--> --> Skip to main content

46th edition of the Judo National Championships

By December 11, 2018April 7th, 2020Judo Federation, News

The National Judo Championships started with the traditional Children Festival. Close to 100 children, aged 4 until 11 shared the tatami (Judo Mat) at the Malta Judo National Dojo. Sensei Joseph Castillo conducted a great warmup with core and coordination exercises. The Dragons then participated in judo games, but also had a taste of competition when they participated in Randori (competition training), under the coordination of several coaches from Maltese Judo Clubs. At the end of the 2-hour session, each child was called to the top podium, where they were presented with a gold medal each.

The next session was that of the Espoirs, aged 12 to 14. Tigne Judo Club dominated this age category, winning 3 out of the 5 gold. The National Champions in this age category are:
Tigne Judo Club: Bartolo Kris Samuel -46 kgs, Brincat Claude -55 kgs, Mizzi Gianluca – 60 kgs; Shirojudokwai Dojo: Castillo Leonor -40 kgs;
Malta Judo Academy: Camilleri Estelle -52 kgs.
This age group has been only recently exposed to a regular international circuit, and the athletes have shown commitment. Some of them will be moving to the next age category, that of Cadets, and a new generation of Espoir will start next January.

2 male Cadet categories were contested. The National Champions were Cauchi Owen -55 kgs from Tigne Judo Club and Zvicer Nikola -73 kgs from the Malta Judo Academy.

In the Junior categories another 2 categories were contested. In the females -57 kgs, 3 very strong elements battled for the title. Cardona Alanis (Mellieha Judo Club) gave a great performance, and had a very close call with Esposito Katryna (Tigne Judo Club), but placed third . Esposito, who weighed in for the -52 kgs, moved up a category, as her category was uncontested, and still managed to secure a silver medal. Castillo Lara (Shirjudokwai Dojo) was dominant, and beat her 2 opponents, winning the gold medal and the National title. The first and second podiums were inverted, when Esposito Katryna beat Castillo Lara, and thus won the senior title. In the males category, Falzon Nathan won the National Title in the -90 kgs.

In the Senior categories, the following won the National titles:
Kamikwai Judo Club: Butters Kurt -66 kgs, Cachia Cheryl -63 kgs;
Malta Judo Academy: Law Kriss -60 kgs;
Kinsu Dojo: Aufieri Francesco -90 kgs;
Tigne Judo Club: Esposito Katryna – 57kgs.

This was the last competitive event of the year for the Malta Judo Federation. The coaches and officials are all gearing up for an exciting and successful 2019.

Photos and videos of this event may be viewed on the Malta Judo Federation facebook page. 

46th edition of the Judo National Championships

Il-Kampjonati Nazzjonali tal-Judo bdew bil-Festival tradizzjonali tat-tfal. Madwar 100 tifel u tifla, ta’ bejn l-4 u l-11- il sena, kienu fuq it-tatami (tapit tal-Judo) fil-Malta Judo National Dojo. Sensei Joseph Castillo kkordina warmup pjanata sew għat-tfal, b’ħafna eżerċizzji jikkonċentraw fuq il-core u koordinazzjoni. Id-Dragons imbagħad ipparteċipaw f’l-logħob bbażat fuq kunċetti tal-Judo, u fl-aħħar għalqu b’togħma tal-kompetizzjoni billi l-kowċes għaqqdu lit-tfal f’koppji u tawhom bosta opportunitajiet f’Radori (taħriġ tal-kompetizzjoni). Fl-aħħar tas-sessjoni li damet sagħtejn, kull tifel u tifla kienu msejħa fuq l-għola podju, fejn kienu ppreżentati b’medalja tad-deheb kull wieħed.

Is-sessjoni li jmiss kienet dik tal-Espoirs, tal-età ta’ bejn it-12 u l-14. Tigne Judo Club iddomina din il-kategorija ta’ età, meta rebbħu 3 mill-5 deheb. Iċ-Ċampjins Nazzjonali f’din il-kategorija ta ‘età huma:
Tigne Judo Club: Bartolo Kris Samuel -46 kg, Brincat Claude -55 kg, Mizzi Gianluca – 60 kg;
Shirojudokwai Dojo: Castillo Leonor -40 kg;
Malta Judo Academy: Camilleri Estelle -52 kg.
Dan il-grupp ta ‘età kien reċentement espost għal ċirkwit internazzjonali regolari, u l-atleti wrew impenn kbir. Xi wħud minnhom se jimxu għall-kategorija ta ‘età li jmiss, dik ta’ Kadetti, u ġenerazzjoni ġdida ta ‘Espoir se tibda f’Jannar li ġej.

Fil-Kadetti, ġew ikkontestati 2 kategoriji maskili. Iċ-Ċampjins Nazzjonali kienu Cauchi Owen -55 kg minn Tigne Judo Club u Zvicer Nikola -73 kg mill-Malta Judo Academy.

Fil-kategoriji Junior ġew ikkontestati 2 kategoriji oħra. Fis -57 kg tan-nisa, 3 elementi b’saħħithom sew taw battalja xierqa għat-titlu. Cardona Alanis (Mellieha Judo Club) tat prestazzjoni tajba, u kienet viċin haħna li tieħu lil Esposito Katryna (Tigne Judo Club), iżda ma renxxiliex. Hi tilfet ukoll ma’ Castillo Lara u b’hekk sfat fit-tielet post. Esposito, li kienet ntiżnek għat -52 kg, telgħet kategorija, minħabba li l-kategorija tagħha ma kinitx kontestata, iżda xorta rnexxielha tikseb midalja tal-fidda. Castillo Lara (Shirjudokwai Dojo) kienet dominanti, u rebħet lill-avversarji tagħha, u b’hekk il-midalja tad-deheb u t-Titolu Nazzjonali. L-ewwel u t-tieni f’din il-kategorija inqalbu fil-kategorija tas-Seniors, meta Esposito Katryna għelbet lil Castillo Lara, u b’hekk rebħet it-titlu tas-Seniors. Fil-kategorija ta ‘l-irġiel, Falzon Nathan rebaħ it-Titolu Nazzjonali fid-90 kg.

Fil-kategoriji tas-Seniors, dawn li ġejjin rebħu t-Titoli Nazzjonali:
Kamikwai Judo Club: Butters Kurt -66 kg, Cachia Cheryl -63 kg;
Malta Judo Academy: Law Kriss -60 kg;
Kinsu Dojo: Aufieri Francesco -90 kg;
Tigne Judo Club: Esposito Katryna – 57kgs.

Dan kien l-aħħar avveniment kompetittiv tas-sena għall-Malta Judo Federation. Il-kowċis u l-uffiċjali kollha huma kollha eċċitati għal- 2019 biex jiksbu iktar suċċess.

Ritratti u videos ta ‘dan l-avveniment jistgħu jinstabu fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Malta Judo Federation.