Ghaqda Regatta Nazzjonali u Qdif Iehor

Ghaqda Regatta Nazzjonali u Qdif Iehor

President: Ms. Sinclair Cassar

Secretary:
Mr. Noel Aquilina

Address:
President contact number: +356 99232011

Secretary contact number: +356 79095137