More medals for Malta Judo

By April 26, 2017 April 7th, 2020 Judo Federation, News

 

Zammit Rodney, currently preparing for the Games of the Small States of Europe, this weekend flew to Udine, in Italy, to compete in the 35th Trofeo Internazzionale Judo « Citta ‘ di Tolmezzo ». He was accompanied by Jeremy Saywell, who is currently recovering from an operation, and Giorgi Kaldani, an International Judo Federation (IJF) qualified coach and a top Georgian athlete, currently in Malta as Rodney’s personal coach and training partner. The Federation took the opportunity of this tournament to launch the 2 young athletes, Clive Camilleri and Lara Castillo, on the International scene abroad.  506 athletes from 8 countries were participating in this event held over 2 days  on 4 tatami.

Rodney Zammit competed in the -60kgs which was contested by 6 Judoka. In the first contest, Zammit was taken by surprise by the Austrian Manuel Wiesler who strangled him and thus had to give up. But Zammit was adamant he was bringing a medal back home. He went back to the Tatami and earned his bronze medal like a pro, after strangling the Italian Luciano Alessio. Rodney’s partner, Giorgi Kaldani, competed in the -73kgs which was contested by 9 judoka. Kaldani showed his superiority and experience, and won all 3 opponents in less than a minute, winning the gold medal.

The youngsters Clive Cammileri and Lara Castillo contested the Espoir -60kgs with 17 athletes and Cadet -57kgs with 9 entries respectively.

Lara Castillo started the day in a fantastic way when she catapulted the Italian Versolatto with a massive Ura Nage (rear throw) to earn a place in the Semifinal. Castillo was then up against the Slovenian Barad, who controlled her on the floor and then went on to win gold. Castillo’s bronze medal fight was against another Slovenian, but again, the exposure of international fights of the Slovenian gave her the advantage for her opponent to pin her in osaekomi (hold down).

Clive Camilleri, a student of the National School of Sport, won the first contest with 2 Wazari (a throw in which the opponent is thrown with control and accuracy, but not to the extent of an ippon), and then controlled the opponent for the rest of the duration to win the contest. The inexperience of our Espoir was clear in these fights when Camilleri lost the quarter final match and his fight in the repechage to proceed for Bronze with small mistakes which gave the opportunity for his opponents to proceed in the pool.

All in all, this tournament has been a successful one: Zammit came back with a medal, more experience and more determination for the upcoming games, and the youngsters had their maiden voyage, and are fuelled up to train harder and aim higher. Special thanks go to Jeremy Saywell who also had his maiden voyage as a team manager, but did an excellent job in keeping the team focused while he managed all the paper work and managerial tasks.

 

Iktar midalji għal-Federazzjoni Maltija tal-Judo

Zammit Rodney attwalment qed iħejji għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa. Dan il-weekend tar lejn Udine, fl-Italja, biex jikkompeti fil-35 Trofeo Internazzionale Judo «Citta ‘di Tolmezzo”. Zammit kien akkumpanjat minn Jeremy Saywell, li bħalissa qed jirkupra minn operazzjoni, u Giorgi Kaldani. Kaldani huwa kowċ kwalifikat mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo (IJF) u atleta Ġorġjan ta’ livell għoli, li bħalissa qiegħed f’Malta bħala sparring partner u kowċ għat-taħriġ personali ta’ Rodney. Il-Federazzjoni ħadet l-opportunità ta’ dan il-kampjonat biex tniedi 2 atleti żgħażagħ, Clive Camilleri u Lara Castillo, fuq ix-xena internazzjonali barra minn xtutna. 506 atleti minn 8 pajjiżi ħadu sehem f’din l-attivita li saret fuq 2 ijiem fuq 4 tatami.

Rodney Zammit kkontesta l-60kgs li kellha 6 Judoka. Fl-ewwel logħbha, Zammit ttieħed b’sorpriża mill-Awstrijak Manuel Wiesler li uża teknika ta’ fgar u għalhekk Zammit kellu jċedi. Iżda Zammit kien determinat li kien ser iġib midalja lura d-dar. Huwa mar lura fuq it-tapit u rebaħ il-midalja tal-bronż bi stil, wara li strangola lit-Taljan Luciano Alessio u għalhekk Luciano kellu jċedi. L-isparring partner ta’ Rodney, Giorgi Kaldani, kkontesta t-73kgs li kellha 9 partecipanti. Kaldani wera superjorità tiegħu u l-esperjenza,, meta rebaħ lit-3 avversarji tieghu f’inqas minn minuta, u rebaħ il-midalja tad-deheb.

Iż-Żgħażagħ Clive Cammileri u Lara Castillo kkontestataw l-Espoir-60kgs (17 atleti) u l-Cadet -57kgs (9 atleti) rispettivament. Lara Castillo bdiet l-ġurnata b’mod eċċezzjonali meta hi tefgħet lit-Taljana Versolatto b’Ura Nage (tarmi lura) massiva. Għas-semifinali, Castillo kien imissa kontra lis-Slovena Barad, li rnexxielha tippinja lil Castillo fl-art u mbagħad kompliet biex rebħet id-deheb. Il-logħba għal-midalja tal-bronż tagħha kienet kontra Slovena oħra, iżda għal darb’oħra, n-nuqqas ta’ esperjenza internazzjonali tat vantaġġ lill-avversarji tagħha u b’hekk Castillo sfat fil-5 post.

Clive Camilleri, student ta’ l-Iskola Nazzjonali ta’ l-Isport, rebaħ l-ewwel logħba tiegħu b’2 Wazari (tarmi lill-opponenti b’kontroll u preċiżjoni, iżda mhux sal-punt ta’ Ippon), u mbagħad ikkontrolla l-avversarju għall-bqija tal-logħba sakemm rebaħ. L-inesperjenza tal-Espoir tagħna kien ċar f’dawn il-logħob meta Camilleri tilef il-kwarti finali u l-logħba fir-repêchage li tipproċedi għall-Bronż bi żbalji żgħar li taw l-opportunità lill-avversarji tiegħu biex jipproċedi fil-pool.

Kollox ma’ kollox, dan il-kampjonat kien ta’ suċċess: Zammit ġej lura b’midalja, b’aktar esperjenza u aktar determinazzjoni għall-logħob li jmiss, u ż-żgħażagħ kellhom l-ewwel togħma ta’ logħob barra minn xtutna, u issa għandhom iktar għatx għal iktar training u logħob ta’ livell għoli.

Kollox ma’ kollox, dan il-kampjonat kien ta’ suċċess: Zammit daħal lura b’midalja, b’aktar esperjenza u aktar determinazzjoni għall-logħob li jmiss, u ż-żgħażagħ kellhom l-ewwel togħma ta’ logħob barra minn xtutna, u issa għandhom iktar għatx għal iktar training u logħob ta’ livell għoli. Grazzi speċjali tmur lejn Jeremy Saywell li kellu ukoll l-ewwel esperjenza tiegħu bħala maniġer tat-tim. Huma għamel xogħol eċċellenti billi jrnexxielu jżomm it-tim iffukat waqt li kkordina x-xogħol kollu tal-karti u l-kompiti maniġerjali.

Podium -60kgs with Rodney Zammit  Maltese Delegation to Tolmezzo  Rodney Zammit & Giorgi Kaldani