News

Glasgow 2014 – Kevin Moore igorr il-bandiera Maltija

                                                             
 

Glasgow2014….media update2
 

Wara s-successi miksuba sena ilu fil-Lussemburgu fil-Loghob tal-Istati Zghar tal-Ewropa, l-atleta KEVIN ARTHUR MOORE inghazel mill-Kumitat Olimpiku Malti sabiex igorr il-bandiera Maltija waqt ic-Cerimonja tal-Ftuh tal-20 Edizzjoni tal-Loghob tal-Commonwealth.

 

Il-Kumitat Olimpiku Malti se jkun fost il-71 pajjiz u territorju tal-Commonwealth li se jippartecipaw fl-20 Edizzjoni tal-Loghob tal-Commonwealth fi Glasgow, Skozja. 27 atleta minn 9 dixxiplini fil-programm ta’ Loghob se jirrapprezentaw lil Malta f’Edizzjoni li tibda ufficjalment fit-23 ta’ Lulju bic-Cerimonja tal-Ftuh f’Celtic Park.

L-ghazla tal-KEVIN ARTHUR MOORE thabbret mill-President is-Sur Julian Pace Bonello meta flimkien ma’ chef de mission is-Sur Mark Cutajar indirizzaw lil atleti u ufficjali ftit hin wara li waslu fil-villagg tal-atleti fi Glasgow.

Moore kien ha sehem fl-ahhar edizzjoni tal-Loghob tal-Commonwealth fl-2010 f’Delhi filwaqt li fil-Loghob tal-Istati Zghar tal-Ewropa rebah hames medalji fosthom tnejn tad-deheb. Ghandu record nazzjonali fil-200 m u fl-400 m

Fl-istess waqt il-kontingent Malti kellu zjara mill-Prim Ministru Dr.Joseph Muscat li ferah lil atleti u ufficjali u awguralhom kull success fil-Loghob tal-Commonwealth.
 
 

 

Charles Camenzuli Director of Media – Maltese Olympic Committee         22.07.2014

By |July 23rd, 2014|News|Comments Off|

Team Malta – Meeting with the Prime Minister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |July 23rd, 2014|News|Comments Off|

ASMK – FIM Europe congress in Malta

FIM-Europe 2015 Congress in Malta by ASMK
A few days ago ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ (ASMK) President Mr. Frans Deguara and Secretary General Mr. Johan Pace attended the 20th ‘International Federation of Motorcycling’ in Europe (FIM-Europe) Congress held in Poland in the city of Krakow.

During this meeting the Congress had to elect a new President amongst other issues. Former FIM-Europe President Dott. Vincenzo Mazzi passed away a few months earlier. Dott. Mazzi was instrumental for ASMK as he opened new horizons and opportunities with regards to the Maltese bikers in competitions abroad. One minute silence was held as a tribute to Dott. Mazzi in the presence of his wife.

On Friday afternoon the ASMK Malta Delegation had a meeting with Mr Wolfgang SRB. He was later elected as the new FIM-Europe President for the coming 4 years during the General Conference meeting held on Saturday afternoon. Mr. SRB who has already served as Vice-President to Mr. Mazzi is well aware of his duties and is determined to bring forward and gain results with regards to Motorcycling sport, tourism and road safety in Europe among other issues.

During the Conference in Krakow, ASMK presented a short video about Malta and our heritage to the delegates present from the 43 European Federations members. Then Mr Deguara addressed the delegates to introduce Malta as the next destination to host the 2015 FIM-Europe General Conference. Both presentations were excellent and a unanimous vote followed in favour. The next FIM-Europe Congress will be held in Malta between the 2nd and the 5th July 2015 at the Grand Hotel Excelsior.

In this regard ASMK has launched on a challenging event which will host no less than 270 delegates expected to attend the [...]

By |July 23rd, 2014|News|Comments Off|

Il-KOM issellem lill-imh. Gino Camilleri

                           
Il-KOM isellem lill-eks President l-Imħ.Ġino Camilleri

Il-President u l-Bord tal-Diretturi tal-Kumitat Olimpiku Malti, jingħaqdu mal-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tal-isport affiljati billi jwasslu l-kondoljanzi lil familja Camilleri wara li llum tħabbret il-mewt tal-Imħallef Ġino Camilleri li għal bosta snin kellu rabta qawwija mal-isport b’mod partikolari mal-Kumitat Olimpiku Malti li tiegħu kien President bejn l-1989 u l-1999 .

L-Imħallef Camilleri għal bosta snin kien president kemm tal-Amateur Swimming Association kif wkoll tal-Malta Squash Association minbarra rabtiet oħra ma għadd ta’ għaqdiet nazzjonali tal-isport.

