Zammit Still Tops ASMK Autocross

On Sunday 30th March ASMK will be organising the eleventh (11) Autocross event of the ASMK-Pasta Poiatti National Autocross Championship 2013/14. This 15 event championship is being held at the ASMK Sport Complex at Ta Qali. First race is scheduled to start at noon.

Time is passing fast and the championship is still wide open from 2nd place onwards. Though Melo Zammit on his Mk 3 Escort No. 61 failed to qualify for Class A and had to run in Final B Class during the last 10th event he still tops the Championship scale with 162 points. Second placed Christian Mark Galea won 133 points so far on his Fiat Ritmo.  Third placed are Gordon Johnson on his Peugeot 205 and Vince Farrugia on his Volkswagen Polo. Both Johnson and Farrugia won 130 points each which is 3 points less than 2nd placed Galea on his Ritmo and 4 points ahead of 5th placed Josef Grech with 126 points on his Ford Fiesta No. 62.

The difference is so minimal between 2nd, 3rd and 5th places so one expects high competition between these top drivers in this classification list. All placings are expected to change and stabilise their positions in next Sundays Final races. Thus, these drivers will be the main attraction throughout the next event.

The Gozo Autocross section seems to be stabilised with Domenic Zammit on his Alfa Sud who tops the Gozo Championship scale. Joseph Vella and Joseph Agius both on Fiesta cars are placed 2nd and 3rd overall. Marvin Grima on his Opel Corsa is placed 4th overall.

A look into the Class A and Class B shows that Melo Zammit also heads the Class A points. Christian Mark Galea follows on his Fiat Ritmo and Emanuel Muscat on his Opel Corsa is placed 3rd overall in Class A. Josef Grech on his Ford Fiesta is placed 4th in Class.

Andrew Pisani still heads Class B drivers list on his Vauxhall Nova though he suffered mechanical problems in his last race event. Philip Joe Vella on another Vauxhall Nova now is placed 2nd overall in this class while Vince Farrugia is 3rd placed on his Volkswagen Polo together with Kurt Sammut on his Ford Ka who shares the same number of points as Farrugia.

ASMK would like to notify the general public that entrance to the ASMK site at Ta Qali will be open for free to all during Saturday’s Autocross practice and testing sessions as from 2.00pm onwards. More information can be obtained though the website www.askm.org.mt

 

ZAMMIT IKOMPLI JIDDOMINA FIL-KLASSIFIKA AUTOCROSS

Nhar il-Hadd 30 ta’ Marzu 2014 l-‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ ser tkompli l-attivitajiet taghha bil-hdax (11) il-attivita bil-programm mill-Kampjonat ASMK – Pasta Poiatti 2013/14. L-Attivita bit-tigrijiet tal-Karozzi Autocross ser issir fil-Kumpless Sportiv ASMK f’Ta’Qali.  L-ewwel tigrija tibda f’nofsinhar.

Qed joqrob iz-zmien lejn tmiem stagun iehor li jikkonsisti fi hmistax (15) il-tigrija. Harsa lejn il-klassifika sal-ghaxar tigrija naraw lil Melo Zammit fuq Ford Escort Mk3 ghadu jiddefendi posthu u dan minkejja li fl-ahhar attivita ma kkawlifikax ghal finali A u spicca jsuq l-ahhar attivita fil-finali Klassi B. Din zammitu milli jkompli javvanza fil-klassi u fil-klassifika generali pero xorta baqa jidefendi l-ewwel pozizjoni b’vantagg sostanzjali. Zammit ghandhu 162 punt u segwiet minn Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo b’133 punt fit-tieni post. Fit-tielet pozizjoni nsibu taqtija bejn Gordon Johnson fuq Peugeot 205 u Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo li jinsbau it-tnejn bl-istess puntagg dak ta’ 130 punt kull wiehed.

Johnson u Farrugia jinsabu ukoll f’taqtija ma Galea li qieghed fit-tieni pozizjoni f’din klassi b’differenza minima ta 3 punti vantagg. Fix-xena hemm ukoll Josef Grech fuq Ford Fiesta li minkejja jinsab fil-hames pozizjoni b’126 punt xorta ghandu c-cans ma Galea, Johnson u Farrugia li jkompli javanza ghax id-differenza bejn dawn il-hames sewwieqa hija minima.

Daqstant, nhar il-Hadd 30 ta Marzu l-attenzzjoni ser tkompli tiddomina fuq dawn l-erba kompetitur u naraw min se jirnexxilu jkompli javanza postu. Zammit bhalissa jinsab trankwill b’vantagg sostanzjali pero jekk irid ikompli jiddefendi postu jrid jikkwalifika ta l-inqas fi Klassi A fl-attivita li gejja.

Fis-Sezzjoni Gozo Autocross ghadna qed insibu lil Domnic Zammit fuq Alfa Sud f’ras il-klassifika. Dan huwa segwiet min Joseph Vella u Joseph Agius it-tnejn fuq Ford Fiesta. Fir-raba post f’din il-klassi insibu lil Marvin Grima fuq Opel Corsa.

Fis-Sezzjoni Autocross Klassi A insibu Melo Zammit fuq Ford Escort segwiet min Christian Galea fuq Fiat Ritmo u fit-tielet post Manuel Muscat fuq Opel Corsa segwiet fir-raba post min Josef Grech fuq Ford Fiesta.

Fi Klassi B insibu lil Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova segwit min Philip Joe Vella fuq Vauxhall Nova ohra. Fit-tielet pozizjoni insbu lil Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo flimkien mieghu Kurt Sammut fuq Ford Ka l-istess puntegg. Fir-raba post insibu lill Josef Grech fuq Ford Fiesta.

Intant nhar is-Sibt lejliet it-tigrija mis-2:00pm il-quddiem l-Assocjazzjoni torganizza sezzjoni ta tahrieg bil-Karozzi Autocross. Id-dhul is-Sibt ikun bla hlas u ghal iktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elektroniku www.asmk.org.mt

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta

Ryan Scerri fuq Opel Corsa segwiet min Kurt Sammut fuq Ford Ka Bidu ta Tigrija