ASMK AUTOCROSS ON SUNDAY AT TA’ QALI

By April 18, 2018 News

On Sunday 15th April 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue with the Autocross races of the National ASMK-Pasta Poiatti 2017/2018. The program begins at 12:00 pm at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali.

Grech and Scicluna win in Autocross

Meanwhile after the Easter Holidays break the Association continued with the races as planned. On Saturday afternoon of the 7th April 2018 ASMK organized the two Autocross Finals of event number three which were postponed on that day. The results of these finals are as follows: –

In the Autocross Modified Class A Final Jean Paul Grech on his Peugeot 106 along with Andrew Pisani on a Vauxhall Nova made a good start where Grech followed by Pisani took the lead of the race. Just after the second lap Pisani began to slow down and retired from the race. Soon Karl Micallef on Ford Fiesta followed by Noel Zammit on Fiat Punto occupied the 2nd and 3rd placings on track. During the rest of the race final we saw all drivers defending their placing to the end. Besides all this the final result shows Grech as the Class winner while Micallef and Zammit followed in 2nd and 3rd places respectively. Fourth and fifth place holders were Andrew Pisani and Vince Farrugia on a Volkswagen Polo.

In the final race of Autocross Modified Class B we saw a very good start from Gary Grech on his Opel Corsa along with Kieth Borg on a Vauxhall Nova and Ryan Scicluna on Ford Fiesta. During the first lap saw the cars took their place. Scicluna managed to take the lead of this race final ahead of Grech and Borg. However during this final we had no other changes in positions. The final result shows that Scicluna is the winner while Grech and Borg followed in 2nd and 3rd places respectively. Fourth place was won by Brandon Lee Vassallo on his Peugeot 205.

Paul Muscat wins all Motocross Class A

On Sunday 8th April 2018 the Association organized the championship’s sixth event of the Motocross National Championship for 2017/2018. The event was held at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali ASMK where 20 competitors divided into three classes were registered for this event.

The Day began with the compulsory practice time for all before starting the qualification races of the day. During the qualifying Heats Paul Muscat riding on a Yamaha registered the best time of the day by covering his fastest lap among all in 1 minute 22.88 seconds. Paul was followed by Trevor Muscat riding a Husqvarna but with a difference of 13.925 seconds.

During the two Heats of the day we continued to see Paul Muscat to continue to dominate the class A when he managed to also win the two qualifying rounds of the day by registering his first win of this season too. Muscat won this event ahead of Clayton Camilleri on a KTM and Trevor Muscat on a Husqvarna. Fourth and fifth place finishers were Kyle Camilleri on a KTM and Chris Muscat also on a KTM. Sixth place was won by young Mark Mamo on a Yamaha motorcycle.

In Class B where Bernard Sammut rides a Beta dominated the qualifying in session in his class with his best of all lap time of 1 minute 30.574 seconds. Sammut was followed by Gary Debono on a Sherco motorcycle with 19.335 seconds more than the time of Sammut.

In the Veteran Motocross Class Jethro Sant riding  on a Yamaha motorcycle dominated the qualifying race with his best time of 1 minute 36.929 seconds. Sant was followed by the KTM motorcycle driven by Paul Deguara with 0.551 seconds following Sant. In this Veterans MX Class we had these results. Paul Deguara on KTM once again dominated this class on his Yamaha. Deguara was followed by Jethro Sant and Daniel Bonnici on a KTM. Fourth and fifth place finishers were Andrew Cassar on a KTM and the Honda of William Sant. Joseph Azzopardi placed sixth on his Yamaha.

Further information and event photos/video one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi or You Tube. One can also make contact by email:-  [email protected] or Mobile 99425489.

 

Photos by Mario Micallef

 

IKOMPLI L-KAMPJONAT ASMK AUTOCROSS NHAR IL-HADD LI GEJ

Nhar il-Ħadd 15 t’April 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ser tkompli bit-tiġrijiet tal-istaġun tal-Karozzi Autocross mill-Kampjonat Nazzjonali Pasta Poiatti 2017/2018. Il-Program jibda 12:00pm fil-Kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali.

