--> -->

Kyle Camilleri continues to dominate ASMK Honda MX Championship

By January 25, 2018 News

On Sunday 28 January 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue with 6th race of the Autocross cars sponsored by ASMK & Pasta Poiatti for 2017/2018. The program is to  begin at 12:00 noon at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali.

An Overview of the General Classification after five events of the Modified Autocross Class, Karl Micallef on his Ford Fiesta tops the classification of the National Autocross Championship. Karl is followed by Noel Zammit on his Fiat Points and by Jean Paul Grech on his Peugeot 106. In the Autocross Standard Class Nicovich Chircop on his Peugeot 106 leads this class while being followed by Johann Vella on an Opel Nova and by Deane Farrugia on his Citroen AX.

In the Autocross Modified Classes A and B the currently situation is as follows:- Class A leader is Noel Zammit on his Fiat Punto and he is followed by Jean Paul Grech on his Peugeot 106 and Vince Farrugia on a Volkswagen Polo. In Class B we see that Ryan Scicluna is leading on his Ford Fiesta followed by Keith Borg and Andrew Pisani, both on a Vauxhall Nova cars.

Meanwhile on Sunday 21st January 2018 ASMK continued with the Honda Motocross National Championship races of 2017/2018 where the fourth event of the season was organized. For this activity 24 motocross riders registered while being divided in three classes.

In Class A for Motocross Paul Muscat on his KTM dominated the qualifying Heat. Muscat was followed by Clayton Camilleri on a KTM motorcycle and Stefan Dimech on a Honda. Meanwhile, during the two Heats of the day we saw the Camilleri brothers Kyle and Clayton both riding on KTM motorcycles to dominate the day’s Heats. Camilleri brothers won an equal points result. Clayton had a win in the first Heat and a second place in the 2nd Heat. Kyle had a second place in his First Heat and won the second Heat. In the event of such a parity the Motocross rules the winner of the 2nd Heat as the winner of the day. It follows that Kyle be declared the winner followed by brother Clayton. Third place finisher is Muscat while fourth place is won by Dimech.

In Class B James Zahra riding a Sherco motorcycle continued to dominate this class by winning the qualification together with the two Heats of the day. Thus, Zahra registered his fourth victory in this class during this season. Zahra was followed by Bernard Sammut on a Beta while third place finisher is Daniel Inguanez riding on a Honda motorcycle. Fourth place winner is young Michael Sant on his Honda motorcycle.

In the Veterans class we saw Paul Deguara on a KTM motorcycle to continue to dominate this class. Again Deguara won all the Heats of the day thus registering his fourth win of this season. Deguara was followed by Jethro Sant on a Yamaha motorcycle while third and fourth places finishers were Daniel Bonnici and Andrew Cassar respectively both on KTM motorcycles.

The Association ASMK started preparing for another Demolition due to take place on Sunday 18th March 2018. The Executive Committee wish to announce that this next Car Demolition is restricted for non-commercial size cars that do not exceed four meters (13 ft) overall length. The Committee would also like to announce that there will be changes in regulations. Therefore, an early meeting for the prospective Car Demolition competitors is going to be held on Thursday 15th February 2018 in the hall of the ‘Mtarfa Local Council’ at 8: 00pm. During this meeting one can register his participation in this next Demolition race.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email [email protected]

Photos by Mario Micallef

KYLE CAMILLERI JKOMPLI JIDDOMINA L-KAMPJONAT ASMK HONDA MOTOCROSS 2017/18

Nhar il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi sa tkompli bit-tiġrijiet ta l-istaġun tal-Karozzi Autocross. Imiss is-sitt attivita mill-Kampjonat Autocross ASMK Pasta Poiatti 2017/2018. Il-Program jibda 12:00pm fil-Kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali.

Ħarsa lejn il-Klassifika Ġenerali wara l-ħames attvita insibu li fil-Klassi Autocross Modified Karl Micallef fuq Ford Fiesta jillidja l-klassifika tal-Kampjonat Nazzjonali Autocross. Dan huwa  segwit min Noel Zammit fuq Fiat Punti u Jean Paul Grech fuq Peugeot 106. Fil-Klassi Autocross Standard bħalissa naraw lil Nicovich Chircop fuq Peugeot 106 jillidja din il-klassi segwit min Johann Vella fuq Opel Nova u Deane Farrguia fuq Citroen AX.

