11 TIMES CHAMPIONS OF MALTA

By July 17, 2015 News

subbuteo

11 TIMES CHAMPIONS OF MALTA

Seasons    1993-1994   «   1994-1995   «   1995-1996   «   1996-1997   «   1998-1999   «   2000–2001     2004-2005   «   2011-2012   «   2012-13   «   2013-14   «   2014-15

—————————————————————————————————————————–

 

Ftit tal-granet ilu, gie fi tmiemu l-stagun tat-Table Football u kif gara f’dawn l-ahhar snin, il-membri tal-Valletta Subbuteo Club rebhu l-maggoranza tat-titli nazzjonali, li gew organizzati mill-Malta Table Football Sports Association.

Ghar-raba darba konsekuttiva, Samuel Bartolo gie inkurunat Campjin ta’ Malta. Samuel rebah il-kampjonat Premier minghajr ma tilef loghba w irnexxielu jerbah 62 punt, min total ta 66. Dan l-stagun, Samuel rebah ukoll il-kategorija Open tal-FISTF Grand Prix li gie organizzat gewwa Malta, ic-Challange Cup organizzata mill-MTFSA w kien finalist fil-kompetizzjoni Knock Out.

Fil-kategorija ta taht id-dsatax il-sena, Andrew Abela rebah il-kampjonat nazzjonali. Din hija l-ahhar sena ta’ Andrew f’din il-kategorija w irnexxielu jerbah ukoll iz-zewg FISTF International Open w anke l-FISTF Grand Prix ta’ Malta.

Jason Pisani gie dikjarat campjin fil-kategorija veterani, ghat-tieni darba, f’dawn l-ahhar erba’ snin. Dan l-stagun ukoll, Jason irnexxielhu jerbah il-kategorija veterani fil-FISTF International Open li gie organizzat f’Malta.

Fil-kompetizzjoni tat-timijiet, il-Valletta Subbuteo Club irnexxielu jerbah kemm il-kampjonat, kif ukoll in-Knock Out. Apparti dawn iz-zewg kompetizzjonijiet, il-klabb rebah ukoll il-FISTF Grand Prix ta’ Malta. Dawn it-tlett kompetizzjonijiet gew mirbuha bla telfa.

 

A few days ago, the Table Football season came to an end and the Valletta Subbuteo Club players, once again proved their worth by winning most of the national honours, that where organised by the Malta Table Football Sports Association.

Samuel Bartolo, for the fourth consecutive season, was crowned champion of Malta. Samuel won the MTFSA Premier division unbeaten and only dropped 4 points, out of 66 available. He also won the MTFSA Challange Cup, the Open category of the FISTF Grand Prix of Malta and was finalist in the MTFSA Knock Out Competition.

The MTFSA Under 19 category was won by Andrew Abela. In his last season as a junior player, Andrew also won both Under 19 FISTF International Open’s and the Under 19 FISTF Grand Prix that where held in Malta.

Jason Pisani was crowned champion in the MTFSA Veteran category for the second time in four years. Also this season, Jason won the Veteran category in the FISTF International Open, that was held in Malta.

In the team events, the Valletta Subbuteo Club won the National League and Knock Out events that where organised by the MTFSA and also won the team event in the FISTF Grand Prix of Malta. All these three titles where won unbeaten.

All VSC Trophies