--> --> Skip to main content

ASMK AUTOCROSS SEASON LAUNCHED ON SUNDAY

By October 31, 2018News

On Sunday 4th November 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi is to launch the first event of the 2018/2019 Autocross National Championship sponsored by Pasta Poiatti. All the cars activities will be run at the ASMK Sports Complex in Ta’ Qali. The first race starts at noon.

Currently the finishing touches are being carried out on the Autocross tracks which are needed year after year following the maintenance tasks taken in recent months. The project required on the track includes a number of interventions mainly re-building the tyres barrier along the one kilometer and a half long course as an important safety measure for the competitors while in action. The spectator areas are also revitalized thus enrichening the view of the whole complex. In addition, the work done on the track included re-construction of alternative routes so cars can be raced in two directions from the start of this championship.

Meanwhile on Sunday 28th October the 2018/2019 National Trials Championship was launched at the quarry in Fawwara limits of Siggiewi. The Association wish to thank Barbros Ltd. for allowing us to organize these types of Trials events on their property.

During the first activity we have seen a situation where in Class A, Rowen Bonello on a Beta and Antonio Leonardi on a Gas Gas motorcycle made a very good start ahead of Damon Bonello on a TRS bike. The situation in this class changed after the second section of events where Damon managed to make Clean passes in number three, four and fifth sections and  changed the final classification. Damon Bonello won this first event with only 16 penalty points on his new bike. Leonardi is placed 2nd with 21 points while Rowen Bonello had to be content in third place with 31 points of penalty.

Class B where competitors from the Maltese Academy for Trials compete we saw a good start by Julian Scicluna on OSET motor and Issac Scicluna on a Gas Gas. These two riders remained in tie during the first four sections until Julian lost some points in the last two sections. Thus, Issac won the class followed by Julian. Third place finisher is Dion Micallef on a Beta.

The next Trials activity is to take place on Sunday 18th November 2018 at the Quarry of Naxxar and starting at 9.00am. This is open to non members too.

Meanwhile on Sunday 21st October ASMK opened the Honda Motocross Championship for 2018/2019. This event was organized as a pre-championship Fun Race. Following the day’s event Class A was won by Paul Muscat on a Yamaha motorcycle followed by Trevor Muscat on a Husqvarna. Third place was won by Kyle Camilleri on a KTM motorcycle.

In Class B we saw Daniel Caruana winning this class on a Honda and was followed by Jorn Stellini on a KTM motorcycle. Third place finisher was Gary Debono on a KTM motorcycle. In the Veterans Class it was Carmelo Borg winning this class on a Honda. Borg was followed by Sant brothers Jetro winning second place on his Yamaha followed by brother William on a Honda motorcycle.

Other Motocross Motorcycles event is to take place on Sunday 25th November 2018 at the ASMK Qali Sport Complex and the activities starts at 10:00 am.

More information can be found on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook page with the name Association Sport Motorcycles and Cars. One can make contact by email or Mobile [email protected]  or 9942 5489

Photo by Mario Micallef


LIS-STAĠUN AUTOCROSS JIFTAĦ NHAR IL-ĦADD

Nhar il-Ħadd 4 ta’ Novembru 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi sa tiftaħ l-istaġun tal-Karozzi bl-ewwel attivita Autocross mill-Kampjonat Nazzjonali Pasta Poiatti 2018/2019. L-attivtajiet kollha bil-Karozzi isiru fil-Kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali bl-ewwel tiġrija tibda 12.00pm.

Bħalissa għaddejjin l-aħħar preparament biex il-korsa tal-karozzi tkun lesta mill-manutenzjoni li l-korsa jkollha bzonn kull sena, liema manutenzjoni ħadet dawn l-aħħar xahrejn. Il-korsa kull sena jkollha bzonn numru ta interventi speċjalment il-barriera bit-tyres matul il-korsa kollha twila kilometru u nofs bħala misura important għas-sigurta tal-kompetituri u fl-istess ħin terġa ssebbaħ il-veduta tal-kumpless. Barra minn hekk sar xogħol biex fil-jiem li ġejjin il-kosra tkun tista terġa tibda tintuza f’zewġ direzzjonijiet ta tlielaq.

Intant matul il-Ħadd li għadda 28 t’Ottubru infetaħ l-istaġun tal-Muturi mill-Kampjonat Nazzjonali Trials 2018/2019. L-ewwel attivita Trials saret fil-Barriera tal-Fawwara. Intant, l-Assoċjazzjoni tieħu l-okkazzjoni biex tirringrazzja lill Barbros Ltd talli tippermettielna li norganizzaw dawn it-tip ta attivitajiet fil-lok propjeta tagħhom.

Matul din l-ewwel attivita rajna sitwazzjoni fejn fi Klassi A Rowen Bonello fuq mutur Beta u Antonio Leonardi fuq mutur Gas Gas kellhom bidu tajjeb ħafna segwiti min Damon Bonello fuq mutur TRS. Is-sitwazzjoni f’din il-klassi inbidlet wara it-tieni sezzjoni fejn Damon irnexxilu jagħmel is-sezzjonijiet numru tlieta, erba u ħamsa ‘Clean’u ir-rizultat finali inbidel. Damon Bonello rebaħ l-ewwel attivita b’16 il-punt ta penalita fuq Leonardi b’21 punt fil-waqt li Rowen kellu jikkuntenta bit-tielet post b’31 punt ta penalita.

Fi Klassi B li jaqghu fija l-kompetitur li ġejjin mill-Akkademja Maltija tat-Trials rajna bidu tajjeb min Julian Scicluna fuq mutur Oset u Issac Scicluna fuq mutur Gas Gas. Dawn iz-zewġ riders baqgħu pari tul l-ewwel erba sezzjonijiet b’Julian jispiċċa jitlef ftit waqt l-aħħar zewġ sezzjonijiet. B’hekk Issac spiċċa rebaħ il-klassi segwit min Julian. Fit-tielet post spiċċa Dion Micallef fuq mutur Beta.

Attivita oħra bit-Trials ħa ssir nhar il-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018 fil-Barriera fin-Naxxar bl-attivita tibda 9.00am.

Intant il-Ħadd 21 t’Ottubru infetah il-Kampjonat Honda Motocross 2018/2019 fejn ġiet organizzata Fun Race u kellna dawn ir-rizultati. Il Klassi A intrebħet min Paul Muscat fuq mutur Yamaha segwit min Trevor Muscat fuq mutur Husqvarna. Fit-tielet post daħal Kyle Camilleri fuq mutur KTM.

Mill-Klassi B rajna lil Daniel Caruana jirbaħ din il-klassi fuq mutur Honda segwit min Jorn Stellini fuq mutur KTM, Fit-tielet post spiċċa Gary Debono fuq mutur KTM. Fil-Klassi tal- Veterans rajna lil Carmelo Borg fuq mutur Honda jirbaħ din il-klassi segwit min l-aħwa Sant b’Jetro jidħol fit-tieni post fuq mutur Yamaha segwit min William fuq mutur Honda.

Attivita oħra bil-Muturi Motocross issir nhar il-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018 fil-Kumpless tal-ASMK Ta Qali bl-attivita tibda 10:00am

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġna Facebook bl-isem  Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489

Rittratti ta’ Mario Micallef

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK Malta