Commonwealth games logo - MALTA glasgow

Glasgow2014….media update

Il-Kumitat Olimpiku Malti se jkun fost il-71 pajjiz u territorju tal-Commonwealth li se jippartecipaw fl-20 Edizzjoni tal-Loghob tal-Commonwealth fi Glasgow, Skozja. 27 atleta minn 9 dixxiplini fil-programm ta’ Loghob se jirrapprezentaw lil Malta f’Edizzjoni li tibda ufficjalment fit-23 ta’ Lulju.

Il-kontingent Malti immexxi milli President is-Sur Julian Pace Bonello u mis-Segretarju Generali s-Sur Joe Cassar , ghandu bhala chef de mission lis-Sur Mark Cutajar u bhala assistent chef de mission lis-Sur William Beck li diga jinsabu Glasgow sabiex jghamlu l-ahhar thejjijiet ghal wasla tal-kontingent Malti fil-villagg tal-atleti.

It-tiraturi flimkien mal-partecipanti tal-lawn bowls kienu l-ewwel li waslu fil-villagg.

Intant, id-Direttur tal-isport , is-Sur Mario Micallef flimkien mal-Kummissjoni Teknika fi hdan il-KOM habbru l-lista ufficjali ta’ atleti li se jirrapprezentaw lil Malta:

 

ATLETIKA :

Diane Borg

Rebecca Camilleri            

Rachel Fitz                          

Sare’ Rebecca                   

Kevin Moore                     

 

GINNASTIKA :

Kirsty Caruana

Peppina Dalli

Adreana Zammit

 

JUDO:

Isaac Bezzina

Jeremy Saywell

Marcon Bezzina

 

LAWN BOWLS:

Carmela Spiteri

Leonard Callus

John Parnis

 

SPARAR :

Eleonor Bezzina

William Chetcuti

Nathan Xuereb

Brian Galea

 

SQUASH:

Kimberly Borg Cauchi

Colette Sultana

Bradley Hindle

Daniel Zammit Lewis

 

TRIATHLON:

Danica Spiteri

Keith Galea

 

WEIGHTLIFTING:

Jessica Edge

 

WRESTLING:

Adam Vella

David Galea

   

Charles Camenzuli Director of Media – Maltese Olympic Committee         20.07.2014