--> -->

World Judo Day in Malta

By October 31, 2016 April 7th, 2020 Judo Federation, News

JUDO LOGO

For the sixth year in a row, the International Judo Federation staged the World Judo Day on the 28th of October, which happens to be the birthday of Master Jigoro Kano – the father of Judo. This day is dedicated to the coaches, the athletes, their families, the fans, and all those having judo at heart, which is one of the most widely practiced sport in the world! It is also an opportunity for judo lovers to share experiences and promote the sport.
Kano Shihan (master) had said, “Judo in reality is not a mere sport or game. I regard it as a principle of life, art and science. In fact, it is a means for personal cultural attainment.”
Previous themes for the World Judo Day were Respect (2011), Judo for All (2012), Perseverance (2013), Honour (2014), Unity (2015), and this year’s theme was Judo for the World.
In Malta, the clubs organised 2 events, where the Judoka brought a friend or relative to training, and opened their doors to whoever wanted to have a taste of judo. Adults, children, judo experts, beginners, Maltese and visitors to our island, all shared the tatami, enjoyed Judo together and celebrated Kano’s birthday. As Kano Shihan had said, “Judo teaches us to look for the best possible course of action, whatever the individual circumstances, and helps us to understand that worry is a waste of energy.”
This event has served as promotion of Judo and its clubs. The Malta Judo Federation is constantly active in activities on and off the mat. The World Kata Championships have recently been organised successfully. The federation officials still receive words of gratitude, and have been told that it has been the best edition ever. This weekend, the Malta Judo Federation is hosting the 20th European Judo Union Medical Seminar, which is hosting over 30 Sport Doctors from 3 continents. Later this year, the National Championships will be held at the newly finished premises in Pembroke.
More information about Judo can be acquired by calling 21319944 or emailing [email protected]


Jum Dinji tal-Judo ċċelebrat f’Malta
Għas-sitt sena konsekuttiva, il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo iċċelebrat il-Judo Dinji tal-Judo WorldJudoDay, fit-28 ta’ Ottubru, li jaħbat wkoll għeluq snin Jigoro Kano – missier il-Judo. Din il-ġurnata hija ddedikata lill-coaches, atleti, il-familji tagħhom, l-entużjasti, u dawk kollha li għandhom il-Judo fil-qalbhom. Il-Judo huwa wieħed mil l-isports li jiġu pprattikati f’bosta pajjiżi, u għalhekk din hija wkoll opportunità għal min iħobb il-judo biex jaqsam l-esperjenzi u jippromwovi l-isport.
Kano Shihan (mgħallem) kien qal, “Il-Judo fir-realtà mhuwiex sempliċi isport jew logħba. Jien inqisu bħala prinċipju tal-ħajja, tal-arti u tax-xjenza. Fil-fatt, dan huwa mezz għall-kisba kulturali personali.”
Temi li ġa saru għall-Jum Dinji tal-Judo kienu Rispett (2011), Judo għal Kulħadd (2012), Perseveranza (2013), Unur (2014), Unità (2015), u t-tema din is-sena kienet Judo għad-Dinja.
F’Malta, il-klabbs organizzaw 2 avvenimenti, fejn il-Judoka stiednu ħbieb jew ġenituri għat-taħriġ. Il-klubs wkoll fetħu l-bibien tagħhom għal kull min ried jkollu togħma tal-Judo. Adulti, tfal, esperti tal-judo, prinċipjanti, Maltin u viżitaturi tal-gżira tagħna, qasmu t-tatami (tapit) flimkien, gawdew il-Judo flimkien u ċċelebraw għeluq snin Kano. Kif Kano Shihan kien qal, “Il-Judo jgħallimna li għandek tfittex l-aħjar kors ta’ azzjoni possibbli, tkun xi tkun iċ-ċirkostanzi individwali, u jgħinna biex nifhmu li tinkwieta huwa ħela ta’ enerġija.”
Dan l-avveniment serva bħala promozzjoni tal-Judo u l-klabbs tagħha. Il-Federazzjoni Maltija tal-Judo hija kontinwament attiva f-attivitajiet fuq u barra t-tapit. Il-Kampjonati tad-Dinja tal-Kata kienu organizzati reċentement b’suċċess kbir. L-uffiċjali tal-federazzjoni għadhom jirċievu kliem ta’ gratitudni, u bosta drabi l-ufficjali tal-Federazzjoni Internazzjonali qalu li din kienet l-aqwa organizzazzjoni ta’ dawn il-Kampjonati Mondjali. Dan il-weekend, il-Federazzjoni Maltija tal-Judo ser torganizza l-20 edizzjoni tas-Seminar Mediku tal-Unjoni Ewropea tal-Judo, fejn ser tkun qed tilqa’ aktar minn 30 tabib sportiv minn 3 kontinenti. Aktar tard din is-sena, il-Kampjonati Nazzjonali ser isiru fil-kumpless li għadu kif tlesta f’Pembroke.
Aktar informazzjoni dwar il-Judo tistgħu tiġu akkwistata billi ċċempel 21319944 jew tibgħat email fuq [email protected]

cake  children-playing-2 children-playing  children-together
 group-with-cake  coaches  new-kids  kamikwai-group