Vince Farrugia wins Autocross Championship Larkin Butler wins demolition

By July 11, 2018 News

On Saturday evening 7th July 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi closed the 2017/2018 season by organizing the last and 12th event of the National Autocross Championship sponsored by Pasta Poiatti. The day’s program ended with the Big Van Demolition Derby 2018 after the past 24 years.

20 Autocross cars registered for the Saturday evening races which were divided into three classes, that for Modified cars, for Standard cars and another Class for Gozo drivers only. During the Heats of the day in the Modified class we saw Karl Micallef on his Ford Fiesta who dominated and secured his place in the A Final of the day. Vince Farrugia qualified on his Volkswagen Polo, Jean Paul Grech on his Peugeot 106, Melo Zammit and Jonathan Camilleri both on Opel Corsa and the Ford Fiesta of Ryan Scicluna.

From the Start of this Final we saw Grech and Micallef make a very good launch and it was Grech taking the lead followed by Micallef and Zammit. Along the nine laps race we saw no changes in positions as all drivers defended their positioning to the end. The final result shows that Grech won this Final A followed by Micallef and Zammit. Fourth place finisher was Camilleri whilst Fifth and Sixth places were won by Scicluna and Farrugia repectively.

The Final race of the Modified Autocross Class B registers Noel Zammit on his Fiat Punto as the winner of this final followed by Joseph Spiteri on his Opel Corsa and Brandon Lee Vassallo on his Peugeot 205. Fourth place is won by Keith Borg on a Vauxhall Nova.

The result of the Standard Class shows that the Citroen AX driven by Lucas Pace won the race final. Nicovich Chircop on his Peugeot 106 won 2nd place ahead of the Kia Avella of Jerome Peplow. Fourth place was won by Chris Formosa on his Ford Fiesta.

The Result of the Gozo drivers class registers George Scerri on a Citreon AX as the class winner and Chris Sultana on a Daewoo Racer in 2nd place. Third place finisher was Clayton Cardona on his Peugeot 106.

The Association officially announced the champions and runner-up of the Pasta Poiatti Autocross National Championships 2017/2018. Vince Farrugia on Volkswagen Polo is the winner of the ASMK Pasta Poiatti Autocross National Championship 2017/2018. Farrugia is going to put his name down for the first time as Champion in this section. During this season Farrugia was followed by Karl Micallef on Ford Fiesta

The Association also honours the class which are not held on National Championship basis and also acknowledges the winner of the class. In the Autocross Class B the Ford Fiesta driver Ryan Scicluna drove to victory and won the Overall in Class B. Scicluna is followed by Keith Borg on Vauxhall Nova.

The day’s program ended with 2018 Big Van Demolition Derby where the main interest for this Demolition came from the competitors themselves who during these last months made efforts to purchase large vans for this event. The organization of the three Demolition events organised so far this year are contributing to the environment as ASMK has reduced no less 90 vehicles from the Maltese roads.  The next big car Demolition is scheduled to be held next December just before Christmas.

Meanwhile for this Demolition edition 13 vans were registered but only 9 managed to make it to the Starting line with drivers Mauro Cassar on a Tata Sumo, Leo Butler on a Fiat Ducato, Massimo Borg on a Toyota Lite Ace, Michael Delia on a Tata Safari, Larkin Butler on a Peugeot boxer, Karl Mizzi on a Ford Transit, Jason Magro on a Tata Safari and Marlon Cassar and Frank Butler competed on Tata Sierra.

From the Start of the Demolition the drivers prepared a surprise for the spectators when the big Piaggo van of Larkin Butler opened its rear doors and out came a Piaggo small van who escorted the demolition vehicles during the two Laps which they normally do before the Start of the Demolition.

Following this the small van drove out of the track and the Demolition began by chasing and banging spectacular technical bumps which lasted about 30 minutes. The battle in the last few minutes before the end of the chase draws alertness among the spectators. This is mainly due to the state of the vehicles involved and becoming almost un-recognizable. During this battling Michael Delia and Larkin Butler were seen to be the finishers but at one point Delia managed to re-start his Tata engine besides he had problems with a broken front wheel. In the mean time it was not all plain sailing for Larkin but his big van was still moving under its own power. Although Delia managed to again restart his badly damaged van it was too difficult for him to continue so he decided to switch off his engine to Larkin Butler who finished winning the Demolition on his Peugeot Boxer and Delia won the Runner-Up.

The Association would like to thank all participants of this 2017/2018 season for their Support, the Sponsors, Pasta Poiatti, Gasan Zammit of Honda Motors, Wotomoto of Beta and several other small firms for their support and making it possible to successfully organize these competitions.

The Association stops its activities during these two summer months but will be undergoing the process to elect its Officers and sectional Committees for its different disciplines. Motorsport Activities will be returning by next September for a set of new championships.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email [email protected] and Mobile 99425489.

Photo by Mario Micallef

 

VINCE FARRUGIA JIRBAĦ IL-KAMPJONAT AUTOCROSS U LARKIN BUTLER JIRBAĦ ID-DEMOLITION

Nhar is-Sibt 7 ta’ Lulju 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi għalqet li-staġun 2017/2018 tal- Kampjonat Nazzjonali Autocross sponserjat mid-ditta Pasta Poiatti. Din kienet it-tnax u l-aħħar tiġrija tal-kampjonat izda kienet il-ġurnata li fija saret il-Van Demolition Derby 2018 li ilha ma ssir għal dawn l-aħħar 24 sena.

Ħarsa lejn l-Autocross fejn 20 karozza irreġistraw għal din il-kompetitzzjoni maqsuma f’tliet klassijiet, dik Modified, Standard u oħra li jaqaw fija is-sewwieqa Għawċin. Matul il-Heats tal-ġurnata fil-Klassi Modified rajna Karl Micallef fuq Ford Fiesta iddomina u assigura postu fil-Finali A tal-ġurnata. Miegħu ikkwalifikaw Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo, Jean Paul Grech fuq Peugeot 106, Melo Zammit u Jonathan Camilleri it-tnejn fuq Opel Corsa u Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta.

Mat-tluq ta din il-finali rajna lil Grech u l-Micallef jagħmlu ħrug tajjeb ħafna b’Grech jieħu tmun tal-finali segwit min Micallef u Zammit. Tul id-disa dawriet ma rajna l-ebda tibdil bis-sewwieqa jiddefendu l-pozizjoni tagħhom sa l-aħħar. Ir-rizultat Finali juri li Grech rebaħ il-Finali A segwit min Micallef u Zammit. Fir-raba post spiċċa Camilleri fil-waqt li fil-Ħames u Sitt post daħlu Scicluna u Farrugia rispettivament.

Rizultat mill-FInali Autocross Modified Klassi B fejn rajna lil Noel Zammit fuq Fiat Punto jirbaħ din il-finali segwit min Joseph Spiteri fuq Opel Corsa u Brandon Lee Vassallo fuq Peugeot 205. Fir-raba post daħal Keith Borg fuq Vauxhall Nova.

Rizultat mill-Klassi Standard fejn Lucas Pace fuq Citroen AX rebaħ il-finali segwit min Nicovich Chircop fuq Peugeot 106 u Jerome Peplow fuq Kia Avella. Fir-raba post daħal Chris Formosa fuq Ford Fiesta. Rizultat mill-Klassi tas-sewwieqa Għawċin rajna lil George Scerri fuq Citreon AX jirbaħ din il-finali segwit min Chris Sultana fuq Daewoo Racer filwaqt li fit-tielet post spiċċa Clayton Cardona fuq Peugeot 106.

L-Assoċjazzjoni ħabbret uffiċjalment iċ-Ċampjin u Runner-up mill-Kampjonat Nazzjonali Autocross ASMK Pasta Poiatti 2017/2018. Vince Farrugia huwa r-rebbieħ tal-Kampjonat Nazzjonali Autocross 2017/2018. Farrugia ser ikun qed inizzel ismu għal l-ewwel darba bħala Ċampjin f’din il-klassi. Matul dan l-istaġun Farrugia kien segwit min Karl Micallef fuq Ford Fiesta.

l-Assoċjazzjoni tonora wkoll dawk il-klassi li minkejja mhjiex Kampjonat Nazzjonali xorta tirrikonoxxi lir-rebbieħ tagħha. Fil-Autocross Klassi B rajna lill Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta jirreġistra rebħa fil-klassifika Overall. Scicluna kien segwit minn Keith Borg fuq Vauxhall Nova.

Il-program spiċċa bil-Van Demolition Derby 2018 fejn l-intress għal din id-Demolition ġie mill-kompetitur stess li matul dan l-istaġun għamlu tant sforzi biex isibu vannijiet kbar. B’din id-Demolition inkunu qed nikkontribwixxu favur l-ambjent billi nkomplu nnaqqsu iktar vetturi mit-toroq L-Assoċjazzjoni matul dan l-istaġun organizzat tliet Demolition Derbies fejn irnexiela tneħħi mit-toroq Maltin xejn inqas minn 90 vettura kbar u zgħar.

Intant għal din l-edizzjoni reġisrtaw 13 il-van izda 9 biss irnexxielhom jaslu sa fuq il-linja tat-tluq bis-sewwieqa jkunu Mauro Cassar fuq Tata Sumo, Leo Butler fuq Fiat Ducato, Massimo Borg fuq Toyota Lite-Ace, Michael Delia fuq Tata Safari, Larkin Butler fuq Peugeot Boxer, Karl Mizzi fuq Ford Transit, Jason Magro fuq Tata Safari, Frank Butler u Marlon Cassar it-tnejn ikkompetew fuq Tata Sierra.

Mat-tluq tad-Demolition rajna show organizzata bejn is-sewwieqa b’sorpriza lil pubbliku prezenti li  qatt ma stennew fejn Van Piaggo ħareg mill-Van il-kbir ta Larkin Butler u skorta lil vanijiet matul iz-zewġ dawriet li soltu jagħmlu qabel tibda id-Demolition. Wara din il-Van iz-zgħir ħareg mill-korsa u bdiet id-Demolition fejn tawna spettaklu ta daqqiet teknici u damet sejra madwar 30 minuta. It-taqtija ta l-aħħar tiġbed l-attenzzjoni ta kullħadd. Dan minħabba l-istat tal-vetturi involuti li jkunu tista tgħid ma jintgħarfux. F’din it-taqtija spiċċaw Michael Delia u Larkin Butler fejn rajna lil Delia li lejn it-tmiem ta din it-tqatija ipprova jerga jistartja l-magna wara li kellu battalja sħiħa biex wasal fejn wasal. Dan ukoll mhux wisq inqas għal Larkin li wkoll ma kienetx faċli jkompli. Minkejja li Delia irnexielu jerġa jistartja il-ħsara li kellu fir-rota ta quddiem kienet wisq diffiċli biex ikompli jsuq. Minkejja li dan xorta pprova jinqala id-deċida li jitfi l-magna biex Larkin Butler fuq Peugeot Boxer spiċċa rebaħ din id-Demolition u Delia rebaħ ir-Runner-Up.

L-Assoċjazzjoni tirringrazzja lil kull min ħa sehem tul dan l-istaġun 2017/2018, li Sponsors tas-Sapport, lill Pasta Poiatti, Gasan Zammit Motors bid-ditta Honda, Wotomoto bid-ditta Beta u diversi ditti oħra zgħar li mingħajir is-sapport tagħhom ma jkunx possibbli nagħmlu dawn il-kompetizzjonijiet b’suċċess.

L-Assoċjazzjoni tieqaf mill-attivitajiet f’dawn ix-xahrejn biex tgħaddi mill-proċess u telleġġi Uffiċjali għas-sentejn li ġejjin kif ukoll Kumitat għas-sezzjonijiet fi ħdan l-Assoċjazzjoni. L-Attivitajiet jirritornaw f’Settembru għal staġun ġdid.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittratti ta’ Mario Micallef