Il-Kumitat Olimpiku Malti jsellem lil Imħallef Ġino Camilleri li għal bosta kien dejjem sors ta’ riferenza fir-rigward l-amministrazzjoni tal-isport l-aktar f’mument meta fil-perjodu tiegħu ta’ presidenza tal-Kumitat Olimpiku Malti l-isport f’pajjizna beda fażi ta’ żvilupp.
 
Charles Camenzuli

Direttur tal-Media – KOM

20.07.2014

By |July 21st, 2014|News|Comments Off|

Glasgow 2014 – Team Malta

Glasgow2014….media update
Il-Kumitat Olimpiku Malti se jkun fost il-71 pajjiz u territorju tal-Commonwealth li se jippartecipaw fl-20 Edizzjoni tal-Loghob tal-Commonwealth fi Glasgow, Skozja. 27 atleta minn 9 dixxiplini fil-programm ta’ Loghob se jirrapprezentaw lil Malta f’Edizzjoni li tibda ufficjalment fit-23 ta’ Lulju.

Il-kontingent Malti immexxi milli President is-Sur Julian Pace Bonello u mis-Segretarju Generali s-Sur Joe Cassar , ghandu bhala chef de mission lis-Sur Mark Cutajar u bhala assistent chef de mission lis-Sur William Beck li diga jinsabu Glasgow sabiex jghamlu l-ahhar thejjijiet ghal wasla tal-kontingent Malti fil-villagg tal-atleti.

It-tiraturi flimkien mal-partecipanti tal-lawn bowls kienu l-ewwel li waslu fil-villagg.

Intant, id-Direttur tal-isport , is-Sur Mario Micallef flimkien mal-Kummissjoni Teknika fi hdan il-KOM habbru l-lista ufficjali ta’ atleti li se jirrapprezentaw lil Malta:

 

ATLETIKA :

Diane Borg

Rebecca Camilleri            

Rachel Fitz                          

Sare’ Rebecca                   

Kevin Moore                     

 

GINNASTIKA :

Kirsty Caruana

Peppina Dalli

Adreana Zammit

 

JUDO:

Isaac Bezzina

Jeremy Saywell

Marcon Bezzina

 

LAWN BOWLS:

Carmela Spiteri

Leonard Callus

John Parnis

 

SPARAR :

Eleonor Bezzina

William Chetcuti

Nathan Xuereb

Brian Galea

 

SQUASH:

Kimberly Borg Cauchi

Colette Sultana

Bradley Hindle

Daniel Zammit Lewis

 

TRIATHLON:

Danica Spiteri

Keith Galea

 

WEIGHTLIFTING:

Jessica Edge

 

WRESTLING:

Adam Vella

David Galea

   

Charles Camenzuli Director of Media – Maltese Olympic Committee         20.07.2014

By |July 21st, 2014|News|Comments Off|

Bronze Medal at the Paris Jiu-Jitsu Open

Bronze Medal at the Paris Jiu-Jitsu Open

Four members of Brazilian Jiu-Jitsu Team Malta competed in the Paris Jiu-Jitsu Open organised on the 28/29th June by the International Jiu-Jitsu Federation. Zack Galea, Jeremy Mangion and Conrad Zammit had a good performance in their BJJ competitive debut, were both Zack and Jeremy managed to win their first round in their category. Matthew Azzopardi competed in an advanced category (Gi category) where he managed to comfortably win his first match on points. Unfortunately he made an infringement in his second match and got disqualified. The day after he competed in the No-Gi category where he managed to redeem his mistake and managed to place 3rd Bronze. BJJ Team Malta is a club specialising in Jiu-Jitsu, where the focus is on ground fighting and submission grappling. The team is affiliated with the Malta Judo Federation.

By |July 14th, 2014|News|Comments Off|

COJI 2014 – Corsica aktar successi

COJI 2014 – Corsica aktar successi
Wara r-rebh tal-medalja tal-bronz tal-ginnastika fil-kategorija tat-timijiet, aktar successi ghal ginnasti Maltin fl-individwali fejn Sana Grillo rebhet il-medalja tad-deheb fil-beam bi 11.60 punti kif wkoll dik tal-bronz fil-floor bl-istess puntegg ta’ 11.65 daqs Suzanne Buttigieg filwaqt li Peppijna Dalli rebhet wkoll il-bronz fil-bars b’10.25 punti.

Permezz tal-Kumitat Olimpiku Malti atleti zghazagh hadu sehem fit-18 l-Edizzjoni tal-COJI – il-Loghob tal-Gzejjer li sar f’Ajaccio f’Corsica f’dawn il-grantet bic-Cerimonja tal-eghluq issir l-Erbgha filghaxija.

Fl-edizzjoni ta’ din is-sena b’kollox hadu sehem 10 pajjizi fi programm li jigbor fih 10 dixxiplini fejn Malta hadet sehem wkoll fil-judo bil-judokas Francesco Aufieri, Kurt Butters u Alex Esposito li tilfu fil-kategoriji rispettivi taghhom.

