Weightlifting – Two gold and one silver for Malta in Serbia

By May 21, 2018 News

This weekend three Maltese athletes had a very successful competition at the 11th Vladan Milhajovic Weightlifting Tournament in Serbia, bringing home 2 Gold medals and 1 Silver.

The team consisting of Yazmin Zammit Stevens, Elisia Scicluna and Vlad Baldacchino took the platform on Saturday alongside athletes from Serbia, Bosnia, Spain, Bulgaria, Georgia, Slovenia and Romania.

Scicluna (-90kg) was unfortunately suffering from a minor injury prior to this meet and therefore decided not to risk any further damage with maximum lifts. She finished with a comfortable 72kg snatch and 92kg clean and jerk. Despite the lower lifts she still managed to finish off in first place in her weight category.

Zammit Stevens (-75kg) also sweeped Gold in the tournament in her weight class. Even though she weighed in the lightest at 69.7kg, she outlifted her competitors with an 80kg snatch and 99kg clean and jerk, totaling at 179kg and breaking 1 national record in the process. Yazmin is currently in preparation for the upcoming Mediterranean Games set to take place in Tarragona in June.

In the men’s group, Vlad Baldacchino (-94kg) had a stellar performance, breaking his own national record in the snatch with 128kg, and also beating his own clean and jerk competition best by 6kg with a 158kg clean and jerk. He totalled at 286kg which was in turn another national record in the 94kg category. He claimed a silver medal, behind an incredibly tough competitor from Georgia. Baldacchino is on the right track going towards the European U23 Championships later on this year.

Alongside, President of Malta weightlifting Jesmond Caruana was selected for the duty of president of the Jury during this competition of such importance as results are valid for the International weightlifting (IWF) ranking.

Zammit Stevens will be leaving for a 3 week training camp in Rome next week. She will be training with the Italian national team at their National Olympic training venue in Rome as part of her preparation for the Mediterranean Games.

This week, on Sunday 27th of May, the Maltese athletes will be joined by athletes from Italy, England, Spain and France in an international tournament taking place in conjunction with the Malta Open at the Cottonera Sports Complex. The event will be awarding the best place finish for a team (2 male and 2 female), Best team female, Best team male, Best individual female and best individual male apart from the usual Malta Open awards. The competition will be very interesting since all top athletes are very close in sinclair points and will therefore be fighting for ever single kilo to claim Gold. The Malta Weightlifting Association would like to invite the Maltese public to join in supporting the Maltese athletes during this tough competition. The event will start at 10am on Sunday, free entrance.


Is-Sibt li ghadda, tlett atleti Maltin kellhom prestazzjoni tajba fil-hdax il-edizzjoni tal- ‘ Vladan Milhajovic Tournament’ gewwa s-Serbia, fejn kisbu zewg medalji tad-Deheb u ohra tal-Fidda ghal pajizna.

It-tijm iffurmat minn Yazmin Zammit Stevens, Elisia Scicluna u Vlad Baldacchino kkompetew kontra atleti minn Serbia, Bosnia, Spanja, Bulgarija, Georgia, Slovenja u Rumanija.

Scicluna (-90kgs) temmet il-kompetizzjoni taghha b’72kg snatch u 92kg clean and jerk li ghalkemm ma kienx l-ahjar total ta’ l-atleta xorta rnexxiela ggib d-deheb fil-kategorija taghha. Ricentament, Scicluna kienet qieghda ssofri minn injury zghir u ghaldaqstant kien ghaqli minn naha taghha li ma tirriskjax b’pizijiet ghola.

 

Zammit Stevens (-75kg) kisbet ukoll d-deheb ghal Malta fil-kategorija taghha. Minkejja l-atleta ntiznet l-ehfef (69.7kg), hi rnexxiela tghaddi lill-kompetituri taghha b’80kgs snatch u 99kg clean and jerk, b’total ta’ 179kg, u b’hekk tikser rekord nazzjonali iehor. Yazmin qieghda waqt il-preparazzjoni taghha ghal-loghob Mediterranji li ser isehhu f’ Tarragona, f’Gunju li gej.

Fil-grupp ta’ l-irgiel, Vlad Baldacchino (-94kg) kellhu prestazzjoni eccelenti, fejn kiser ghal darb’ohra r-rekord nazzjonali tieghu stess b’128kg snatch u zid b’6 kilos fuq il-clean and jerk b’158kg. It-total ta’ 286kg kien ukoll rekord nazzjonali ghal atleta, liem total assigura l-Fidda ghal Malta f’din il-kategorija. B’dan ir-rizultat, Baldacchino wera’ li jinsab lest ghal preparazzjoni tajba sabiex jkun jista jikkompeti fil-kampjonati Ewropej ta’ taht it- 23 sena.

Jesmond Caruana, President tal ghaqda Maltija tal weightlifting mexxa lil-tim Malti ghal dan is-success f`din il kompetizzjoni ta importanza kbira peress li l-istess rizultati jigu imdahlin fil ranking mondjali tal IWF. Caruana intazel ukoll President tal Gurija waqt li stess kompetizzjoni.

Il- gimgha li gejja, Zammit Stevens ser tkun qieghda tattendi kamp tat-tahrig ghal tlett gimghat f’ Ruma flimkien mat-tijm nazzjonali Taljan. L-atleta ser tkun tigi osspitata gewwa l-venju Olimpiku Nazzjonali f’Ruma, dan ukoll parti mill-preparazzjoni taghha ghall-loghob Mediterranji.

Nahar li Hadd, 27 ta Mejju, ghal darb’ohra l-Assocjazzjoni Maltija ser tkun qieghda torganizza l-kompetizzjoni nternazzjonali flimkien ma dik anwali tal- ‘Malta Open gewwa il kumpless sportive tal-Cottonera. F`din il kompetizzjoni skwadra Maltija iffurmata min zewg nisa u zewg irgiel ser tkun qed tikompeti kontra Italja, Ingilterra, Spanja u Franza. Kompetizzjoni tibda 10.00. Kulhadd huwa mistiden u dhul huwa b`xejn.

Jesmond Caruana

Malta Weightlifting