Fil-Klassijiet Autocross Modified A u B bħalissa hemm din is-sitwazzjoni. Fi Klassi A naraw lil Noel Zammit fuq Fiat Punto jillidja segwit min Jean Paul Grech fuq Peugeot 106 u Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo. Fi Klassi B naraw lil Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta jillidja segwit min Keith Borg u Andrew Pisani it-tnejn fuq Vauxhall Nova.

Intant nhar il-Ħadd 21 ta’ Jannar 2018 tkompla l-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018 fejn ġiet organizzata r-raba attivita tal-istaġun. B’kollox għal din l-attivita irreġistraw 24 mutur maqsuma fit-tliet klassijiet.

Fi Klassi A Motocross rajna lil Paul Muscat fuq mutur KTM jiddomina is-sezzjoni ta kwalifikazjoni segwit min Clayton Camilleri fuq mutur KTM u lill Stefan Dimech fuq mutur Honda. Intant matul iz-zewġ Heats tal-ġurnata rajna lill-aħwa Camilleri Kyle u Clayton it-tnejn fuq muturi KTM jiddominaw il-ġurnata fejn kellhom rizultat ta parita bi Clayton kellu rebħa fl-ewwel Heat filwaqt li fit-tieni Heat spiċċa it-tieni. Kyle kellu it-tieni post fl-Ewwel Heat u rebħa fit-tieni Heat. Daqstant, bir-regoli tal-Motocross fejn f’kaz ta’ parita tal-punti l-Podium jirbħu dak li jġib l-aħjar rizultat fl-aħħar Heat tal-ġurnata. Dan jirrizulta li Kyle jiġi ddikjarat ir-rebbieħ segwit min ħuħ Clayton. Fit-tielet post spiċċa Muscat filwaqt li fir-raba post daħal Dimech.

Fi Klassi B rajna lil James Zahra fuq mutur Sherco ikompli jiddomina din il-klassi fejn matul din il-ġurnata rrenxilu jirbaħ il-kwalifikazzjoni flimkien maz-zewġ Heats tal-ġurnata biex b’hekk irreġistra ir-raba rebħa f’din il-klassi matul dan l-istaġun. Zahra kien segwit min Bernard Sammut fuq Beta filwaqt li fit-tielet post spiċċa Daniel Inguanez fuq mutur Honda. Fir-raba post daħal Michael Sant fuq mutur Honda.

Fil-Klassi Veterans rajna lil Paul Deguara fuq mutur KTM ikompli jiddomina din il-klassi. Għal darb’oħra Deguara rebaħ il-Heats kollha tal-ġurnata biex b’hekk irreġistra ir-raba rebħa f’dan l-istaġun. Deguara kien segwit min Jetro Sant fuq mutur Yamaha filwaqt li fit-tielet u fir-raba post spiċċaw Daniel Bonnici u Andrew Cassar rispettivament it-tnejn fuq muturi KTM.

L-Assoċjazzjoni għal darbaoħra bdiet il-preparament għal Demolition oħra li mistennija ssir nhar il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018. Il-Kumitat Ezekuttiv qed javza li din id-darba id-Demolition ser tilqa fija il-karozzi kollha mhux kummercjali ta daqs li ma jaqbzux l-erba metri (13 il-pied). Il-Kumitat javza wkoll li hemm tibdil fir-regolamenti u għalhekk biex kullħadd ikun konformi ma dawn ir-regoli ser issir laqgħa izda iktar kmieni mis-soltu. Il-laqgħa ser issir nhar il-Ħamis 15 ta’ Frar 2018 fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa fit-8:00pm. Il-Ġurnata li fija issir il-laqgħa tkun il-ġurnata li wieħed jista jirreġistra l-parteċipazzjoni tiegħu f’din it-tiġrija.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected]

Rittrati ta’ Mario Micallef

 
   

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta