--> -->

Zammit wins the Autocross Modified and Vella wins the Standard Class

By January 17, 2018 News

 

On Sunday 21st January 2018 ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ is to continue with the racing events of the season sponsored by Honda Motocross National Championship 2017/2018. The event is to take place at the sports complex of ASMK at Ta’ Qali. Racing starts at 10: 00am.

Meanwhile on Sunday the Association organized the fifth event of the National Autocross Championship sponsored by ASMK and Pasta Poiatti 2017/2018. This event consisted of Autocross races by Modified and Standard cars. For this event 21 competitors divided in both the Standard and Modified classes registered for this competitive event.

During the day we saw Gordon Johnson on his Opel Corsa along with Vince Farrugia on a Volkswagen Polo win all the Heats of the day and secured their place in the Class A Modified Final Race. Other drivers who also qualified were Karl Micallef on a Ford Fiesta, the Fiat Punto of Noel Zammit, Jean Paul Grech on his Peugeot 106 and the Opel Corsa of Ryan Scerri.

Right from the start of this final we saw Johnson and Farrugia making a quick launch where Johnson was seen to take the helm of the race at the first corner of the curvy track. Johnson was followed close by Farrugia and Micallef. The focus turned on the first four competitors but during the fourth Lap Farrugia’s Polo developed an engine failure which resulted him to withdraw from the race despite being in second position. Following the mishap of Farrugia we saw Zammit and Scerri following Johnson and both advanced their positions. Soon Johnson was leading ahead of Zammit and Scerri but during his 5th Lap Johnson’s Opel developed a mechanical fault in one front wheel thus he was forced to continue in the race at a slow pace to the finish line. Zammit Noel managed to win this final while he was followed by Micallef and Grech.

The Modified Final Class B line was composed by Keith Borg and Andrew Pisani both on Vauxhall Nova cars, Brandon Lee Vassallo on a Peugeot 205, Gary Grech and Melo Zammit on Opel Corsa.

From the Start of this final we saw Borg and Pisani taking advantage of their good launch and soon Pisani took the helm followed by Borg and Grech. During this final each driver defended their placing to the end of the race but it was clear that Grech and Zammit battled well for third place. Yet there were no changes in the placing until this final ended. Pisani won this race followed by Borg and Grech. Fourth and fifth places were respectively won by Vassallo and Zammit Melo.

The Standard Class was composed by Deane Farrugia on his Citroen AX who dominates the 3 Heats of the day and winning the highest points so far. Together with Farrugia other qualifiers were Vella on an Opel Nova, Nichovich Chircop on a Peugoet 106, Kyle Agius on his Renault 5, Jerome Peplow on a Kia Avella and Godwin Mizzi on a Volkswagen Polo.

From the Start of the final we saw a good launch by Farrugia who managed to take the lead ahea of Vella who was followed by Chircop. During this Final the focus turned on Vella who started making pressure all along on Farrugia and Vella managed to take the lead in the fifth lap. Vella and Farrugia held this placing right to the Finish Line. Vella crodded the Finish Line ahead of Farrugia who was followed by Chircop. Fourth and fifth places were respectively won by Agius and Peplow.

Meanwhile another Autocross event is scheduled to be held on Sunday 28th January 2018 and racing starts at 12: 00 noon. Further information one can find it in the website of the Association named:- www.asmk.org.mt or in Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email:- [email protected]

Photo by Mario Micallef

Zammit jirbaħ fil-Klassi Autocross Modified u Vella jirbaħ f’li Standard

Nhar il-Ħadd li ġej 21 ta’ Jannar 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi sa tkompli bit-tiġrijiet tal-muturi ta’ li-istaġun mill-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018. L-attivita ħa ssir fil-Kumpless sportiv tal-Assoċjazzjoni f’Ta’ Qali u tibda fl-10:00am.

