--> -->

ASMK 2018 demolition derby on Sunday 23rd

By December 21, 2018 News

Sammut wins BETA in WotoMoto Enduro Challenge

On Sunday 23 December 2018 the “Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” will be organizing the special Motorsport event held every year during Christmas time. Like in previous years the event is being organized to raise funds for the Istrina. In this 25th edition of this event the program of the day will include the Autocross section with their second event of the 2018/2019 National Autocross Championship by ASMK and Pasta Poiatti. Also the Motocross Motorcycles will compete in a Fun Race . The day’s program starts at 8.00am with motorcycles while the cars races follow from 10:00 am. The program is expected to come to the end with the Cars Demolition Derby beginning at about the 3:00 pm.

Although the Demolition competitors are finding it very difficult to buy old cars for this Istrina event of Demolition which is held “Once a Year”, 30 competitors registered for this competition while being busy preparing their cars for this event. This edition will see 11 new competitors while the regular drivers amount to 19 to take part in this game. Just when the number of new competitors be more than a third of the lot this makes it more difficult to forecast who the Winner and Runner Up will be.

Although car crashing is the role of this game the participating drivers have special safety rules that has to be observed to protect the safety and health of all drivers on track. The preventive rules for this game in the past have been respected by all drivers during and to the end of the Demolition Derby. Meanwhile, the Association takes all the necessary precautions for the safety of all participants to happen. All cars will be inspected for safety on Saturday and prior to the event start too.

Meanwhile on Sunday 16th December the Association was very busy preparing and organizing the 1st Moto Enduro event during a special competition held at Ta’ Qali Sports Complex as the winner of this Enduro race will be presented by a brand new BETA motorcycle by the firm WotoMoto and to use during all racing of the National 2018/2019 Championship and do all the training sessions too, The results of this Enduro race are: –

The Class A and Overall winner is Bernard Sammut who raced on his Husqvarna 300 and covered the 5 kilometer track in 6 minutes 31.829 seconds. Carmelo Borg on a Honda 450 motorcycle followed Bernard with timed runs in 6 minutes 51.412 seconds. Third place finisher is Matthew Gauci on a Beta 300 with his best time of 6 minutes 58.593 seconds.

In Class B, Daniel Borg on a Beta 350 won this class with a timed runs of 7 minutes 29.401 seconds while Andrew Cassar followed as Runner-Up on a KTM 300 with a time of 7 mins. 30.375 seconds. Aidan Camilleri on a KTM 300 finished in third place with his time of 7 mins. 41.746 seconds.

Class C which had a number of new competitors taking part in this event was won by Luke Borg on a Kawasaki 250 motorcycle with a time of 8 minutes 4.439 seconds. Borg was followed by Kevin Calleja on a KTM 150cc motorcycle with timed laps of 8 minutes 26.077 seconds, Third place finisher is Kyle Stone on a KTM 250 motorcycle with time runs of 8 minutes 30.423 seconds.

The presentation of trophies following the event was conducted by the company WotoMoto Ltd. General Manager of BETA Motorcycles Mr. Neil Falzon who confirmed that the BETA firm will again be sponsoring this WotoMoto Enduro Challenge Championship. Among cheers Mr Falzon for the second consecutive year presented a brand new BETA RR 350 motorcycle to the second time winner young Bernard Sammut so he can compete in this new Championship and do all the training sessions on this Beta motorcycle for the coming year of competition.

The presentation done by Mr Neil Falzon General Manager of Wotomoto accompanied by Mr Eddie Bonello President of the Enduro races within ASMK. On behalf of the BETA motorcycles Mr. Falzon presented the Brand New BETA RR 350 motorcycle to Bernard Sammut who won the event overall and also won his Class A.

Mr Falzon obo of WotoMoto also presented a hamper to Carmelo Borg as Runner-Up in this hard competition while Matthew Gauci as third place finisher was presented with vouchers from the BETA firm. Mr Falzon also thanked ASMK for the professional way the event was held and announced that his firm will be the main sponsor for the third edition of the WotoMoto Enduro Challenge 2019.

More information and events results can also be found on the website of the Association www.asmk.org.mt and more info in the Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Association Sport Motorcycles and Cars. One can make contact by email – [email protected]

Photos by Mario Micallef

 

2018 DEMOLITION  tal-ASMK Nhar IL-HADD f’TA’ QALI

Sammut jirbah Mutur fil-WotoMoto Enduro Challenge

 

Nhar il-Ħadd 23 ta’ Diċembru 2018 l-“Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” ħa torganizza l-attivta speċjali li ssir kull sena fi zmien il-Milied. Bħall snin preċedenti l-attivita tiġi mtella biex jinġabru fondi għal l-ISTRINA. F’din il-25 edizzjoni ta’ din l-attivita fil-programm tal-ġurnata sejrin naraw is-sezzjoni Autocross bit-tieni attivita mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2018/2019 u l-Muturi Motocross li ser itellgħu attivita Fun Race. Il-programm tal-ġurnata jibda fl-8.00am bil-Muturi u l-karozzi jsegwu mil-10:00am. Il-program mistenni jispiċċa bid-Demolition Derby li tibda għal ħabta tat-3:00pm.