 

Il-kontingent Malti tmexxa minn Dr.Sue Mercieca bhala chef de mission .

 

 

Charles Camenzuli Director of Media – Maltese Olympic Committee         02.07.2014

By |July 3rd, 2014|News|Comments Off|

COJI 2014 – Corsica

COJI 2014 – Corsica

L-ewwel rizultat pozittiv ta’ atleti Maltin li permezz tal-Kumitat Olimpiku Malti qed jiehu sehem fit-18 l-Edizzjoni tal-COJI – il-Loghob tal-Gzejjer li qed isir f’Ajaccio f’Corsica. 

Fl-edizzjoni ta’ din is-sena b’kollox qed jiehdu sehem 10 pajjizi fi programm li jigbor fih 10 dixxiplini.

It-tim tal-ginnastika maghmul minn Claire Azzopardi, Sana Grillo, Suzanne Buttigieg u Peppijna Dalli rebhu l-medalja tal-bronz fil-kompetizzjoni tat-timijiet meta kisbu total ta’ 86.35 punt. Medalja tad-deheb ghal Martinique bi 92.55 punti b’Corsica fit-tieni post bi 89.30 punt. Fl-individwali fost 17 il-ginnasta  Sana Grillo giet fir-raba’ post, Suzanne Buttigieg fit-tmien post, Claire Azzopardi fil-11 il-post u Peppijna Dalli fis-17 il-post.

Dr.Sue Mercieca, hija chef de mission tal-kontingent Malti

 

 

Charles Camenzuli Director of Media – Maltese Olympic Committee         02.07.2014

By |July 3rd, 2014|News|Comments Off|

First Kata Medal for Malta

First medal for Maltese Judoka at an International Kata Tournament

The Maltese Kata team, composed of Joe Bonello and Joe Muscat in the Katame-no-Kata, Ivan Esposito and Tiziana Apap in the Ju-no-Kata, and George Fabri and Ray Fava in the Kime-no-Kata, competed in the Trofeo Kata Sicily. This was the last ranking Kata event before the National Italian Kata Championships, to establish the Italian Kata team for the World Championships.

This event was the third appearance for the Katame-no-Kata team. Bonello and Muscat had performed the Katame-no-Kata for the first time in Malta at the World Championships scoring 345 points in 2009 placing 7th in their group, and 382 points at the European Championships in Malta in 2013. At the Italian Grand Prix, Bonello and Muscat scored 392 points, winning the bronze medal. This was the first ever International Judo Kata medal won by a Maltese couple. This Kata was won by 4 time gold medalists at the European Championships and 2 time bronze medalists at the World Championships: Andrea Fregnan and Stefano Moregola.

The other 2 couples had their second experience at a Kata event, the first being the European Kata Championships in 2013 in Malta. Fabri and Fava had scored 443 points in Malta. This time in Sicily they scored 472 points. Esposito and Apap had scored 363 points at the Europeans and in this Grand Prix, they scored 386 points. 

These results are very encouraging for the proliferation of Kata in the sport of Judo. A big thank you goes for the team, and Maestro Giovanni Strazzeri who is giving tremendous support to our team.
-End-

L-Ewwel midalja f’Turnament Internazzjonali tal-Kata għal-Judoka Maltin

 

It-tim tal-Kata Malti, magħmul minn Joe Bonello u Joe Muscat fil-Katame-no-Kata, Ivan [...]

By |June 30th, 2014|News|Comments Off|
  • Shooting copy
    Permalink Gallery

    Nathan Lee Xuereb wins Gold in European Championships 2014 Hungary

Nathan Lee Xuereb wins Gold in European Championships 2014 Hungary

NATHAN LEE XUEREB STRIKES GOLD IN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2014 HUNGARY.

Nathan Lee Xuereb made us proud today where he made it to the highest place on the podium in Hungary where he won The Gold Medal in Juniors DoubleTrap event at The European Championships 2014.

Nathan lee managed 28/30 in his first and second round this morning followed by a perfect straight of 30/30. He managed 26/30 in his fourth round and 24/30 in his fifth for a total of 136/150. He qualified amoung the top six for the semi finals where he managed 26/30 together with another three shooters. He won his shoot off to qualify for the Gold and silver medal match together with James Dedman from Great Britain.

Nathan Lee Xuereb was confident in his final medal match and went on the attack mode to beat the British with 26/30 to 22/30 for James.

This was another memorable day for his coach Jimmy Bugeja that is assisting Nathan Lee Xuereb that made the Maltese Flag fly high in Hungary.

The Malta Shooting Sport Federation, The Malta Olympic Committee,The KMS and Parliamentary Secretary for Youth and Sports Chris Agius  would like to congratulate Nathan Lee Xuereb for today’s achievement.

 

 

By |June 23rd, 2014|News|Comments Off|