--> -->

On Sunday Launching the 2018/19 Honda Motocross Seasons 2018/19

By October 17, 2018 News

 

The Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi on Sunday 21 October will open the season of activities with cars and motorcycles championships for 2018/2019. During this season we will see various activities by the Autocross, Demolition, Enduro, Motocross and Trials sections and in total there will be 39 activities planned for during the coming nine months.

Meanwhile following the last ASMK General Meeting new people are seen entering the leadership in Motocross. Young James Mamo and Michael Sant are elected for the first time to represent this section in the Executive Committee. This further complements the team of last season thus new ideas are expected. The leadership in Motocross has been re-confirmed to John Cassar together with Paul Deguara and John Mamo as Secretary and Treasurer respectively.

Currently ongoing preparations for Sunday 21 October 2018 are underway for initiating the ‘Honda Motocross National Championship 2018-2019’. Agian, this will be sponsored by the Honda of GasanZammit Company Ltd.

The first pre-Championship event will be a non-championship Fun Race where the competitors can evaluate their skills for the coming competitions of the season. During the summer hot days of training we saw a beautiful number of Riders on track who continued to upgrade themselves and invest in new motorcycles. So it seems that the coming season will be very well challenged. Once again the National Motocross Championship will be based on Class ‘A’ for Riders who are more Expert and Professional in this sport. Class ‘B’ is held for Riders with Advanced abilities while the ‘Veterans Class’ which is making success year after year is for riders of over 40 years of age. During this season we will also have Class ‘C’. This class is designed for Rider and enthusiasts who are new in Motocross.

The need of class ‘C’ in the opinion of the leadership is for Riders who would like to participate not only during training sessions but also to make them feel included during the ASMK activities. The first program of the Motocross season on Sunday, will start at 10am with’Warm-up beginning at 9,00am.

The activities of the season are to continue in the coming weeks so much so that on Sunday 28th October ASMK will be initiating the Autocross National Championship. In preparation for this season racing the Autocross cars on Saturday 20th October and on Saturday 27th October will be attending Scrutineering sessions to ensure safety and conformity with the Standard Autocross regulations.

Currently ongoing work on the Trials Academy Project under VOPS 2018 is making progress. Following the coaching training by the FMI Technical team under the direction of FIM-Europe, the trained coaches are going to start training students to reach basic levels of this sport during school hours. The purpose of this Project for youngsters is to increase their physical activity, Sports Education in a different school sport discipline from the traditional sport and introducing this discipline to boost student to participate in sports.

Currently work on this subject is ongoing very well and the Association project team in recent weeks approved the teaching framework. This team also announced that one particular school has already approved this program and it is expected to start the training as soon as the new electric bikes arrive.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or in Facebook page named:- Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email [email protected] or Mobile No. 99425489

 

IL-ĦADD 21 ta’ OTTUBRU JIFTAĦ L-ISTAĠUN HONDA MOTOCROSS 2018/19

L-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi nhar il-Ħadd 21 ta’ Ottubru ser tiftaħ l-istaġun tal-attivitajiet bil-karozzi u l-muturi 2018/2019. Matul dan l-istaġun ser naraw diversi attivitajiet mis-Sezzjonijiet Autocross, Demolition, Enduro, Motocross u Trials li b’kollox hemm ippjanat 39 attivita għal matul dawn id-disa xhur li ġejjin.

Intant fit-tmexxija l-ġdida fil-Motocross wara l-aħħar Laqgha Ġenerali rajna nies ġodda jidħlu fit-tmexxija. James Mamo u Michael Sant għal l-ewwel darba ġew eletti biex jirraprezentaw din is-sezzjoni fil-Kumitat Ezekuttiv. Dan ikompli jikkumplimenta mat-tim li kien hemm fl-aħħar staġun b’element zgħazuħ u mistennija iktar idejat ġodda.

It-tmexxija fil-Motocross reġat ġiet ikkonfermata f’idejn John Cassar u miegħu hemm Paul Deguara u John Mamo bħala Segretarju u Kaxxier tas-sezzjoni rispettivament.

Bħalissa għaddejin il-preparamenti biex nhar il-Ħadd 21 t’Ottubru 2018 jingħata bidu għal Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2018-2019. Għal darbaoħra dan ser ikun sponsorjat mid-ditta Honda tal-Kumpanija GasanZammit Ltd.

L-ewwel attivita pre-Championship ser tkun Fun Race biex wieħed jevaluwa il-ħiliet tiegħu prezenti għal kompetizzjonijiet matul dan l-istaġun li ġej. Wara sajf ta’ taħrig rajna sajf fejn numri sabiħ ta Riders komplew jaġġornaw ruħom u jinvestu f’muturi ġodda tant li jidher li dan li stagun ser ikun impenjativ ħafna. Għall darba oħra l-Kampjonat Nazzjonali ser ikun ibbazat fuq il-klassi A b’dawk ir-Riders li huma iktar Esperti u Professjonali. Il-Klassi B ija fejn jaqgħu r-Riders ‘Advanced’ waqt li Klassi Veterans li qed tagħmel suċċess min sena għal l-oħra tkun għal riders ta’ iktar min 40 sena. Matul dan l-istaġun ser ikollna wkoll il-Klassi ‘C’. Din il-klassi hija ġdida u ser tilqa dawk ir-Rider li jaghmlu dan l-isport bħala dilettanti u dawk li huma ġodda f’dan li sport.

Il-bzonn li ssir din il-klassi ‘C’ inħass għal fatt li hemm numru ta Riders li tmexxija tixtieq tara jieħdu sehem mhux biss waqt it-taħrig imma wkoll biex iħossuhom inkluz waqt l-attivitajiet tal-ASMK. L-ewwel program mill-Istagun Motocross ta nhar il-Ħadd ser jibda fl-10am bil-‘Warm-up’ li tibda fid-9,00am.

L-attivitajiet ta l-Istaġun ikomplu fil-ġimgħat li ġejjin tant li il-Ħadd 28 t’Ottubru jingħata bidu għal Kampjonat Nazzjonali Autocross. Bi t-tħejjija għal dan l-istaġun matul is-Sibt li ġej 20 ta’ Ottubru u is-Sibt 27 ta’ Ottubru ser issir li Scrutineering għal karozzi li mistennija jieħu sehem l-attivitjiet bil-Karozzi Autocross.

Bħalissa għadu għaddej ix-xoghol fuq l-Akkademja tat-Trials li huwa Progett taħt il-VOPS 2018. Wara it-taħrieg tal-Kowċis mil-FMI taħt id-direzzjoni tal-FIM-Europe, il-Kowċis ittrenjati ser ikunu qed iħargu studenti biex iwasluhom għal level baziku ta dan l-isport waqt il-ħin tal-iskola. L-iskop tal-Proġett ikun l-attivita fizika, Edukazzjoni Sportiva fid-dixxiplina ta Sport different fl-iskola min dak tradizzjonali u introduzzjoni ta din id-dixxiplina biex inħajru iktar studenti jipparteċipaw fl-isport.

Bħalissa ix-xogħol fuq dan is-suġġett għaddej b’ritmu tajjeb ħafna u l-Assoċjazzjoni flimkien ma tim tal-proġett f’dawn l-aħħar ġimghat approva is-sillabu. It-tim ħabbar ukoll li l-ewwel skola laqghat il-program min din l-akkademja li mistenni tibda it-taħrig hekk kif jasalu il-muturi elettriċi ġodda.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġna Facebook bl-isem  Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489