--> --> Skip to main content

MUSCAT Brothers dominate Motocross & Galea wins in Autocross

By February 3, 2016News

 

ASMK-LOGOOn Sunday 31st January 2016 ‘Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ organized the sixth program with the Autocross and second race of the Motocross ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 National Championships. During this busy day 46 competitors registered to race in the motorcycles or cars races.

A look at the day’s Autocross races which were divided in two classes. In the Modified ‘Autocross Class’ we have seen JeanPaul Grech on his Peugeot 106, Gordon Johnson on an Opel Corsa and Godfrey Gauci on his Ford Fiesta dominating the Heats by registering two wins from three races thus sealing their place in the Class A final. Mark Christian Galea on his Fiat RITMO, Josef Grech on a Ford Fiesta and Josef Abela on his Opel Nova also raced in Class A.

Right from the start Galea took the lead ahead of both Grech brothers. The spotlight has fallen on the fourth and fifth places occupied by Gauci and Johnson where the latter was making pressure on Gauci until he was forced to retire due to mechanical failure in a front wheel. The race went on to the 9th Lap where Galea won this Class A final. Grech brothers Jean Paul and Josef finished in second and third places while Abela and Johnson finished the race in the fourth and fifth places.

The qualified Class B drivers were Kieth and Matthew Borg both on a Vauxhall Nova, Jurgen Mallia on Honda Civic, Guzi Pace on a Ford Escort, Joseph Micallef and Jonathan Camilleri both on a Opel Corsa. From the Start of this final we saw a good launch by Micallef followed by Camilleri. Soon Micallef started building margins ahead of the rest where Camilleri, Pace Kieth Borg in fourth place all did their best to defend their places. After the 9 laps Micallef was declared winner followed by Keith Borg, Camilleri and Pace. Matthew Borg and Mallia retired late in the race because of technical malfunctions.

The Autocross Standard Class line-up was composed of Terence Azzopardi on an Opel Corsa, Deane Farrugia, Melvin Buttigieg and Ian Fenech all driving Citroen AX cars and Traydon Bailey on a Ford Ka. Right from the Start Azzopardi made good a very good launch followed by Farrugia and Bailey. The attention turned on Farrugia where following a small error on his part, he lost a placing to Bailey and in the meantime Fenech found enough space to gain two positions. This Final ended with Azzopardi winning the race followed by Fenech, Farrugia and Bailey. Buttigieg finished in 5th place.

The Motocross officers were very busy with the large number of Maltese and Gozo competitors in both Class A and B. In Class A we saw an interesting quest between brothers Paul on a KTM and Trevor Muscat on a Honda with Paul winning both Heats. Clayton Camilleri on a KTM followed as Runner-up in one of the Heats. Yet at the end of the two Heats Paul Muscat was declared winner of the day followed by his brother Trevor. Clayton won 3rd place overall in Class A.

The Motocross Class B was dominated by a large number of Gozo youths riding various brands of Motocross motorcycles. Heat One was dominated by Etienne Bigeni on a Kawasaki and followed by Mario Cauchi on a Honda. In the Second Heat of the day we saw a good start by Bigeni who dominated the first half of the race until Cauchi managed to overtake on Bigeni and held this position to the Finish. Cauchi’s victory over Etienne Bigeni’s 2nd place was well deserved. Third place was won by Joseph Bigeni on Honda.

The Motocross Open Class which is run following the Race Heats was won by Paul Muscat on a KTM followed by Clayton Camilleri also on a KTM while third and fourth places were won by Etienne Bigeni and Edward Ciantar, both on Kawasaki motorcycles.

Meanwhile the Association notifies that the Motorsport activities for the month of February will be as follows: – Sunday 14th February – Enduro race;  Saturday 20th February: – Presentation Dinner for the 2015 Champions and on 27th February:- Autocross and Motocross races at teh ASMK Complex at Ta Qali.

Further information can be found in the website of the Association; www.asmk.org.mt  and on Facebook pages named:-  A.S.M.K. Malta or Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email – [email protected].

 

Photos by Mario Micallef

 

L-AĦWA MUSCAT JIDDMINAW IL-MOTOCROSS U GALEA JIRBAH L-AUTOCROSS

Nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar 2016 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat is-sitt programm bl-Autocross u it-tieni tal-Motocross mill-kampjonati ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Matul il-Ġurnata impejattiva rregistraw 46 kompetitur bejn muturi u karozzi.

Ħarsa lejn il-ġurnata fejn fl-Autocross rajna zewġ klassijiet:- F’dik tal-‘Autocross Modified’ rajna lill JeanPaul Grech fuq Peugeot 106, Gordon Johnson fuq Opel Corsa u Godfrey Gauci fuq Ford Fiesta jiddominaw il-ħeats kollha tal-ġurnata fejn kull kompetitur kellu zewġ rebħiet minn tlieta biex issiġillaw posthom fil-finali Klassi A. Magħhom ikkwalifikaw Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo, Josef Grech fuq Ford Fiesta u Josef Abela fuq Opel Nova.

