--> -->

Medals for the new generation of Malta Judo

By December 7, 2018 April 7th, 2020 Judo Federation, News

9 Judoka travelled to Follonica in Italy last weekend, to compete in the CSEN National Championships. The Centro Sportivo Educativo Nazzionale is an association based in Italy, with over 1,300,000 members. One of its aims is to contribute to the development of sport and sport disciplines. The Malta Judo Federation is a member, and can therefore contest the National Championships.

As Isaac Bezzina just came back from the Commonwealth Championships, where he won the silver medal, and Jeremy Saywell was indisposed due to personal reasons, the Malta Judo Federation convoked its young and upcoming team to this event, who were accompanied by the Youth Director, Joseph Castillo, and the new coach, Denis Braidotti.

The girls were without doubt the Maltese stars at this event.The young fourteen-year olds, Kirsty Cauchi and Estelle Camilleri, a student of the National Sport School, contested the -52 kgs Espoir Category. Apart from being best friends off the mat, they are eachother’s biggest opponents on the mat, having competed for the title in their weight cateogry for umpteenth times. After sending in the air their italian oppponents with beautiful tachi waza (standing techniques), they met in the final match. As in all their direct duels even in Malta, the contest went into golden score (supplementary time). This time it was the turn of Kirsty to step on the highest podium, after she surprised Estelle, and threw her for Wazari (1 point), which was enough to close the contest. Thus, Kirsty won the gold medal, with Estelle winning the silver medal.

Katryna Esposito won her bronze medal in the Under 23 – 52 kgs. She beat convincingly her Italian opponent, first by scoring a wazari (point) with a standing technique, and pinned her opponent on the floor until the time of osaekomi (hold down) was up, thus winning with an Ippon (full points). Unfortunately, even if Katryna gave a tough contest to her second opponent, she was thrown in the last seconds of the contest, thus losing the opportunity to continue fighting for gold. As the coaches said, if Katryna continues in this path, she will surely be in the golden zone.

Lara Castillo made her debut in the new category of Under 23 – 57 kgs. Being the lightest in the group she struggled a little, and even if she gave a courageous fight to both the opponents, she didn’t manage to beat them.

The male squad was composed of Espoir Kris Samuel Bartolo who competed in the – 46 kgs; Espoir Raphael Cassar who competed in the -60 kgs for the first time abroad; and Junior Jonathan Gatt who competed in the U23 -60 kgs. Francesco Aufieri, who competed in the U23 -90kgs, won silver after he elininated 2 opponents, but unfortunately succombed to the last opponent in the final match. In the Senior -90kgs, Francesco beat his first opponent, but regrettably, he didn’t make it to the medal zone. Luca Montebello made his debut in the -90kgs, having previously fought in the +100kgs and -100kgs. The strategy of the contest was totally different, but even though Luca struggled a litte, he went on to win the bronze medal.

As Sensei Castillo quoted in his report, “The above-mentioned athletes fought with determination unsettling their opponents with continuous attacks.”

The Malta Judo Federation will be closing her competitive calendar this weekend, with its National Championships. These will be held on Sunday 9th at 12:00hrs at the Malta Judo National Dojo. Before the competitive part of the event, the traditional children festival will start at 10:00hrs.

Follow the Malta Judo Federation on the official facebook page: Malta Judo Federation & Associated Disciplines.


Midalji għall-Ġenerazzjoni l-ġdida tal-Judoka Maltin

9 Judoka vvjaġġaw lejn Follonica fl-Italja l-weekend li għadda, biex jikkompetu fil-Kampjonati Nazzjonali tal-CSEN. Is-Centro Sportivo Educativo Nazzionale hija assoċjazzjoni bbażata fl-Italja, b’aktar minn 1,300,000 membru. Wieħed mill-għanijiet tagħha, hu li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tad-dixxiplini sportivi. Il-Federazzjoni Judo ta ‘Malta hija membru, u għalhekk tista’ tikkontesta l-Kampjonati Nazzjonali.

Peress li Isaac Bezzina għadu lura mill-Kampjonati tal-Commonwealth, fejn rebaħ il-midalja tal-fidda, u Jeremy Saywell ma kienx iddisinjat minħabba raġunijiet personali, il-Federazzjoni Judo ta ‘Malta sejjaħ lit-tim żgħir u li jmiss tiegħu għal dan l-avveniment, li kienu akkumpanjati mid- Joseph Castillo, u l-kowċ ġdid, Denis Braidotti.

