Abela & Grech win the ‘AX Modified Classes – Bailey wins the ‘AX Standard Class

By December 11, 2015 News

ASMK-LOGO

On Sunday 6th December 2015 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi continued with the 4th event of the ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 Championship races. This activity consisted of races of the Autocross Modified and Standard Classes. 25 cars registered for this race.

Looking at the day’s events where in Autocross Modified only Godfrey Gauci dominated the day’s Heats where he won them all thus he secured his place on the Class A Start Line. Oyher drivers who also secured a place on the Start of the Class A Final were Christian Mark Galea on his Fiat Ritmo, Josef Abela and Matthew Borg both on an Opel Nova, Noel Zammit on his Fiat Punto and Malcolm Borg on his Opel Corsa.

From the Start of the 9 Laps Race Final we saw a good start by Abela while Borg and Galea followed close by but Abela took the helm of the race ahead of Galea and Borg. The race continued with all drivers waiting for that chance to be able to advance a placing from their respective position again but this never materialised lap after lap. The 6 finalists demonstrated a spectacle of sportsmanship driving throughout the race duration but Abela resisted the pressure to the end and won his first place of Class A for this season. Galea and Borg followed in 2nd and 3rd places respectively. Fourth and fifth place were won by Godfrey Gauci and Matthew Borg ahead of Zammit on the Punto.

The class B Finalists were Josef Grech on a Ford Fiesta, Joseph Micallef, Philip Vella and Jonathan Camilleri all on Opel Corsa, the Suzuki Swift of Ivan Birmingham and Jurgen Mallia on a Honda Civic.

From the Start of this final we saw Grech, Micallef and Camilleri doing a very good launch but it was Grech taking the lead of this Class B Final. Micallef and Camilleri battled close to Grech while Birmingham and Mallia also battled together close to the leaders. Though Birmingham could feel the high pressure from Mallia he defended his position to the finish.

The final result reads Grech is declares the winner followed by Micallef and Camilleri. Fourth and fifth place went Birmingham and Mallia respectively.

In the Autocross Standard class Traydon Bailey on a Ford Ka and the Citroen of Ian Fenech

Dominated the class on the day by winning all the qualifying Heats so securing their presence on the Start of their 7 Laps Final Race.

Quin Vella on an Opel Nova, Samuel Bezzina on VW Polo and the Peugeot 206 of Karl Scicluna also qualified for this Final Race. Right from the Start we saw Bailey taking the lead

followed close by Scicluna and Bezzina. The focus of this race turned on the youngest two

drivers of this class as Scicluna began making pressure on Bailey even in the tightest parts of the track. Scicluna made contact with Bailey several times and thus was warned by the referee and the Flag Marshal. The race came to an end with Bailey and Scicluna winning 1st and 2nd places respectively. 3rd and 4th places wre won by Bezzina and Vella

Meanwhile the Association ASMK would like to inform that on Sunday 13th December 2015 the Trials bikers will be crossing the Gozo channel to participate in an activity organized by the Gozo Motocross Association. The ASMK Trials bikers will be participating in an ‘Xtreme Trials and Enduro’ event in Munxar Gozo with the collaboration of the Munxar Local Council, the Minister for Gozo and the Gozo Sports Board. During this event funds will be collected for the Malta Community Chest Fund. This event starts at around 9.00am.

 

The Association has announced that it will be holding an Extra-ordinary General Meeting (EGM) due to the fact that currently it has a number of resignations including that of the Association Treasurer Mr. Edgar Xuereb who resigned from Treasurer of the Association and of the Autocross Section. Clayton Camilleri resigned from the post of ‘Representative for Motocross’ and Edward Ciantar resigned from the post of Secretary for Motocross. The EGM is going to be held to fill these vacant posts. The EGM meeting will take place on Monday 21st December 2015 from 7.30pm at Villa Bighi in Kalkara.

Currently the Association is seeking nominations for these vacant posts and at the same time would like to thank these former Committee members for their service towards the Association over the past years.

Furthur information can be found at www.asmk.org.mt or on Facebook ‘A.S.M.K. Malta’, ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ or by email to:- [email protected]

Photos of Mario Micallef

 

Abela u Grech jirbħu l-‘AX Modified’ u Bailey jirbaħ fl-‘AX Standard’

Nhar il-Ħadd 6 ta’ Dicembru 2015 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi kompliet bit-tigriiet tal-kampjonati  ASMK   Pasta   Poiatti   2015/2016. Din l-attivita kienet tikkonsisti   f’tiġrijiet   bil-karozzi Autocross Modified u Autocross Standard. 25 karozza irreġistraw ghall din it-tigrija.

Ħarsa lejn il-ġurnata fejn fl-Autocross Modified rajna lill Godfrey Gauci jiddomina il-gurnata, dan kien luniku sewwieq li rebaħ il-Heats kollha tal-ġurnata u issigilla postu fil-finali Klassi A.  Miegħu kwalifikaw ukoll Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo, Josef Abela u Matthew Borg it-tnejn fuq Opel Nova, Noel Zammit fuq Fiat Punto u Malcom Borg fuq Opel Corsa.