Mat-tluq ta din il-finali rajna lill Galea u l-aħwa Grech jaghmlu ħrug tajjeb b’Galea jieħu t-tmun tal-finali segwit minn l-aħwa Grech JeanPaul u Josef. L-attenzjoni marret fuq ir-raba u hames post okkupat minn Gauci u Johnson b’dan tal-ahhar kien qed jaghmel pressjoni fuq Gauci sakemm Gauci kellu jirtira minħabba hsara mekkanika fir-rota ta-quddiem. Ir-Rizultat finali spicca b’Galea jirbaħ il-finali segwiet min l-ahwa Grech JeanPaul fit-tieni u Josef jidhol fit-tielet post. Abela u Johnson dahlu fir-raba u il-hames post.

Ghal finali Klassi B ikkwalifikaw Matthew Borg u Kieth Borg it-tnejn fuq Vauxhall Nova, Jurgen Mallia fuq Honda Civic, Guzi Pace fuq Ford Escort, Joseph Micallef u Jonathan Camilleri it-tnejn fuq Opel Corsa. Mat-tluq ta din il-finali rajna ħrug tajjeb min Micallef u Camilleri b’Micallef jieħu it-tmun tal- finali quddiem Camilleri u Pace waqt li Kieth Borg fir-raba post beda jagħmel pressjoni fuq Pace sakemm fil-ħames dawra issuperaħ. Il-finali ta 9 Laps spiccat b’Micallef rebbieħ segwiet minn Camilleri u Keith Borg. Fir-raba post spicca Pace fil-waqt li Matthew Borg u Mallia irtiraw mill-finali minħabba ħsara teknika.

Fil-Klassi Autocross Standard rajna start-line kompost min Terence Azzopardi fuq Opel Corsa, Deane Farrugia, Melvin Buttigieg u Ian Fenech kollha fuq karozza Citroen AX u Traydon Bailey fuq Ford Ka. Mat-tluq ta din il-finali Azzopardi li Ghamel ħrug tajjeb ħa t-tmun tal-finali mill-ewwel segwit minn Farrugia u Bailey. L-attenzzjoni daret fuq Farrugia fejn bi-zball zgħir min naħa tiegħu spicca biex tilef pozizzjoni għal Bailey li kien isegwi warajh u wkoll fix-xena daħal Fenech li sab l-ispazju u avvanza zewg pozizzjonijiet. Il-Finali spiccat b’Azzopardi jirbaħ segwit minn Fenech u Farrugia waqt li fir-raba post spicca Bailey u fil-ħames post spicca Buttigieg.

Fil-Motocorss kellna ġurnata impenjattiva b’kompetituri Maltin kif ukoll Għawxin. Fil-klassi A rajna taqtija nteressanti bejn l-aħwa Muscat Paul u Trevor li ddominaw il-ġurnata. Fil-heats Paul Muscat fuq mutur KTM rebaħ iz-zewġ Heats segwit minn Clayton Camilleri fuq KTM ukoll. Fit-tieni Heat l-aħwa Muscat irnexielhom jiddominaw it-tigrija b’Paul Muscat jirbaħ segwit min ħuħ Trevor Muscat fuq Honda. Ir-rizultat Finali tal-ġurnata spicca Paul Muscat rebbieħ quddiem ħuħ Trevor Muscat u Camilleri fit-tielet post.

Fil-Motocross Klassi B rajna numru sabieħ ta Għawxin li kkompetew u iddominaw din il-klassi. Fl-ewwel Heat tal-ġurnata rajna li Etienne Bigeni fuq mutur Kawasaki jirbaħ segwit minn Mario Cauchi fuq mutur Honda. Fit-Tieni Heat tal-ġurnata rajna lil Bigeni jibda tajjeb tant li għamel nofs it-tellieq jillidja sakemm Cauchi rnexxielu joħodlu postu biex dan tal-aħħar spicca jirbaħ din it-tellieqa. Rizultat finali tal-ġurnata spiccat b’Cauchi rebbieħ segwit minn Bigeni fit-tieni post u fit-tielet post daħal Joseph Bigeni fuq mutur Honda.

Fil-Motocross Klassi Open rajna lill Paul Muscat fuq KTM jirbaħ din it-tigrija segwit minn Clayton Camilleri fuq KTM ukoll waqt li fit-tielet u r-raba postijiet daħlu Edward Ciantar u Etienne Bigeni, it-tnejn fuq muturi Kawasaki.

Intant l-Assocjazzjoni tavza li l-attivitajiet ghax-xahar ta Frar ser ikunu:- nhar il-Ħadd 14 ta’ Frar tiġrija Enduro. Is-Sibt 20 ta’ Frar:- Dinner Presentation 2016 u fis-27 ta Frar, Autocross u Motocross. Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni ta Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jagħmel kuntatt bl-email:- [email protected].

Rittrati ta’ Mario Micallef

 Rittrat wara il-Presentation tal-Autocross Bidu ta tigrija tal-motocross Klassi B Starting Line tal-Motocross