--> --> Skip to main content

Kyle Camilleri Champion in Honda Motocross National Championship 2017/2018

By June 20, 2018News

The Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi is again committed as on Saturday 23rd June 2018 is to continue the National Autocross ASMK Pasta Poiatti Championship for 2017/2018. This is the eleventh event of the season and is going to be held at the Ta’ Qali Sports Complex of the Association and starts at 8.00pm.

On Sunday 24th June 2018 the Association will be crossing the Maltese channel to the Quarry Of Ghansar in San Lawrence Gozo. ASMK will be holding the last event of the National Enduro Wotomoto Championship 2017/2018. This event starts at 10. 00am and is open for Gozo riders too. The Association would like to thank the owners of the quarry LTLM Louis Attard Ltd for giving permission to ASMK to hold this event in their locality.

In the Enduro Wotomoto National Championship 2017/2018 the championship winner is still uncertain as after five races from six held so far, two competitors are very close to each other and the winner will be decided in this last event. Currently, James Zahra on his Sherco is leading with 94 points and followed close by Bernard Sammut with 87 points on a Beta. Zahra and Sammut are followed by Joseph Scicluna on a KTM with 75 points. All will be decided in this last event.

Meanwhile, Saturday 16th June 2018 was the last event for Motocross championship called ‘Bonus Event’. This event was held as each rider was given the chance to drop one event where he did not perform well during the championship season. So this race could have changed the overall classification. Following this event we had these results.

In the Motocross Class A the Honda rider Stefan Dimech won this class title while Paul Muscat on a Yamaha is the Runner-up. Third place finisher is Mark Mamo on a Yamaha motorcycle.

The Motocross Class B is won by Bernard Sammut on a Beta where he continued to dominate this class ahead of the Runner-up Gary Debono on a Sherco motorcycle. Third place finisher was Joseph Scicluna on a KTM while fourth place is won by young Sant Michael riding on a Husqvarna motorcycle.

In the Veterans Class Jethro Sant won this class on this day on a Yamaha motorcycle and was followed by Vince Agius also on a Yamaha. Third place finisher was Andrew Cassar on a KTM motorcycle.

The Association officially announced the champions and runner-up of the Honda Motocross National Championships 2017/2019. Kyle Camilleri on KTM motorcycle is the winner of the Honda Motocross National Championship 2017/2018. Kyle is going to put his name down for the first time as Champion in this class. During this season Kyle was followed by his brother Clayton Camilleri on a KTM motorcycle.

The Association also honours the classes which are not held on National Championships basis and also acknowledges the winners of each class. In the Motocross Class B the Beta rider Bernard Sammut drove to victory and won the Overall standings. Sammut is followed by Sant Michael on a Husqvarna Motorcycle.

The Veterans Class welcomes Paul Deguara who dominated the season races and ending in first place in the standings. Deguara is followed by Jethro Sant riding on a Yamaha motorcycle.

The season of Motocross Motorcycles will return back in action in October in another ‘Honda Motocross National Championship 2018/2019’. More information can found on the official website of the Association:- www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email on:- [email protected] and Mobile No:- 99425489.

Photos by Mario Micallef

 

Kyle Camilleri Ċampjin fil-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018

 

L-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi fi tmiem il-Ġimgħa sat kun impenjata fejn nhar is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018 sa tkompli l-Kampjonat Nazzjonali Autocross ASMK Pasta Poiatti 2017/2018. Din sa tkun il-ħdax l-attivita tal-istaġun. Il-Program issir fil-Kumpless Sportiv tal-Assoċjazzjoni f’Ta’ Qali u jibda fit-8.00pm.

IL-Ħadd 24 ta Ġunju 2018 l-Assoċjazzjoni ser taqsam il-fliegu fejn propju fil-Barriera Ta’ Għansar f’San Lawrence Għawdex ser tkun qed tittella l-aħħar attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2017/2018. L-attivita tibda fl-10. 00am. L-Assoċjazzjoni tixtieq tirringrazzja li sidien tal-Barriera Louis Attard mill-LTLM Ltd li jippermettu nagħmlu dawn it-tip t’attivitajiet fil-lokalita taħhom.

Fil-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2017/2018 kollox għadu inċert hekk kif wara ħames tiġrijiet li saru minn sitta ser tkun din l-aħħar attivita li fiha jiġi deċiz min sa jirbaħ it-titlu Enduro 2017/2018. Bħal’issa, James Zahra fuq Mutur Sherco qed jillidja b’94 punt segwit ferm viċin minn Bernard Sammut fuq mutur Beta b’87 punt. Zahra u Sammut huma segwiti minn Joseph Scicluna fuq mutur KTM b’75 punt.

Intant nhar is-Sibt 16 ta’ Gunju 2018 saret l-aħħar attivita bil-Muturi Motocross imsejħa ‘Bonus Event’. F’din l-attivita kull Rider ingħata ċans iċedi dik l-attivita li mar ħazin fija tul dan l-istaġun u intant jiġi mibdul mar-rizultat ta din l-attivita li kellna dawn ir-rizultati.

Mill-Motocross Klassi A rajna lill Stefan Dimech fuq mutur Honda jirbaħ din il-klassi segwit minn Paul Muscat fuq mutur Yamaha. It-tielet post spiċċa Mark Mamo fuq mutur Yamaha.

Fil-Motocross Klassi B rajna lill Bernard Sammut fuq mutur Beta jkompli jiddomina f’din il-klassi fejn għal darboħra ħareg rebbieħ u segwit minn Garry Debono fuq mutur Sherco. Fit-tielet post spiċċa Joseph Scicluna fuq mutur KTM filwaqt li fir-raba post daħal Michael Sant fuq mutur Husqvarna.

Fil-Klassi Veterans rajna lill Jethro Sant jirbaħ din il-klassi fuq mutur Yamaha segwit minn Vince Agius fuq mutur Yamaha wkoll. Fit-tielet post spiċċa Andrew Cassar fuq mutur KTM.

L-Assocjazzjoni ħabbret uffiċjalment iċ-Ċampjins u Runner-ups mill-Kampjonati Nazzjonali Honda Motocross 2017/2019. Kyle Camilleri fuq mutur KTM huwa r-rebbieħ tal-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018. Camilleri ser ikun qed inizzel ismu għal l-ewwel darba bħala Ċampjin f’din il-klassi. Matul dan l-istaġun Kyle kien segwit minn ħuħ Clayton Camilleri fuq mutur KTM.

l-Assoċjazzjoni tonora wkoll dawk il-klassijiet li minkejja mhumiex Kampjonati Nazzjonali xorta tirrikonoxxi lir-rebbieħa ta kull Klassi. Fil-Motocross Klassi B rajna lill Bernard Sammut fuq mutur Beta jirreġistra rebħa wara l-oħra biex b’hekk rebah il-klassifika Overall. Sammut kien segwit minn Michael Sant fuq Mutur Husqvarna.

Fil-Klassi Veterans li tilqa fija l-veterani f’dan l-isport rajna lill Paul Deguara jiddomina l-istaġun fejn irnexielu jispiċċa fl-ewwel post f’din il-klassifika waqt li kien segwit min Jethro Sant fuq mutur Yamaha.

L-Istaġun tal-Muturi Motocross jirritornaw f’Ottubru li ġej b’Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2018/2019. Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta Mario Micallef

 

Johann Pace

Segretarju Ġenerali

ASMK – Malta