TABLE FOOTBALL – Valletta Cup

By October 8, 2018 News

 Valletta Cup sponsored by the Valletta local councillor Mr Ray Azzopardi.

 

The Valletta Cup tournament was held successfully today in Valletta.  Both Valletta Clubs, Valletta Subbuteo Club and Valletta Lions TFC participated in this tournament.  It was an individual competition with two categories, the open category and the cadet category.

The winner of the Open Category, that is the winner of the Valletta Cup was Derek Conti of Valletta Subbuteo club and Mario Camilleri of Valletta Subbuteo Club was also finalist.

Thomas Ebejer of Valletta Lions TFC was the winner of the Cadet Category. Jeshua Bonnici of Valletta Lions TFC was finalist.

During his speech, Mr Ray Azzopardi thanked both clubs, their presidents and all the committee members for working together in this event.  He announced that he is working on other, even bigger events involving these clubs, apart from the next edition of the Valletta Cup which will be held in April 2019.  Mr Ray Azzopardi wished the clubs for further successes.  He promised that he will always be there for the clubs “These clubs are part of Valletta, so they are part of me”.


 

Valletta Cup sponsorjata mill-Kunsillier tal-Belt Valletta Mr Ray Azzopardi.

 

Illum ġewwa l-belt Valletta ġiet organiżżata l-ewwel edizjoni tat-turnament Valletta Cup.  Għal dan it-turnament ħadu sehem iż-żewġ klabbs beltin, Valletta Subbuteo Club u Valletta Lions TFC.  Kienet kompetizzjoni individwali fuq żewġ kategoriji, kategorija Open u kategorija Cadet.

Ir-rebbieħ tal-kategorija Open kien Derek Conti plejer ta’ Valletta Subbuteo Club u Mario Camilleri plejer ieħor ta’ Valletta Subbuteo Club kien finalist.

Thomas Ebejer ta’ Valletta Lions TFC kien ir-rebbieħ tal-kategorija kadet, u Jeshua Bonnici plejer ta’Valletta Lions TFC kien finalist.

Waqt id-diskors tiegħu, is-sur Ray Azzopardi irringrazzja iż-żewġ klabbs, il-presidenti u l-kumitat kollu li rnexxilhom jaħdmu flimkien biex dan it-turnament itella b’suċċes.  Ħabbar ukoll li qed jaħdem fuq proġetti oħra u ikbar li jinvolvu ż-żewġ klabbs, aparti t-tieni edizzjoni ta’ Valletta Cup li ser tkun f’April 2019.  Is-sur Azzopardi awgura liż-żewġ klabbs għall-iktar suċċessi, filwaqt li wiegħed li dejjem ser issibu l-għajnuna tiegħu, “Dawn il-klabbs huma parti mil-belt Valletta, b’hekk huma parti minnhi”