Upcoming Games

Julian Pace Bonello, President tal-Kumitat Olimpiku Malti u Mark Cutajar chef-de-Mission ghal Loghob tal-Commonwealth kienu fost delegazzjonijiet minn aktar minn 70 pajjiz u territorju fi hdan il-Commonwealth ghac-Cerimonja f’Buckingham Palace li tat bidu ghar-rotta tal-baton madwar il-pajjizi tal-Commonwealth.

Kien ir-rebbieh Olimpiku Chris Hoye illi fil-gonna ewlenin ta’ Buckingham Palace ghadda l-baton lir-Regina Elizabetta II bhala Kap tal-Commonwealth f’liema baton tpogga l-messagg tal-istess Regina. Dan il-messagg jinqara waqt ic-Cerimonja tal-Ftuh li ghandha ssir fit-23 ta’ Lulju 2014 fi Glasgow.

Il-baton b’hekk bdiet ir-rotta madwar is-70 pajjiz u territorju u fix-xhur li gejjin se tingieb wkoll Malta.

Prezenti ghal din ic-Cerimonja fost il-bosta dinjitarji kien hemm wkoll is-Sur Norman Hamilton bhala Kummissarju Gholi Malti ghall-Inghilterra.

upcoming