--> -->

President and General Secretary of the Malta Judo Federation working at the Rio Olympic Games on behalf of the International Judo Federation

By August 12, 2016 April 7th, 2020 Judo Federation, News, Olympic Games

JUDO LOGO

President Envic Galea has been active in the International Field of Sports for decades. Since 1991 he has been sitting on the Executive Committee of the European Judo Union (EJU). Today he is serving as General Secretary and Chairman of the Medical commission. In 2013, Mr Marius Vizer President of the IJF asked Envic to set up the International Judo Federation (IJF) Academy. In August 2013 he started it and still runs it as its Director. By now, the Academy is handling the coach education of 65 federations including Georgia, Turkey, USA, Zambia, Australia, Hungary, Mexico and others.

General Secretary Louisa Galea has followed his international footsteps, and spent 9 years working for the EJU in the Secretariat and in Marketing. In 2013, she moved to the International Judo Federation, where she is Protocol Manager and coordinates logistics for the IJF at all Grand Prix, Grand Slam and World Championships.

 

Both of them have been invited to Rio 2016 Olympic Games by the International Federation: Envic as an International Technical Officer and Louisa as Staff. These will be Envic’s 4th Olympic Games on behalf of the IJF and Louisa’s 2nd, having volunteered at the London 2012 Games. This is a big honour for the Malta Judo Federation, to have 2 of its officials at the Games on behalf of its International Federation.

This October, the Malta Judo Federation will be hosting for the World Kata Championships for the 2nd time, for which the Maltese Kata Couples: Ivan Esposito & Tiziana Apap, and Joe Muscat and Joe Bonello, are preparing at full speed.

Many other projects are in the pipeline for Maltese Judo starting this September. The new Dojo in Pembroke is up and running, and we are just getting to ready all these exciting new initiatives.

 

President u Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Maltija tal-Judo jinstabu f’Rio jaħdmu fil-Logħob Olimpiku ta’ Rio f’isem il-Federazzjoni Internazzjonali Judo

Il-President Envic Galea ilu attiv fil-qasam internazzjonali tal-iSports għal deċennji. Galea ilu jservi fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea tal-Judo (EJU) mil-1991, u fl-2004 ġie elett bħala Segretarju Ġenerali u President tal-kummissjoni medika. Fl-2013, is-Sur Marius Vizer, President tal-IJF talab lil Envic biex iwaqqaf l-Akkademja tal- kowċis għal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo (IJF), u f’Awissu tal-2013 beda jimmeniġja bħala direttur tagħha. S’issa, l-Akkademja qed teduka kowċis minn 65 federazzjonijiet inklużi l-Ġeorġja, it-Turkija, l-Istati Uniti, iż-Żambja, l-Awstralja, l-Ungerija, il-Messiku u oħrajn.

Is- Segretarju Ġenerali Louisa Galea segwiet il-passi internazzjonali tiegħu. Galea bdiet il-karriera tagħha fl-2004 fejn qattgħet 9 snin taħdem għall-EJU fis-Segretarjat u iktar tard fil-Marketing. Fl-2013, ġiet l-opportunita’ li Galea tibda taħdem mal-IJF, fil-pożizzjoni ta’ Protokoll Manager. Galea tikkoordina l-loġistika għall-IJF fil-Grand Prix, Grand Slam u Kampjonati tad-Dinja kollha.

It-tnejn li huma kienu mistiedna biex jattendu il-Logħob Olimpiku f’Rio, bħala ufficjali tal-Federazzjoni Internazzjonali: Envic bħala International Technical Officer u Louisa bħala Staff. Dawn se jkunu ir-4 Logħob Olimpiku għal-Envic f’isem il-IJF u t-2 għal Louisa – fl-2012, Louisa kienet voluntarja. Dan huwa unur kbir għall-Federazzjoni Maltija tal-Judo, li jkollha 2 mill-uffiċjali tagħha fil-Logħob f’isem Federazzjoni Internazzjonali tagħha.

Ottubru li ġej, il-Federazzjoni Maltija se torganizza il-Kampjonati tad-Dinja tal-Kata għat-2 darba. Għal din l-edizzjoni, il Koppji tal-Kata Maltin: Ivan Esposito & Tiziana Apap, u Joe Muscat u Joe Bonello, qed jagħmlu preparazzjoni intensiva.

Barra minn hekk hemm ħafna proġetti oħra u inizjattivi ġodda u eċċitanti għal-Judoka Maltin li ser jibdew minn Settembru l’hemm. Id-Dojo il-ġdid f’Pembroke beda diġa’ jiffunzjona.

13923806_10157295633065422_308272707245386020_o