International table football tournaments

By April 21, 2016 News

VALETTA SUBUTTEOThe Valletta Subbuteo Club will be holding two international table football tournaments on the 23 and 24 of April at The Magazino, Valletta Cruise Terminal, Valletta Waterfront.

On Saturday, the International Open will be played with 5 different categories to be won, from under 12 to veteran. The Grand Prix will be held on Sunday, with both team and individual honours to be won.

These international tournaments will both start at 9am and are held under the auspicious of the international federation, F.I.S.T.F. A good number of foreign players will be taking part and these tournaments are part of the Valletta 450 anniversary.


Fil granet tat-23 u 24 t’April, il-klabb tal-Valletta Subbuteo se jorganizza zewg kompetizzjonijiet internazzjonali tat-table football (subbuteo). Dawn il-kompetizzjonijiet se jigu milghuba fil-Magazino, Valletta Cruise Terminal, fil-Valletta Waterfront.

Fil-gurnata tas-Sibt se tintlghab il-kompetizzjoni tal-International Open u l-Hadd jintlghab il-Grand Prix. Hemm 5 kompetizzjonijiet x’jibtrebhu, li jibdew min taht it-tnax il-sena sa veterani. Se jkun hemm numru sabih ta plejers barranin jiehdu sehem, kif ukoll il-kompetizzjoni tal-klabbs, li tohloq interess kbir.

Dawn il-kompetizzjonijiet se jibdew fid-9am u huma parti mill-Anniversarju tal-Valletta 450 u se jintlghabu taht l-awspicju tal-ghaqa internazzjonali tat-table football, l-F.I.S.T.F.