ASMK VAN DEMOLITION DERBY 2018 On Saturday

By July 4, 2018 News

On Saturday 7th July 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will be holding the last event of the 2017/2018 season before the summer break. The Autocross section will hold the twelfth and last event of the 2017/2018 National ASMK Pasta Poiatti Championship and the event starts at 6.00pm. This is another special event with the participation of Gozo drivers and includes the Vans Demolition Derby starting at 11.00pm.

The request to Association to organize again the Van Demolition dates back to the end of 2017. For this event ASMK registered 13 drivers on van vehicles such as Toyota Liteace, Ford Transit, Tata Sierra, Fiat Ducati, Peugeot boxer, Tata Safari, Tata Delcia, Mercedes Vito among others. The Association has already organized 2 meetings with the competitors registered and everything is set for next Saturday’s Demolition starting at 11.00pm while the Autocross starts at 6.00pm. Tickets for both events are available at the door for €5, 00 for adults while accompanied children enter for free.

A look at the Autocross National Championship standings of the ASMK Pasta Poiatti 2017/2018 National Championship which is still completely undecided in the Modified and the Standard classes. In the Modfied class we still are seeing the race for the title between Vince Farrugia on his Volkswagen Polo who currently tops the classification with 221 points and by Karl Micallef on a Ford Fiesta with 208 points. 3rd place is shared between Jean Paul Grech on his Peugeot 106 and Noel Zammit on his Fiat Punto with 197 points each.

In the Standard Class there is still the race for the lead between the Citroen AX of Deane Farrugia and the Peugeot 106 of Nicovich Chircop. Although Farrugia is currently suspended by the Disciplinary Board he has accumulated enough points and stands a good chance to win the title without competing in this last event. This is adding pressure on Chircop as if he wins this Saturday race final he will be declared Class Winner for the first time. The present classification shows that Farrguia has 64 points to the 56 points of Chircop.

Meanwhile on Saturday 30th June 2018 the Association organized the last event of the ASMK National Trials Championship sponsored by ASMK and Pasta Poiatti 2017/2018 and we had these results. In Class A Damon Bonello on a Gas Gas motorcycle won again and was followed by Rowen Bonello on a Beta.

In Class B Isaac Scicluna on a Beta won this class followed by Dion Micallef on a Beta. Third place finisher was Karl Bartolo also on a Beta. In the Junior Class where children compete we saw Julian Scicluna win on an electric powered mini-Beta bike designed for young competitors.

Meanwhile following this event the Association honoured the National Trials Champions of 2017/2018 where again the championship winner in this class is Damon Bonello. The Class B Champion and first time winner is Dion Micallef on a Beta. Micallef also won the Overall of his Class.  In the children category called Juniors Class, Julian Scicluna was declared Overall Winner while Jaden Abela finished as Runner Up.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email [email protected] Mobile 99425489

Photos by Mario Micallef

IL-VAN DEMOLITION DERBY 2018 NHAR IS-SIBT LI ĠEJ

Nhar il-Sibt li ġej 7 ta’ Lulju 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi se torganizza l-aħħar attivita ta l-istaġun 2017/2018 qabel il-waqfa tas-sajf. Is-Sezzjoni Autocross tal-ASMK se torganizza it-tnax u l-aħħar attivita mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2017/2018 bl-attivita tibda fis-6pm. Din ser tkun attivita speċjali oħra bil-parteċipazzjoni tal-Għawċin kif ukoll il-program ser ikun qed jgħalaq bid-Demolition Derby tal-Vannijiet. Id-Demolition tibda 11.00pm.

It-talba lil-Assoċjazzjoni biex terġa tibda torganizza id-Demolition tal-Vanijiet saret fl-aħħar tat-2017 u għal din l-edizzjoni irregistraw 13 il-sewwieq fuq vetturi bhall Toyota Liteace, Ford Transit, Tata Sierra, Fiat Ducati, Peugeot Boxer,Tata Safari, Tata Delcia, Mercedes Vito fost oħrajn. L-Assoċjazzjoni diġa iltaqgħat darbtejn mal kompetituri irreġistrati fejn kollox jinsab lest biex nhar is-Sibt fil-11.00pm tibda edizzjoni oħra tal-Vans Demolition. Il-Biljetti jistaw jinxtraw mill-bieb għal prezz ta €5 għal kbar u tfal jidħlu b’xejn.

Ħarsa lejn il-klassifika Autocross fejn fil-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2017/2018 kollox għadu indeċiz fiz-zewġ klassijiet rispettivi kemm dik Modified u dik Standard. Fil-Klassi Modfied għadna qed naraw taqtija bejn Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo li bħalissa jinsab fil-quċċata ta din il-klassifika b’221 punt u segwit min Karl Micallef fuq Ford Fiesta b’208 punt. Ma Farrugia u Micallef jista jkun hemm ukoll Jean Paul Grech fuq Peugeot 106 u Noel Zammit fuq Fiat Punto li jinsabu fit-tielet pozizjoni f’din il-klassifika b’197 punt kull wieħed.

Fil-Klassi Standard ukoll għad hemm taqtija bejn Nicovich Chircop fuq Peugeot 106 u Deane Farrugia fuq Citroen AX. Minkejja li Farrugia bħalissa huwa sospiz fuq kaz li kellu iktar kmieni dan l-istaġun dan akkumola bizzejjed punti biex għadu biċ-ċans li jirbaħ dan it-titlu mingħajr ma jikkompeti fl-aħħar attivita. Din ser tkun sfida interessanti għal Chircop fejn jekk jirnexielu jirbaħ din l-attivta tas-Sibt li ġej jiġi ddikjarat rebbieħ għal l-ewwel darba. Il-Klassifika bħalissa turi lill Farrguia fil-quċċata b’64 punt segwit min Chircop b’56 punt.

Intant nhar is-Sibt li għadda 30 ta’ Ġunju 2018 l-Assoċjazzjoni organizzat l-aħħar attivita bil-muturi Trials mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2017/2018 u kellna dawn ir-rizultati. Fi Klassi A rajna lil Damon Bonello fuq mutur Gas Gas jerġa jirbaħ u kien segwit min Rowen Bonello fuq mutur Beta.

Mil-Klassi B rajna lil Isaac Scicluna fuq mutur Beta jirbaħ din il-klassi segwit min Dion Micallef fuq mutur Beta. Fit-tielet post spiċċa Karl Bartolo fuq mutur Beta. Fil-Klassi Juniors li tilqa fija t-tfal rajna lil Julian Scicluna fuq mutur Beta jirbaħ din il-klassi.

Intant wara din l-attivita l-Assoċjazzjoni onorat Ċampjins tal-Kampjonat Nazzjonali Trials 2017/2018 fejn il-klassi A għal darbaoħra rajna lil Damon Bonello jerġa jiġi ddikjarat Ċampjin. Fi Klassi B Dion Micallef fuq mutur Beta ġie ddikjarat għal l-ewwel darba bħal rebbieh f’din il-Klassi Overall filwaqt li mil-kategorija ta tfal Klassi Juniors Julian Scicluna kien dikjarat rebbieħ f’din il-klassi Overall. Jaden Abela spiċċa Runner Up.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta Mario Micallef

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK Malta