It-tfajliet kienu mingħajr dubju l-istilel Maltin f’dan l-avveniment. Ta’ erbatax-il sena biss, Kirsty Cauchi u Estelle Camilleri, studenta tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport, ilhom jippreparaw b’mod intensiv. Kirsty u Estelle kkontestaw il-kategorija ta’ taħt it-52 kg tal-Espoir. Iż-żewġ tfajliet huma ħbieb tal-qalb barra mit-tapit, iżda  l-ikbar avversarji fuq it-tapit, peress li huma fl-istess kategorija tal-piż u lagħbu għat-titlu għadd kbir ta’ drabi.  Wara li bagħtu fl-arja l-avversarji Taljani tagħhom b’tachi waza sbieħ (tekniki bil-wieqfa), iltaqgħu fil-logħba finali. Bħal fid-dwelli diretti kollha tagħhom anki f’Malta, il-logħba kompliet fil-ħin supplimentari. Din id-darba kien it-turn ta ‘Kirsty li telgħet fuq l-ogħla podju, wara li ssorprendiet lil Estelle, u ħaditilha Wazari (1 punt), li kien biżżejjed biex tagħlaq il-kompetizzjoni. B’hekk, Kirsty rebħet il-midalja tad-deheb, u Estelle il-midalja tal-fidda.

Katryna Esposito rebħet il-midalja tal-bronż fil-Under 23 – 52 kg. Katryna eliminat b’mod konvinċenti l-avversarju Taljana, l-ewwel billi skorjat wazari (1 punt) minn bil-wieqfa, u wara kompliet billi żammet lill-avversarju tagħha ma’ l-art sakemm intemm il-ħin tal-osaekomi (żżomm l-avversarju b’dahru ma’ l-art), u b’hekk rebħet b’Ippon (punti sħaħ). Sfortunatament, anki jekk Katryna tat logħba iebsa lit-tieni avversarju tagħha, hija tilfet fl-aħħar sekondi u b’hekk tilfet ukoll l-opportunità li tkompli tiġġieled għad-deheb. Kif qalu il-kowċis, jekk Katryna tkompli f’din it-triq, żgur li se tkun fiż-żona tad-deheb.

Lara Castillo għamlet id-debutt tagħha fil-kategorija l-ġdida U23 – 57 Kg. Peress li kienet l-eħfef fil-grupp,  tħabtet ftit, u avolja jtat ġlieda kuraġġuża lill-avversarji, hija ma rnexxilhiex tirbħilhom.

L-iskwadra maskili kienet komposta minn Espoir Kris Samuel Bartolo li kkompeta fl-46 kg; Espoir Raphael Cassar li kkompeti fl-60 kg għall-ewwel darba barra l-pajjiż; u Junior Jonathan Gatt li kkompeta fil-U23 -60 kg. Francesco Aufieri, li ikkompeta fil-U23 -90kgs, rebaħ l-fidda wara li elinina 2 avversarji, iżda ma rnexxilux jegħleb l-aħħar avversarju tiegħu. Fis-Senior -90kgs, Francesco rebaħ kontra l-ewwel avversarju tiegħu, iżda sfortunatament, huwa ma rnexxilux jasal fiż-żona tal-midalji. Luca Montebello għamel id-debutt tiegħu fid-90kgs. Qabel kien jilgħab fil-kategoriji tal-iktar minn 100kgs u ta’ taħt il-100kgs. L-istrateġija tal-logħba kienet totalment differenti, iżda anke jekk Luca tħabat naqra, kompla biex rebaħ il-midalja tal-bronż.

Kif qal Sensei Castillo fir-rapport tiegħu, “L-atleti msemmija hawn fuq iġġieldu b’determinazzjoni li jiskomodaw lill-avversarji tagħhom b’attakki kontinwi.”

Il-Federazzjoni Maltija tal-Judo se tagħlaq il-kalendarju kompetittiv tagħha dan il-weekend, bil-Kampjonati Nazzjonali. Dawn se jsiru nhar il-Ħadd 9 ta’ Diċembru f’ 12:00 fil-Malta Judo National Dojo. Qabel il-parti kompetittiva tal-avveniment, il-festival tradizzjonali tat-tfal ser jibda fl-10: 00.

Segwi l-avventuri tal-Federazzjoni Maltija tal-Judo fuq il-facebook page uffiċjali: Malta Judo Federation & Associated Disciplines