Camilleri Kyle wins ASMK Motocross, Micallef Farrugia win the ASMK Autocross

By November 30, 2017 News

On Sunday 26th November ASMK organized the second program of the Honda Motocross National Championship 2017/2018 and the same day there was the second race of the Autocross Cars running in the ASMK Pasta Poiatti 2017 / 2018 National Autocross Championship. On this day 45 competitors registered for these events. Yet the day started at 10: 00am where Holy Mass was celebrated by Fr Mark Mallia Poles in the Association complex. This is said in memory of former deceased ASMK members.

Meanwhile, the day began with Motocross racing in their qualifying. Kyle Camilleri riding a KTM dominated his Class A while being followed by Stefan Dimech on a Honda motorcycle and by Paul Muscat on a KTM in third place.

During the qualification of class B James Zahra on Sherco registered his best time ahead of Bernard Sammut on Beta. In Veterans qualifying runs Jethro Sant was the leader on his Yamaha followed by William Sant on a Honda.

During the Class A Heat we saw Camilleri brothers Kyle and Clayton both riding on KTM bikes to register a win each. Clayton won the first Heat while Kyle won the last Heat thus Kyle closed the day on the podium in first place and registered the second win of the season. Clayton followed his brother in second place. The Camilleri brothers were followed by Stefan Dimech on Honda and fourth placed finisher David Dimech also on a Honda.

In Class B James Zahra continued to dominate by registering two wins of both Heats and he too registered a second Class win of this season. Zahra was followed by Brandon Slowe on a Honda and by Arthur Micallef on a KTM.

In the Veterans Class Paul Deguara was seen to dominate and despite he did not have won any of the two Heats yet he won the highest points in Class on the day. Deguara was followed by William Sant on a Honda and third place finisher Jethro Sant on a Yamaha.

On the day the Autocross cars were racing too. 21 competitors divided into two classes competed in the ASMK Pasta Poiatti National Autocross Championship. Unfortunately the day was characterised by accidents of some cars being damaged or suffering mechanical failures. Two cars suffered considerable damage, but thanks to the security built in the cars and inspected by the Association no one had an injury. Nevertheless the Association still takes all precautions of the drivers involved who will be observed by a medical team who are always present on site.

Meanwhile in the Modified class saw the Peugeot 106 driven by Jean Pual Grech on Race Final List of Class A. Gordon Johnson on Opel Corsa, Ryan Scerri on a Opel Corsa, the Volkswagen Polo of Vince Farrugia, Noel Zammit on his Fiat Punto and the Vauxhall Nova of Andrew Pisani made it to the Final A Race.

For Class B the qualifiers were Karl Micallef on a Ford Fiesta, Keith Borg on a Vauxhall Nova, Ryan Scicluna and Theo Micallef on a Ford Fiesta, the Vauxhall Nova of Richard Spiteri and Jonathan Camilleri on his Opel Corsa. With the departure of this final Camilleri was seen to make it to the lead by the first corner and was followed by Scicluna and Theo Micallef. Up to the first five laps we had no overtaking until when on the sixth Lap Camilleri experienced problems in his car. Karl Micallef took the opportunity to take the lead. But soon after Micallef passed by Camilleri an incident took place between Camilleri and Theo Micallef which resulted in both cars ended overturned on track. The race Red Flagged as a precaution and to assist the drivers involved. This race Final resulted with Karl Micallef winning this race final followed by Scicluna and Spiteri. Borg finished In fourth place.

In the Standard Class the race Start line was composed by Deane Farrugia on a Citroen AX, Kyle Agius on a Renault 5, Joseph Spiteri on his Opel Corsa, Nicovich Chircop and Quinn Camilleri both on a Peugeot 106 and the Ford Fiesta of Chris Formosa. With the departure of this final Farrugia was seen to take the helm while being followed by Agius and Chircop. The attention turned over to the last two cars where Chircop passed Agius who suffered a blown tyre following the overtaking overturned his car. Once again the race had to be stopped for safety reasons. Meanwhile, the final result shows that Farrugia won this race final ahead of Chircop. Camilleri won third place and Spiteri is fourth.

The Management Committee of ASMK announced that it is not going to carry on with the race program despite that the race of Class A was not yet run. This Race Final is postponed for another day to be announced soon. Meanwhile, the Third Autocross event is scheduled to be held on Subday 3rd December starting at noon.

More information can found on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Association Sport Motorcycles and Cars. One can also make contact by email:- [email protected]

Photos by Mario Micallef


Kyle Camilleri jirbaħ l-Motocross, Micallef u Farrugia jirbħu fl-Autocross

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Novembru l-Assoċjazzjoni ASMK organizzat it-tieni program mill-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018 kif ukoll l-istess ġurnata saret it-tieni tiġrija bil-karozzi Autocross mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2017/2018. Għal din il-ġurnata rreġistraw 45 kompetitur. Il-ġurnata bdiet fl-10am b’quddiesa ċċelebrata min Fr Mark Mallia Poli fil-kumpless tal-Assoċjazzjoni fejn tfakkar dawk l-ex membri li qedin fil-ħajja ta dejjem.

Intant il-ġurnata bdiet bis-Sezzjoni Motocross fejn matul il-kwalifikazzjoni ta klassi A rajna lil Kyle Camilleri b’mutur KTM  jiddomina. Dan kien segwit minn Stefan Dimech fuq mutur Honda. Camilleri u Dimech kienu segwiti minn Paul Muscat fuq mutur KTM.

