--> -->

Demolition Derby giet posposta ghat-8 ta’ Jannar.

By December 19, 2016 News

ASMK-LOGOL-‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ jiddispjacija tinforma li l-attivita Autocross u Motocross bid- Demolition Derby ta’ nhar il-Hadd 18 ta’ Dicembru giet posposta ghat-8 ta’ Jannar tas-sena l-gdida.
Minkejja li l-Assocjazzjoni ghamlet kull sforz possibbli biex issewwi l-hsara fil-korsa kkagunata mill-maltemp u l-korsa ssir wahda accettabbli biex l-ASMK ittella l-programm bid-Demolition, li-sfida tal-maltemp sa tippersisti anka fil-granet li gejjin u mhux sa thalli lill Ghaqda issewwi l-hsara prezenti fil-hin ghall din l-attivita.
Daqstant, il-programm kollu bid-Demolition b’risq il-‘Malta Community Chest Fund’ sa jsir nhar il-Hadd, 8 ta’ Jannar 2017. Il-programm jibda fl-10.00am waqt li d-Demolition tibda fit-3.30pm
Inselli ghalik
ASMK – Malta

www.asmk.org.mt