Mat-tluq ta din il-Finali fuq 9 Laps rajna ħrug tajjeb min Abela, Borg u Galea, izda Abela ha t-tmun tat-tigrija segwiet min Galea u Borg. Il-finali kompliet bis-sewwieqa kollha jistennew dak ic-cans biex ikunu jistghu javvanzaw mill-pozizjoni rispettiva tagħhom. Izda dan ic-ċans ma wasal qatt tul it-tigrija. Il-finalisti taw spettaklu mill-aqwa ta’ sewqan sportiv kif għandu jkun bir-rizultat finali jispiċċa b’Abela jirbah l-ewwel attivita tieghu Klassi A f’dan l-istagun segwiet min Galea u Borg. Fir-raba u l-ħames post dahlu Gauci Godfrey u Matthew Borg waqt li Zammit dahal fis-sitt post.

Għal Finali klassi B ikkwalifikaw Josef Grech fuq Ford Fiesta, Joseph Micallef, Philip Vella u Jonathan Camilleri kollha fuq Opel Corsa, Ivan Birmingham fuq Suzuki Swift u Jurgen Mallia fuq Honda Civic.

Mat-tluq ta din il-Finali rajna lil Grech, Micallef u Camilleri jghamlu ħrug tajjeb b’Grech jieħu t-tmun ta din il-finali segwiet min Micallef u Camilleri. L-attenzzjoni marret mill-ewwel fuq Birmingham u Mallia billi dan tal-aħħar mill-ewwel beda jghamel pressjoni fuq Birmingham li baqa jiddefendi posthu sa l-aħħar. Ir-rizultat finali jiddikjara lill Grech rebbieh segwiet min Micallef u Camilleri. Fir-raba u l-ħames post daħlu Birmingham u Mallia rispettivament.

Fl-Autocross Standard rajna lill Traydon Bailey fuq Ford Ka u Ian Fenech fuq Citroen AX jiddominaw il-ġurnata u rebħu il-Heats kollha tant li ssiġilaw posthom fil-finali tal- Ġurnata. Ma dawn ikkwalifikaw ukoll Quin Vella fuq Opel Nova, Samuel Bezzina fuq VW Polo u Karl Scicluna fuq Peugeot 206. Mat-tluq ta din il-finali rajna lil Bailey jghamel ħrug tajjeb segwit min Scicluna u Bezzina. L-attenzjoni daret lejn l-izgħar zewg sewwieqa li għanda din is-sezzjoni fejn Scicluna beda jghamel pressjoni fuq Bailey, b’Scicluna jghamel kuntatt ma Bailey diversi drabi, bir-referee jiwornja lill Scicluna. Il-Finali spiċċat b-Bailey jirbah segwit min Scicluna. Fit-tielet u r-raba post dahlu Bezzina u Vella.

Intant l-Assocjazzjoni nhar il-Hadd li 13 ta’ Dicembru 2015 ser taqsam il-fliegu bejn Malta u Ghawdex biex tippartecipa bis-sezzjoni muturi Trials f’attivita organizza mill-Għaqda tal-Motocross f’Ghawdex. Din ser tkun qed ittella attivita XTREME Trials u Enduro fil-Munxar Ghawdex bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Munxar, il-Ministru ta’ Ghawdex u l-Gozo Sports Board. Waqt din l-attivita se jingabru fondi ghal Malta Community Chest Fund.

L-Assocjazzjoni ħabbret li ghax bhalissa ghandha numru ta rezenji fosthom tal-Ufficjali tal-ASMK Edgar Xuereb li rrezenja mill-Kariga ta Kaxxier tal-ASMK kif ukoll min Kaxxier tal-Autocross u Clayton Camilleri li rrezenja min Rapprezentant tal-Motocross u Edward Ciantar li rrezenja min Segretarju Motocross, l-Kumitat Ezekuttiv sa jghamel Laqgħa Ġeneral Straordinarja (EGM) biex jimtlew dawn il-karigi issa battala.

Il-Laqgħa ha ssir nhar it-Tnejn 21 ta’ Dicembru 2015 fis-7.30pm f’Villa Bighi l-Kalkara.

Bhalissa l-Assocjazzjoni qed tilqa n-nomini ghal dawn il-karigi vagati, fl-istess ħin tirringrazzja lill dawn l-ex-membri tal-Kumitati li taw servizz lill-Assocjazzjoni matul dawn l-aħħar snin.

Għal   iktar   informazzjoni   wiehed   jista   jzur   is-sit   elettroniku   tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fuq is-sit socjali Facebook bil-paġni ‘A.S.M.K. Malta’ jew‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ jew permezz ta email lill:- [email protected]

Rittrati ta’ Mario Micallef

 Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa Josef Abela fuq Opel Nova flimkien mal-finalis Klassi A
 Josef Grech fuq Ford Fiesta  Traydon Bailey fuq Ford Ka flimkien ma Karl Scicluna fuq Peugeot 206

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta

www.asmk.org.mt