--> --> Skip to main content

Malta Judo Federation hosting the European Kata Championships this weekend

By May 4, 2017April 7th, 2020Judo Federation, News

 

The Malta Judo Federation is hosting the 13th edition of the European Kata Judo Championships. The Federation is now an experienced organiser as it is hosting these European Championships for the third time, and also organised 2 editions of the World Kata Championships.

For this edition, 120 couples and 3 teams from 20 European countries are flying over to Malta to compete in 7 Kata and Judo Show.

Amongst the dignatories, Malta will be welcoming Mr Sergey Soloveychik, President of the European Judo Union, Mr Ezio Gamba, General Secretary of the European Judo Union and Olympic Champion, and Mr Franco Capelletti, Chairman of the International Judo Federation Kata Commission.

The event will be held at the National Sports School in Pembroke. The couples will all compete on Saturday, starting at 09:00hrs. The opening ceremony will start at 14 :00hrs. On Sunday, the top 6 couples from each Kata will compete for the title of the Open Kata European Champion.

Malta will field 3 couples : Ivan Esposito and Tiziana Apap in the Ju No Kata, Joseph Bonello and Joseph Muscat in the Katame No Kata, and the youngsters Kurt Camilleri and Katryna Esposito in the European Cup Nage No Kata.

More information can be acquired by contacting the Malta Judo Federation through it’s facebook page Malta Judo Federation and Associated Disciplines.

 

Malta Federazzjoni Judo qed tospita l-Kampjonati Kata Ewropea dan il-weekend

Il-Federazzjoni Maltija tal-Judo qed tospita t-13 edizzjoni tal-Kampjonati Ewropei tal-Kata. Il-Federazzjoni issa hija organizzatrici ta’ esperjenza, hekk kif qed tospita dawn Kampjonati Ewropej għat-tielet darba, u wkoll organizzat 2 edizzjonijiet tal-Kampjonati Mondjali tal-Kata.

Għal din l-edizzjoni, 120 koppja u 3 timijiet minn 20 pajjiż Ewropew qed itiru lejn Malta biex jikkompetu fis-7 Kata u Judo Show.

Fost il-VIPs, Malta ser tkun qed tilqgħa lis-Sur Sergey Soloveychik, President tal-Unjoni Ewropea Judo, is-Sur Ezio Gamba, Segretarju Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-Judo u Ċampjin Olimpiku, u s-Sur Franco Capelletti, President tal-Kummissjoni tal-Kata tal- Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo.

L-avveniment se jsir fl-Iskola Sports Nazzjonali tal-Isports f’Pembroke. Il-koppji kollha se jikkompetu is-Sibt mid-09:00hrs u ċ-ċerimonja tal-ftuħ ser tibda fis-14:00hrs. Nhar il-Ħadd, l-aqwa 6 koppji minn kull Kata ser jikkompetu għat-titlu Ewropew tal-Kata Open.

Malta ser jirrapreżentawha 3 koppji: Ivan Esposito u Tiziana Apap fil-Ju No Kata, Joseph Bonello u Joseph Muscat fil-Katame No Kata, u ż-żgħażagħ Kurt Camilleri u Katryna Esposito fit-Tazza Ewropea Nage No Kata.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab billi tikkuntattjaw l-Federazzjoni Maltija tal-Judo permezz tal-paġna tagħha tal-Facebook Malta Judo Federation and Associated Disciplines.

Kata World Championships 2016