News

15 Edizzjoni MOC Sports Awards 2016

 

media information………nr. 2

Rikonoxximent lil atleti minn 23 assocjazzjoni.

Atleti minn 23 assoċjazzjoni nazzjonali tal-isport nhar is-Sibt 3 ta’ Diċembru ser ikunu ppremjati mill-Kumitat Olimpiku Malti fil-15 l-Edizzjoni tal-MOC Sports Awards li għandha ssir fil-Lukanda Corinthia, Attard.

Dawk nominati ser ikunu ppremjati fi xi waħda mill-kategoriji fosthom dik speċjali, bronż, fidda u deheb kif wkoll dik tal-platinum. Minn din l-edizzjoni l-KOM introduċa wkoll il-kategorija intiża li tgħati rikonoxximent speċjali lil dawk l-atleti jew timijiet li jkunu kisbu suċċess li jmur lil hinn mir-riżultati miksuba.

Fl-edizzjoni ta’ din is-sena hemm wkoll għaxar Kunsilli Lokali nominati għar-rikonoxximent lil dak il-Kunsill li jkun wettaq attivita’ sportiva fi ħdan il-komunita’ tal-lokal.

Kif sar fl-edizzjonijiet kollha tal-MOC Sports Awards din is-sena wkoll ser jiddaħħlu membri ġodda fl-MOC Hall of Fame.

Għas-serata ta’ premjazzjoni filwaqt li l-mistieden speċjali ser ikun it-tiratur Roberto Di Donna rebbieħ tal-medalji tad-deheb u bronż fl-Olimpijadi ta’ Atlanta fl-1996, l-ispettaklu ser ikun f’idejn Kinetic Dance Studio immexxija minn Daphne Gatt filwaqt illi mistieden speċjali ieħor huwa Mieszko Wlodarczyk fejn bil-ballun tal-basketball jgħamel l-impossibbli possibbli. Preżentatur tas-serata ser ikun Charles Camenzuli li fil-passat kien wkoll ippreżenta dawn l-Awards fl-2008 u fl-2011.

Is-serata ser tixxandar fi trasmissjoni diretta fuq TVM 2

 

Charles Camenzuli

Direttur tal-Media KOM

 

 

By |November 29th, 2016|News|Comments Off on 15 Edizzjoni MOC Sports Awards 2016|

ROBERTO DI DONNA MISTIEDEN SPEĊJALI TAL-KOM

15 Edizzjoni MOC Sports Awards 2016
DI DONNA MISTIEDEN SPEĊJALI TAL-KOM
ROBERTO DI DONNA , twieled Ruma fit- 8 ta’ Settembru 1968 – meqjus bħala wieħed mill-aqwa tiraturi ta’ kull żmien fl-istorja tal-Olimpijadi.
Ħa sehem f’erba’ edizzjonijiet tal-Olimpijadi fl-1988 f’Seoul, fl-1992 f’Barcellona , fl-1996 f’Atlanta u fl-2000 f’Sydney. Il-qofol tal-karriera kien fl-1996 meta f’Atlanta rebaħ il-medalja tad-deheb fl-airpistol fuq disatanza ta’ 10 metri (585 + 99.2) kif wkoll rebaħ il-bronz fil-pistola fuq distanza ta’ 50 metru (569 + 92.8)
Fl-1994 fil-finali tat-Tazza tad-Dinja, fi Munich rebah il-medalja tal-bronz fil-pistola libera filwaqt li fl-1995 f’edizzjoni ohra tal-finali rebah id-deheb fl-istess kategorija u kiseb il-fidda fl-air pistola
Is-sena 1996 apparti s-success Olimpiku kienet wkoll success fil-finali tat-Tazza tad-Dinja f’Naefels meta rebaħ il-medalja tad-deheb fiż-żewġ kategoriji.
Fl-1997 fil-finali tat-Tazza tad-Dinja f’Lugano rebah id-deheb fl-air pistola u l-fidda fil-pistola.
Huwa għandu r-record Taljan fl-airpistol (592/600) u fil-pistola (573/600). Fl-aħħar snin mexxa skola tal-isparar u fl-istess waqt baqa’ jikkompeti. Mill-2011 inħatar bħala kowċ nazzjonali taż-żgħażagħ tal-Italja.

 

______________________________________________________________________
Charles Camenzuli
Direttur tal-Media KOM

By |November 25th, 2016|News|Comments Off on ROBERTO DI DONNA MISTIEDEN SPEĊJALI TAL-KOM|

Midalja tad-deheb storika għal Malta fil-Bowling

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport Chris Agius jifraħ lil Tiziana Carannante li rebħet midalja tad-deheb storika waqt il-Kampjonati tat-Ten Pin Bowling tal-Commonwealth.  Huwa jestendi l-awgurju tiegħu lil Sue Abela li rebħet il-midalja tal-bronż fl-istess kampjonati.  Il-midalja tal-fidda intrebħet minn Whiting tal-Awstralja.

Il-Kampjonati tat-Ten Pin Bowling tal-Commonwealth isiru kull sentejn u huma miftuħa għal dawk il-pajjiżi kollha li jiffurmaw parti mill-Commonwealth.  Din l-edizzjoni saret f’Johannesburg, fl-Afrika t’isfel.

Normalment dawn il-kampjonati huma dominati minn pajjiżi kbar bħall-Awstralja, New Zealand, l-Ingilterra, l-Indja, l-Kanada jew il-Malasja.  Madanakollu din is-sena kellha tkun Malta li tirbaħ l-midalja tad-deheb permezz ta’ Caranannte.  Fil-passat Sue Abela u Joanna Attard kienu rebħu midalji tal-bronż filwaqt li Neil Sullivan kien rebaħ midalja tal-fidda.

 

Ħajr għar-ritratti: MEDE_PS

 

 

By |November 23rd, 2016|News|Comments Off on Midalja tad-deheb storika għal Malta fil-Bowling|
  • ASMK-LOGO
    Permalink Gallery

    Sunday’s ASMK Events Postponed due to bad track conditions

Sunday’s ASMK Events Postponed due to bad track conditions

 
Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ notifies that tomorrow’s Sunday 20th  November events have been cancelled due to the bad track conditions effect of bad weather conditions of the last days.

These conditions have halted the ASMK Officers to finalize work on the Autocross and on the Motocross tracks so much so that on Friday 18 November, all work performed by special machinery had to be abandoned though the Malta Association has commissioned an expert in building the Motocross track.

The Autocross National Championship scheduled to be launched tomorrow Sunday 20th is postponed for Sunday 11th December 2016. On this date the Motocross Championship will also be launched on the new track which is designed and built by Angelo Chinquemani an expert in this field. The layout of the new Motocross track designed to European standards should attract both experts and novices to this sport. This program starts at 10.00 in the morning with a Holy Mass celebrated annually by the ASMK while races start at 11.00am.

Meanwhile the Association is to continue the programmed events as planned. The next event to be hald by the Association is the 2nd Enduro race for Enduro ASMK Members and other enthusiasts. This is to take place on Sunday 4th December 2016. The Trials section is holding their event on the 13 December. This will be held in San Pawl tat-Targa. The ‘Christmas Special Event’ which includes the Autocross and Motocross is scheduled for the 18th December. The Association is expected to close the program with the Demolition Derby which is held once a year in this particular time.

ASMK informs that the Official www.asmk.org.mt is full of information related to any kind of Sport organized by the Association, such regulations, [...]

By |November 21st, 2016|News|Comments Off on Sunday’s ASMK Events Postponed due to bad track conditions|
  • karate
    Permalink Gallery

    Kampjonati Nazzjonali tal-Karate Solidarjeta bl-Isports 2016

Kampjonati Nazzjonali tal-Karate Solidarjeta bl-Isports 2016

 

Numru rekord to 185 atleta, bejn l-eta’ ta’ 6  u 20 il-sena ħadu sehem fil-Kampjonati Nazzjonali tal-Karate 2016 organizzati mill-‘Malta Karate Federation’ (MKF), li saru f’Savio College Ħad-Dingli, fit-12 u 13 ta’ Novembru.

“Kienet sena attiva hafna għall-MKF, fejn iffukajna biex nghatu l’opportunita lill’atleti tghana jigu esposti ghall kompetizzjonijiet il barra minn xtutna.  F’Settembru ilqajna 6 pajjizi fostna ghat-Tielet Edizzjoni Tal- Kampjonati Tal-IStati iz-Zghir ta’ l’Ewropa fejn kellna record ta’ 250 partecipant.  ‘Team Malta’ irnexxielu jikseb it-tielet post f’dawn il-kampjonati.  Rajna lill-atleti promittenti taghna jiehdu sehem f’mhux anqas minn tnax il kompetizzjoni u stharrig internazzjonali fostom il-World Karate Championships li saru fl’Awstrija ix-xghar li ghadda.  Din is-sena ksibna rizultati tajbin hafna u dan jinkuraggixxi lis-Senseis taghna, lill-Board Tekniku kif ukoll lill-Atleti biex ikomplu jiffukaw fuq l’att tekniku u b’hekk nassiguraw li l’atleti taghna ikunu preparati tajjeb ghall-isfidi li-gejjin.” Dan kien il-kumment tal-President tal-Malta Karate Federation is-Sur Kenneth Abela.