Għalkemm il-kompetituri tad-Demolition qed isibuha diffiċli ħafna li jixtru karozzi qodma għal dan l-avveniment tad-Demolition li jittellha “Darba fis-Sena”, 30 kompetitur irreġistraw għal din il-kompetizzjoni. F’din l-edizzjoni se naraw 11 il-kompetitur gdid u 19 li huma sewwieqa li soltu jieħdu sehem f’din il-logħba. Daqstant meta in-numru ta kompetituri godda ikun iktar min terz jaghmilha iktar diffiċli li jkun previst min sa jkun ir-Rebbieħ u r-Runner-Up tiegħu. Għalkemm il-ħbit bil-karozzi hija l-irwol ta’ din il-logħba is-sewwieqa għandhom regoli ta’ ‘sigurtà speċjali’ li jigu osservati sabiex titħares is-saħħa tas-sewwieqa kollha. Ir-Regoli preventivi għal din il-loghba jridu jkunu osservati mis-sewwieqa kollha matul u sa l-aħħar tad-Demolition Derby. Fil-waqt, l-Assocjazzjoni tieħu l-prekawzjonijiet kollha meħtiega biex dan iseħħ.

Intant tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienet waħda impenjativa għal l-Assoċjazzjoni fejn nhar il-Hadd 16 ta’ Dicembru fil-Kumpless Sportiv f’Ta’ Qali ġiet organizzata l-ewwel attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2018/2019. Ir-rizultati tal-Enduro huma dawn:-

Fi Klassi A ir-rebbieħ ta din il-klassi huwa Bernard Sammut fuq mutur Husqvarna 300 b’hin ta 6 minuti 31.829 sekondi segwit min Carmelo Borg fuq mutur Honda 450 b’hin ta 6 minuti 51.412 sekondi. Fit-tielet post spicca Matthew Gauci fuq mutur Beta 300 b’hin ta 6 minuti 58.593 sekondi.

Fi Klassi B rajna lil Daniel Borg fuq mutur Beta 350 jirbah din il-klassi b’hin ta’ 7 minuti 29.401 sekondi segwit min Andrew Cassar fuq mutur KTM 300 b’hin ta 7 minuti 30.375 sekondi filwaqt li Aidan Camilleri fuq mutur KTM 300 spicca fit-tielet post b’hin ta 7 minuti 41.746 sekondi.

Fi Klassi C rajna numru ta kompetituri godda jiehdu sehem f’din l-attivita bir-rebbieh kien Luke Borg fuq mutur Kawasaki 250 b’hin ta 8 minuti 4.439 sekondi segwit min Kevin Calleja fuq mutur KTM 150 b’hin ta 8 minuti 26.077 sekondi, fit-tielet post spicca Kyle Stone fuq mutur KTM 250 b’hin ta 8 minuti 30.423 sekondi.

L-Attivita spiccat bil-prezentazzjoni mill-kumpanija Wotomoto Ltd bid-ditta BETA fejn ghat-tieni sena konsekuttiva offrew mutur gdid fjamant BETA RR 350 biex Bernard ir-rebbieh f’din l-attivita jikkompeti b’dan il-mutur gdid ghal mutal l-istagun li gej kif ikull ikun jista jaghmel it-tahrig kollu b’dan il-mutur Beta. Il-prezentazzjoni saret mis-Sur Neil Falzon General Manager tal-Wotomoto flimkien mal-President tal-Enduro Sur Eddie Bonello fejn ghaldarba ohra Bernard Sammut fuq mutur Husqvarna rebah il-kompetizzjoni tal-gurnata bl-inqas hin, dak ta 6 minuti 31.829 sekondi,

Il-kumpanija Wotomoto hadet hsieb ukoll tipprezenta Hamper lill Carmelo Borg li spicca runner-up fit-tieni post filwaqt li Matthew Gauci li spicca fit-tielet post gie pprezentat b’Voucher mid-ditta BETA. L-Assocjazzjoni irringrazzjat lil ditta u gie imhabbar li s-sena diehla id-ditta sat kun li sponsor ewlieni ghat-tielet Edizzjoni tal-WotoMoto Enduro Challenge 2019.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha wkoll fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni tal-Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email:- [email protected]

Rittrati ta’ Mario Micallef

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK Malta