Grech u Scicluna jirbħu fl-Autocross

Intant wara l-waqfa għal Festi tal-Għid l-Assoċjazzjoni kellha tmiem il-ġimgħa impenjativ fejn nhar is-Sibt 7 t’April 2018 ġew organizzati zewġ Finali mill-Autocross Event numru tlieta li ma kienux laħqu saru. Ir-rizultati ta dawn il-Finali huma kif ġej:-

Fil-Finali Autocross Klassi A Modified rajna lil Jean Paul Grech fuq Peugeot 106 flimkien ma Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova jagħmlu ħarga tajba u Grech jieħu tmun tal-finali segwit min Pisani ftit wara it-tieni dawra. Pisani beda jirtira minħabba ħsara teknika fejn ħadlu posthu Karl Micallef fuq Ford Fiesta segwit minn Noel Zammit fuq Fiat Punto. Fil-kumplament tal-finali komplejna naraw lis-sewwieqa kollha jiddefendu posthom sa l-aħħar izda r-rizultat finali spiċċa bi Grech jirbaħ segwit min Micallef u Zammit. Fir-raba u l-ħames postijiet daħlu Pisani u Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo.

Fil-Finali Autocross Modified Klassi B rajna tluq tajjeb ħafna min Gary Grech fuq Opel Corsa flimkien ma Kieth Borg fuq Vauxhall Nova u Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta. Matul l-ewwel dawra rajna l-karozzi jieħdu posthom. Scicluna rnexilu jieħu t-tmun tal-finali segwit min Grech u Borg. Minkejja dan matul din il-finali ma kellna l-ebda tibdil fil-pozizzjonijiet. Ir-rizultat final juri lill Scicluna jirbaħ segwit min Grech u Borg. Fir-raba post daħal Brandon Lee Vassallo fuq Peugeot 205.

Paul Muscat jirbaħ kollox fil-Motocross Klassi A

L-Għada l-Ħadd 8 t’April 2018 l-Assoċjazzjoni organizza is-sitt attivita bil-Muturi Motocross mill-istaġun tal-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018. L-attivita saret fil-kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali fejn irreġistraw 20 kompetitur maqsuma fit-tliet klassijiet

Il-Ġurnata bdiet bit-taħrig obbligatorju qabel tibda l-kwalifikazzjoni tal-ġurnata fejn matul il-kwalifikazzjoni rajna lil Paul Muscat fuq mutur Yamaha jirreġistra l-aħjar ħin dak ta 1 minuta 22.88 sekondi fil-Klassi A. Paul kien segwit min Trevor Muscat fuq mutur Husqvarna b’differenza ta 13.925 sekondi. Fi Klassi B rajna lil Bernard Sammut fuq mutur Beta jiddomina l-kwalifikazzjoni f’din il-klassi b’ħin 1 minuta 30.574 sekondi. Dan kien segwit min Gary Debono fuq mutur Sherco b’differenza ta 19.335 sekondi. Fil-Klassi Veterans rajna lil Jethro Sant fuq mutur Yamaha jiddomina l-kwalifikazzjoni b’ħin ta’ 1 minuta 36.929 sekondi segwit min Paul Deguara fuq mutur KTM b’differenza 0.551 sekondi.

Matul iz-zewg Heats tal-ġurnata fi Klassi A komplejna naraw lil Paul Muscat ikompli jiddomina fejn irnexxielu jirbaħ iz-zewg rounds tal-ġurnata biex b’hekk irregistra l-ewwel rebħa f’dan l-istaġun. Muscat spiċċa segwit min Clayton Camilleri fuq mutur KTM u Trevor Muscat fuq mutur Husqvarna. Fir-raba u l-ħames post spiċċaw Kyle Camilleri fuq mutur KTM u Chris Muscat fuq mutur KTM ukoll. Is-sitt post intrebaħ minn Mark Mamo fuq mutur Yamaha.

Mill-Klassi B kellna dawn ir-rizultati. Beranrd Sammut fuq Beta għall darb’oħra huwa ir-rebbieħ f’din il-klassi segwit min Gary Debono fuq Sherco u Krist Falzon fuq Husqvarna. Fir-raba u l-ħames post spiċċaw Michael Sant fuq Husqvarna u Adrian Bonnici fuq Yamaha.

Mill-Klassi Veterans kellna dawn ir-rizultati. Paul Deguara fuq KTM reġa ddomina din il-klassi segwit min Jethro Sant fuq Yamaha u Daniel Bonnici fuq KTM. Fir-raba u l-ħames post spiċċaw Andrew Cassar fuq KTM u William Sant fuq Honda waqt li is-sitt post ħadu Joseph Azzopardi fuq Yamaha.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta’ Mario Micallef

Johann Pace

Segretaju Ġenerali

ASMK – Malta