Matul il-kwalifikazzjoni ta klassi B fil-Motocross rajna lill James Zahra fuq mutur Sherco jiddomina u segwit minn Bernard Sammut fuq mutur Beta. Fil-kwalifikazzjoni tal-klassi Veterans rajna lill Jethro Sant fuq Yamaha jiddmina segwit minn William Sant fuq Honda.

Matul il-Heats tal-ġunrata fi Klassi A rajna lil aħwa Camilleri Kyle u Clayton it-tnejn fuq muturi KTM jirreġistraw rebħa kull wieħed. Clayton rebaħ l-ewwel Heat filwaqt li Kyle rebaħ l-ahhar Heat. B’hekk Kyle għalaq il-ġurnata fuq il-podium fl-ewwel post u irreġistra it-tieni rebħa f’dan l-istaġun. Kyle kien segwit minn ħuħ Clayton li spiċċa l-ġurnata fit-tieni post. L-aħwa Camilleri kienu segwiti minn Stefan Dimech fuq Honda filwaqt li fir-raba post spiċċa David Dimech fuq Honda wkoll.

Fi Klassi B rajna lill James Zahra jkompli jiddomina l-ġurnata fejn irnexxielu jirreġistra zewġ rebħiet fiz-zewg Heats u irreġistra t-tieni rebħa tiegħu f’dan l-istaġun. Zahra kien segwit minn Brandon Slowe fuq Honda filwaqt li fit-tielet post spiċċa Arthur Micallef fuq KTM.

Fil-Klassi Veterans rajna lill Paul Deguara jiddomina u minkejja li ma rebaħx il-Heats kollha tal-ġurnata xorta waħda rrnexielu jirbaħ il-klassi, Deguara kien segwit minn William Sant fuq Honda filwaqt li fit-tielet post spiċċa Jethro Sant fuq Yamaha.

Fil-Ġunrata saqu wkoll il-karozzi Autocross fejn 21 kompetitur maqsuma f’zewġ klassijiet ikompetew fil-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti. Sfortunatament il-ġurnata kienet ikkaraterizzata minn aċċidenti ta xi karozzi li nqalbu. Minkejja li kienu inċident fejn il-karozzi ġarrbu ħsara konsiderevoli, grazzi għas-sigurta li l-Assoċjazzjoni tipprattika l-ebda inċident ma kellu xi korriment. Minkejja dan L-Assoċjazzjoni xorta tieħu il-prekawzjonijiet kollha biex is-sewwieqa involuti ikunu osservati min team mediku li jkunu fuq il-post u iktar.

Intant fil-Klassi Modified rajna lill Jean Paul Grech fuq Peugeot 106 jirbaħ il-Heats kollha tal-ġurnata biex assigura posthu fil-finali A. Miegħu kkwalifikaw Gordon Johnson fuq Opel Corsa, Ryan Scerri fuq Opel Corsa, Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo, Noel Zammit fuq Fiat Punto u Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova.

Għal Klassi B kwalifikaw Karl Micallef fuq Ford Fiesta, Keith Borg fuq Vauxhall Nova, Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta, Theo Micallef fuq Ford Fiesta, Richard Spiteri fuq Vauxhall Nova u Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa. Mat-tluq ta din il-finali rajna lill Camilleri jagħmel ħrug tajjeb ħafna tant li sa l-ewwel kantuniera ħa t-tmun tat-tiġrija f’idejħ u kien segwit minn Scicluna u Theo Micallef. Sa l-ewwel ħames dawriet ma kellna l-ebda tibdil sakemm Camilleri kellu hsara fil-karozza mal-bidu tas-sitt dawra fejn Karl Micallef ħa t-tmun tal-finali. Izda wara li Micallef għadda min maġenb Camilleri inħoloq inċident bejn l-istess Camilleri u Theo Micallef bil-konsegwenza li dawn spiċċa jinqelbu bil-karozzi. It-tiġrija ġiet imwaqqfa bħala prekawzjoni. Ir-Rizultat finali spiċċa b’Karl Micallef jirbaħ din il-finali segwit minn Scicluna u Spiteri. Fir-raba post spiċċa Borg.

Għal Klassi Standard rajna il-linja ta li Start komposta minn Deane Farrugia fuq Citroen AX, Kyle Agius fuq Renualt 5, Joseph Spiteri fuq Opel Corsa, Nicovich Chircop u Quinn Camilleri it-tnejn fuq Peugeot 106 u Chris Formosa fuq Ford Fiesta. Mat-tluq ta din il-finali rajna lill Farrugia jieħu t-tmun tal-finali segwit minn Agius u Chircop. L-attenzzjoni daret fuq l-aħħar tnejn fejn Chircop beda isib l-okkazzjoni li jaqbez lill Agius sakemm dan tal-aħħar jinfaqalu tyre ta quddiem u spiċċa jinqaleb bil-karozza. Għal darb’oħra it-tiġrija kellha titwaqaf. Intant, ir-rizultat finali spiċċa b’Farrugia jirbaħ il-finali segwit minn Chircop. Camilleri daħal fit-tielet post waqt li Spiteri daħal fir-raba post.

Il-kumitat Amministrativ ħabbar li mhux ser ikompli bil-program minkejja li kien jonqos issir it-tiġrija finali ta klassi A. Din il-Finali ġiet posposta għall ġurnata oħra li titħabbar fil-jiem li ġejjin. Intant, it-Tielet attivita Autocross sa ssir nhar il-Ħadd 3 ta Dicembru u tibda f’nofsinhar.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected]

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK Malta