Intant nhar il-Ħadd li għadda 14 ta’ Jannar 2018 l-Assoċjazzjoni orgnaizzat il-ħames attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Autocross tal-ASMK u Pasta Poiatti 2017/2018. Dan kien jikkonsisti f’ tiġrijijiet bil-Karozzi Autocross Modified u dawk Standard.  Għal din l-attivita rreġistraw 21 Karozza maqsuma fiz-zewġ klassijiet Modified u Standard.

Matul il-ġurnata rajna lil Gordon Johnson fuq Opel Corsa flimkien ma Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo jirbħu il-Heats kollha tal-gurnata biex assiguraw posthom fil-Finali Klassi A Modified. Ma dawn ikkwalifikaw Karl Micallef fuq Ford Fiesta, Noel Zammit fuq Fiat Punto, Jean Paul Grech fuq Peugeot 106 u Ryan Scerri fuq Opel Corsa.

Mat-tluq ta din il-finali rajna lil Johnson u Farrugia jagħmlu ħrug tajjeb b’Johnson jieħu t-tmun tal-Finali ftit qabel l-ewwel kantuniera waqt li kien segwit min Farrugia u Micallef. L-attenzjoni kienet fuq l-ewwel erba kompetituri fejn matul ir-raba dawra Farrugia zviluppatlu ħsara fil-magna bil-konsegwenza li kellu jirtira mit-tiġrija minkejja li kien fit-tieni post. Wara din il-hsara ta Farrugia rajna lil Zammit u Scerri javvanzaw fejn il-Finali kompliet b’ Johnson quddiem u segwit min Zammit u Scerri. Għal Johnson il-ħames dawra kienet ukoll iddedikata għal ħsara mekkanika fejn dan zviluppatlu ħsara fir-rota ta quddiem biex spiċċa jkompli t-tiġrija bil-mod. Fuq quddiem spiċċa Zammit li rrnexielu jirbaħ din il-Finali waqt li kien segwit min Micallef u Grech.

Fil-Finali Modified Klassi B rajna linja ta tluq komposta min Keith Borg u Andrew Pisani it-tnejn fuq Vauxhall Nova, Brandon Lee Vassallo fuq Peugeot 205, Gary Grech u Melo Zammit fuq Opel Corsa.

Ma tluq ta din il-finali rajna lil Pisani u Borg jagħmlu ħrug tajjeb ħafna b’Pisani jieħu it-tmun segwit min Borg u Grech. Matul din il-finali kull sewwieq iddefenda posthu sa l-aħħar tat-tiġrija fejn ma rajna l-ebda tibdil fil-postijiet sakemm spiċċat din il finali. Pisani rebaħ din it-tiġrija segwit min Borg u Grech waqt li fir-raba u il-ħames post spiċċaw Zammit u Vassallo rispettivament.

Fil-Klassi Standard rajna lil Deane Farrugia fuq Citroen AX jiddomina il-Heats kollha tal-ġurnata fejn irnexxilu iġġib l-għola punti biex assigura postu fil-Finali tal-ġurnata. Ma Farrugia ikkwalifikaw Johann Vella fuq Opel Nova, Nichovich Chircop fuq Peugoet 106, Klye Agius fuq Renault 5, Jerome Peplow fuq Kia Avella u Godwin Mizzi fuq Volkswagen Polo.

Ma tluq tal-Finali rajna ħrug tajjeb min Farrugia u Vella b’Farrugia jieħu it-tmun tal-finali segwit min Vella u Chircop. Matul din il-Finali l-attenzjoni kienet fuq Vella li beda jagħmel pressjoni fuq Farrugia sakemm matul il-ħames dawra Vella rnexxielu jieħu t-tmun tal-finali min idejn Farrugia. Din il-finali spiċċat b’ Vella jirbaħ segwit min Farrugia u Chircop. Fir-raba u il-ħames post daħlu Agius u Peplow rispettivament.

Intant Attivita oħra bil-Kaorzzi Autocross issir nhar il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2018 bl-ewwel tiġrija tibda 12:00pm. Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected]

Rittrati ta Mario Micallef

 

Johann Pace

Segretarju Ġenerali

ASMK – Malta