Table Football – Malta in Gibraltar for the World Cup

By August 28, 2018 News

On the 1st and 2nd of September Malta will be participating in the World Cup of Table Football, which this year is going to be held in Gibraltar.  There will be 18 countries participating, with over 200 players.

On Saturday there will be the individual competitions.  For the Open Category Malta will be represented by Massimo Cremona, Samuel Bartolo, Derek Conti, and Joseph Borg Bonaci.  In the Veteran Category Malta will be presented by Mario Camilleri, Charlie Aquilina, John Zammit, Jason Pisani and Joseph Mifsud.  Jurgen Balzan will be representing Malta in the Under 19 Category.

On Sunday there will be the team event.  Malta will be participating in the Open Category and the Veteran Category.  The Open team will be composed of Derek Conti (captain), Massimo Cremona, Samuel Bartolo, Joseph Borg Bonaci and Jurgen Balzan.  The Veteran team will be composed of Charlie Aquilina (captain), Mario Camilleri, Joseph Mifsud, Jason Pisani (MTFSA Treasurer) and John Zammit.

The Maltese contingent will also include Mr Felix Rizzo (MTFSA secretary) and Mrs Monalita Balzan (MTFSA P.R.O) and will be leaving Malta on Friday 31st August.


Maltin għall-Ġibilta għat-tazza tad-dinja

Fi tmiem din il-ġimgħa Malta ser tkun qed tipparteċipa fit-tazza ta’ dinja ta’ Table Football, li din is-sena sejra ssir il-Ġibilta.  Tmintax il-pajjiż ser jkunu qed jieħdu sehem b’iktar minn mitejn plejer.

Is-Sibt jkun hem mil-kompetizjonijiet individwali.  Massimo Cremona, Samuel Bartolo, Derek Conti u Joseph Borg Bonaci sere jkunu qed jiehdu sehem fil-kategorija ‘Open’.  Fil-kategorija tal-Veterani, Malta ser tkun rapreżentata minn Mario Camilleri, Joseph Mifsud, Charlie Aquilina, Jason Pisani u John Zammit, filwaqt li Jurgen Balzan ser jkun qed jirrapreżenta l-Malta fil-kategorija ta’ taħt id-dsatax-il sena.

Il-Ħadd 2 ta’ Settembru jkun imiss il-kompetizzjonijiet ta’ timijiet.  Malta ser tiehu sehem fil-kategoriji open u veteran.  It-tim tal-Open ser jkun iffurmat minn Derek Conti (kaptan), Massimo Cremona, Samuel Bartolo, Joseph Borg Bonaci u Jurgen Balzan.  Filwaqt li tim tal-veterani ha jkun mgħamul minn Charlie Aquilina (kaptan) Mario Camilleri, Joseph Mifsud, Jason Pisani (Teżorier MTFSA) u John Zammit.

Il-kontinġent Malti ser jinkludi wkoll lil Mr Felix Rizzo (segretarju MTFSA) u Mrs Monalita Balzan (PRO MTFSA).  Il-kontinġent ser jħalli Malta nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Awissu.