Is-sur Kenneth Abela ‘kkonkluda billi rringrazzja lill- Il Sport Malta u l-MOC tas-sapport kontinwu tagħhom.

National Karate Championships Solidarjeta’ Bl-Isports 2016

A record number of 185 athletes aged between 6 and 20 years took part in this year’s Karate National Championships which were held at Savio College Dingli on the 12th and 13th November.

“This year was a very active year for MKF, having focused on giving our athletes international exposure. We hosted the 3rd edition of The Small States of Europe Karate Championships in September which had record participation of 250 athletes.  Malta Team managed to secure 3rd place overall.  We have seen our elite athletes taking part in 12 international competitions and training seminars, including the World Karate Championships which were held in Austria last month.  This year we had rewarding results and this encourages our senseis, technical board [...]

By |November 17th, 2016|News|Comments Off on Kampjonati Nazzjonali tal-Karate Solidarjeta bl-Isports 2016|

ASMK Autocross Season Launched this Sunday

Joseph Scicluna wins first ASMK Enduro at Ta Qali.

The ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 National Autocross Championship will be launched on Sunday 20th November 2016 at the ASMK Race Complex at Ta Qali. This year the Autocross Championships are divided into three classes, that for the Modified cars, for the Super Cars and for a Standard Class.

This Sunday’s program is to include a Holy Mass which is held annually in the month of November. Holy Mass is said to remember the deceased ASMK members and relatives who entered eternity. Holy Mass which is said by the ASMK Spiritual Director starts at 10: 00am and then the first Autocross races for the follows soon after a short break.

Meanwhile, on Sunday 13th November 2016 ASMK launched the Enduro 2016/2017 Championship which is supported by Dunlop Tyres and Pasta Poiatti. On this very first event held at the ASMK premises, 25 Enduro riders were registered in the two highly competitive classes, that of Class A for riders on motorcycles having an engine capacity up to 250cc and those in Class B where motorcycles with the larger capacity ranging from 251cc and over.

This 3,5kilometers long Enduro race track was welcomed by all. The natural obstacles contained water pools while the man-made obstacles ranged in a large variety of obstacles where the riders had to exercise their skills to obtain high rankings.

In Class B Joseph Scicluna on a KTM and James Zahra on a Yamaha dominated the result scale during the Pole Position. The First Heat showed Bernard Sammut on a KTM and Gary Debono on Sherco challenging the placing of Zahra and Scicluna where Zahra later managed to go to the lead by a small margin, that of [...]

By |November 16th, 2016|News|Comments Off on ASMK Autocross Season Launched this Sunday|

ASMK Enduro 2016/2017 launching on Sunday

On Sunday 13th November 2016 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi (ASMK) is opening another Championship sponsored by ASMK and Pasta Poiatti of the 2016/2017 season. The Enduro Section will be launching the first event of the Enduro motorcycle riders which is to be held at the ASMK Motor Sports Complex at Ta’ Qali.

As previously announced by the Association, this 2016-2017 Enduro Championship will include six races. Such competitions normally almost all events take place outside the Association Sports Complex. This is made possible with the full cooperation of owners of quarries and other locations.

On Saturday which is the eve of Enduro event the Enduro committee under the direction of Mr Eddie Bonello will be constructing the Championship launching race track. This is to include natural and man-made obstacles for the riders in the race. This temporary Enduro circuit is being constructed at the ASMK premises at Ta ‘Qali. Registration for the Sunday race starts at 9: 00am while racing starts at 10.00am. All registered competitors will be divided into three classes – that of motorcycles under the 250cc and Over 250cc and another class for Trials motorcycles.

Meanwhile the Association informs all the Trials Motorcycles enthusiasts that as the Trials first competition of Sunday 30th October 2016 was cancelled due to bad weather on the previous night, this competition is scheduled to be held on Tuesday 13th December which is a Public Holiday. The location will be announced later on. 

Currently the Association is underway with the first project on the Autocross track wherespecial machinery is used to remove a substantial part of the entire track surface of the track Autocross on the kilometre long track.

This work is being made possible thanks to the contractors [...]

