkompli l-attivitiajiet tal-Kampjonat ASMK Pasta Poaitti 2013/14 fil-Kumpless Sportiv Ta Qali bl-ahhar attivita tal-Karozzi Autocross u is-Seba’ attivita mill-Muturi Motocross. L-attivita tibda bil-Motocross fl-4:00pm u l-karozzi jibdew fis-7pm sa tard bil-lejl. Nhar Il-Gimgha lejliet l-attvita issir is-sezzjoni ta tahrig ghal karozzi Autocross mis-6pm il-quddiem.

Minkejja li fl-Autocross Melo Zammit fuq Escort huwa dikjarat rebbieh tal-Kampjonat Nazzjonali 2013/14 il-post ta’ Runner-up huwa ferm indeciz u missielet minn 3 sewwieqa. Fit-taqtiegha hemm Vince Farrugia fuq VW Polo u Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo b’differenza t’4 punt bejniethom u ferm vicin tahhom hemm ukoll Josef Grech fuq Ford Fiesta. Daqstant f’din l-attivita l-attenzjoni sa tkun l-iktar fuq dawn id-drivers bic-cans ghall Runner-up.

Intant nhar il-Hadd 25 ta Mejju l-ASMK organizzat b’succes l-ewwel attivita Enduro f’San Lawrenz Ghawdex b’veduta mill-isbah u hadu sehem 33 kompetitur maqsuma fit-tliet klassijiet fuq korsa b’distanza ta 3 kilometri. Fi Klassi A rega iddomina James Zahra fuq mutur Yamaha 250cc bl-ahjar hin ta’ 3 minuti 27.33 sekondi. Dan kien segwit min Ian Scicluna fuq mutur Honda 250cc b’hin ta’ 3 minuti 44.14 sekondi u it-tielet post spicca Joseph Scicluna fuq mutur Honda 125cc b’hin ta’ 4 minuti 5.35 sekondi.

Fil-Klassi B (Over 250cc) Matthew Gauci iddomina fuq KTM 300cc b’hin ta’ 3 minuti 30.9 sekondi segwiet vicin tieghu min Alex Sant Fornier fuq KTM 450cc b’hin ta’ 3 minuti 49.59 sekondi. It-tielet post intrebah minn Victor Bajada fuq KTM 300cc b’hin ta’ 3 minuti 53.64 sekondi.

Fil-Klassi Trials hareg rebbieh Rowen Bonello fuq Beta 290cc b’hin ta’ 4 minuti 5.37 sekondi. Renato Mizzi mix-Xaghra Ghawdex ghamel l-ahjar hin ta’ 4 minuti 16.32sekondi fuq Beta 250cc

Il-Premju ‘Overall Winner’ sponsorjat minn Dunlop Tyres Malta rebhu James Zahra b’hin ta 3 minuti 27.33 sekondi. Matthew Gauci huwa Runner-Up b’hin ta’ 3 min.30.9 sek. Din id-differenza zghira fl-ahjar hin tal-gurnata qed ikompli jaghmel l-attivita iktar kompetittiva fit-tigrija ghar-rebh tal-Kampjonat Enduro. Izda ir-rebbieh sa jigi mhabbar fl-ahhar tigrija mhabbra ghall nhar is-Sibt 24 ta Gunju 2014. L-Assocjazzjoni tirringrazzja Apap family, lis-sidien tal-Barriera f’San lawrenz Ta’ Muha u Ta Swiss fejn saret l-attivita, lill Ministeru ta’ Ghawdex tal-ghajnuna utli u li sponsors Pasta Poiatti, Dunlop-Malta, KTM u Thomas Smith Insurance.

Fi tmiem din il-Gimgha 3 membri tal-Motocross ikkompetew fil-Kampjonat Regjonali tal-Federazzjoni Taljana FMI. It-tigrija saret fil-korsa tal-Motocross Franca Villa – Valle al Cantara f’Messina. Paul Muscat rega rebah it-Tieni post fuq il-podium fil-klassi MX Masters. Clayton Camilleri avvanza il-post li rebah fit-tigrija ta’ qabel din. Dan rebah it-Tielet post fuq il-Podium fil-Klassi MX2 Over 21. Edward Ciantar li saq ukoll ma Clayton kellu bidu ferm tajjeb billi zamm fit-tieni post ghall seba’ Laps izda kellu jirtira mit-tigrija minhabba pancer fit-tyre ta quddiem li kkagunalu wkoll xi hsara fil-mutur. Dan it-team Malti tal-Motocross tal-ASMK mistenni jkompli jsuq fil-Kampjonat FMI f’Settembru li gej flimkien ma xi membri Maltin ohrajn.

F’dan il-Weekend ukoll zewg membri ohra tal-ASMK Shawn Buttigieg u Luke Farrugia jsuqu muturi Suzuki Hyabusa 1300cc fid-Drag Racing. Dawn huma licenzjati mill-ASMK biex isuqu fil-Kampjonat ‘FIM-Europe Super Street Bike Cup’. Din it-tigrija saret gewwa Santa Pod fl-Ingilterra. Dawn iz-zewg riders Maltin tejbu l-pozizzjoni tahhom fuq l-ewwel tigrija li saret f’April. L-ahjar hin ta’ Shawn huwa 7.2769 sekondi fuq distanza ta Kwart ta’ Mil u rebah it-Tielet Post fuq il-Podium f’santa Pod. Luke li rebah fil-hames post overall irregistra hin ta’ 7.3710 sekondi fuq l-istess distanza ta’ Kwart ta Mil. Dawn it-Teams Maltin ta Shawn u Luke mistennija jikkompetu it-tigrija li jmiss tal-kampjonat fit-3 sa 6 ta’ Lulju ta din is-sena. Din it-tigrija ha ssir fil-korsa Alastaro fil-Finlandja. L-ASMK tawgura aktar successi lis-sewwieqa Maltin kollha specjalment lill dawk li qed jghamlu isem tajjeb ghall Motorsport Malti.

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta

Bidu ta Tigrija f'Messina