By |November 9th, 2016|News|Comments Off on ASMK Enduro 2016/2017 launching on Sunday|

World Judo Day in Malta

For the sixth year in a row, the International Judo Federation staged the World Judo Day on the 28th of October, which happens to be the birthday of Master Jigoro Kano – the father of Judo. This day is dedicated to the coaches, the athletes, their families, the fans, and all those having judo at heart, which is one of the most widely practiced sport in the world! It is also an opportunity for judo lovers to share experiences and promote the sport.
Kano Shihan (master) had said, “Judo in reality is not a mere sport or game. I regard it as a principle of life, art and science. In fact, it is a means for personal cultural attainment.”
Previous themes for the World Judo Day were Respect (2011), Judo for All (2012), Perseverance (2013), Honour (2014), Unity (2015), and this year’s theme was Judo for the World.
In Malta, the clubs organised 2 events, where the Judoka brought a friend or relative to training, and opened their doors to whoever wanted to have a taste of judo. Adults, children, judo experts, beginners, Maltese and visitors to our island, all shared the tatami, enjoyed Judo together and celebrated Kano’s birthday. As Kano Shihan had said, “Judo teaches us to look for the best possible course of action, whatever the individual circumstances, and helps us to understand that worry is a waste of energy.”
This event has served as promotion of Judo and its clubs. The Malta Judo Federation is constantly active in activities on and off the mat. The World Kata Championships have recently been organised successfully. The federation officials still receive words of gratitude, and have been told that it has been the [...]

By |October 31st, 2016|News|Comments Off on World Judo Day in Malta|

ASMK Launch PASTA POIATTI 2016/17 Season Next Sunday

“Assoċjażżjoni Sport Muturi u Karożżi” (ASMK) is opening the 2016/2017 season by a Trials event on Sunday 30th October 2016 taking place at the Motorsport Track at Ta’ Qali which is again sponsored by Pasta Poiatti.
This season is to include six (6) races by the Enduro motorcycle bikers and eight (8) events by the Trials motorcycles. Almost all such competitions will be taking place outside the ASMK Sports Association Complex. Also, ASMK will be running an eight (8) Motocross events championship together with 12 championship events for the Autocross cars in a Standard, Modified and a Super Class which is being launched as from this year.

The 2016/17 launching event of Sunday 30th October will be for the Trials Section which following the success of last season, the Association will continue supporting and running these events in a Championship form. The Association is bound to continue exploring new sites for the Trials and Enduro riders championship events which are both attractive and competitive. The new locations are made possible thanks to several quarry owners who are cooperating with ASMK to hold these events in their locations.

On Saturday the Trials committee under the leadership of Manuel Camilleri will be locating the equipment for the Sunday Trials sections at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali. Registration is open on Sunday morning at 9: 00am while the competitive Trials riding competition starts at 10.00am. All registered competitors will be divided in two classes: – Class A is for the more experienced and skilled riders while the Class B is for Riders who are less experienced including Beginners in this sport.

Meanwhile the association is currently ongoing preparatory work to renovate the Autocross track and to re-design a [...]

By |October 26th, 2016|News|Comments Off on ASMK Launch PASTA POIATTI 2016/17 Season Next Sunday|

Courtesy Visit by Mr. Vizer and Mr. Envic Galea

Dr Muscat accompanied by Hon Chris Agius, Parliamentary Secretary for Sports, received Mr Vizer, President of the International Judo Federation(IJF) accompanied by Mr Envic Galea president of the Malta Judo Federation for a courtesy visit. In Dr Muscat private office, they reviewed the World Judo Kata Championships, just organised the weekend before and the training camp that followed.

Hon Chris Agius pointed out that just under 300 participants from 30 countries from 5 continents attended. The Prime Minister said that the Government was more than pleased to help the Maltese Judo federation finalise their centre which will surely help to bring back the sport to the successes and honours that Judo is known to bring to Malta. He thanked Mr Vizer for supporting the Federation and for the work he is doing for Judo around the world as Malta will surely also benefit.

Mr Vizer thanked the Prime Minister for the invitation and presented him with the IJF Gold Medal. Mr Vizer also presented Hon Chris Agius with the IJF Special Recognition Award for his support to Maltese Judo.

 

 

Dr Muscat, akkumpanjat mill-Onor Chris Agius, Segretarju Parlamentari għall-Isport, irċieva s-Sur Vizer, President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo (IJF), akkumpanjat mis-Sur Envic Galea, president tal-Federazzjoni tal-Judo f’Malta, għal żjara ta’ kortesija. Fil uffiċċju privat ta’ Dr Muscat, huma rrivedew il-Kampjonati Mondjali tal-Kata (Judo), li għadhom u l-kamp ta ‘taħriġ li segwa, li għadhom kif ġew organizzati ġewwa Malta.

L-Onorevoli Chris Agius enfasizza li ftit anqas minn 300 parteċipant minn 30 pajjiż minn 5 kontinenti attendew. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern kien aktar minn kuntent biex jgħin lill-federazzjoni tal-Judo Maltija biex jiffinalizzaw ċentru tagħhom li żgur ser jgħin biex iġib lura l-isport għas-suċċessi u l-unuri li l-Judo huwa magħruf li jġib lejn Malta. Huwa rringrazzja [...]

By |October 10th, 2016|News|Comments Off on Courtesy Visit by Mr. Vizer and Mr. Envic Galea|