ASMK-LOGOOn Sunday 31st January 2016 ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ will continue the ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 championships at the Sports Complex in Ta ‘Qali. The program starts at 11: 00 am and consists of the sixth race of the Autocross Cars and the third for the Motorcycles Motocross.

A look at the rankings of the ASMK Autocross National Championship we find that Christian Mark Galea on his Fiat RITMO continues to dominate the top of the scale with 114 points. He is followed by the Malcolm Borg on his Opel Corsa with 94 points.

In the Class B rating we find that Jonathan Camilleri on another Opel Corsa is at the front by 28 points followed by Joseph Micallef with 20 points on another Opel Corsa. In the Standard Autocross Class we continue to see that Dean Farrugia still leads the standings with 37 points on his Citroen AX and followed by Traydon Bailey with 30 points on his Ford Ka.

In the National Motocross Classification Clayton Camilleri on a KTM motorcycle is still leading the Class A chart with 97 points followed by Edward Ciantar with 89 points on a Kawasaki. In Class B Gozo rider Mario Cauchi riding a Honda leads the classification with 94 points. Elvin Debono on a Kawasaki follows with 76 points.

The Motocross Open Class leader is Edward Ciantar with 45 points riding a Kawasaki. Mario Cauchi on a Honda is Runner-up with 38 points.

Meanwhile on Sunday 24th January 2016 the Association continued its activities with the motorcycles of the Trials section. This competition being the 3rd event of the championship was held at the Sports Complex at Ta’ Qali. Several barriers and other man-made obstacles customized by the ASMK officers were laid on the course together with natural obstacles to demonstrate the rider’s ability on track by exercising various techniques.

In Class A young teenage Rowen Bonello on a Beta started very well so much so that he made a ‘Clean’ pass in the first section. But in the second section Damon Bonello on a Gas Gas entered in action and from the second section to the last one Damon continued to dominate the classification with excellent riding so much so that he won the Class A with a minimum of just 3 penalty points only. Rowen Bonello won 2nd place as he finished the day with 40 penalty points. Third place was won by Joseph Scicluna on a Gas Gas with 56 point penalty.

The Trials Class B was battled between three competitors where young Bernard Sammut on a Beta  motorcycle won this class but with 48 penalty points. Bernard was followed by Ian Scicluna on a Beta who finished the day with 55 penalty points. Third placed Manuel Camilleri riding a Gas Gas finished the day with 62 penalty points. This class is mainly for beginners and less experienced Trials riders.

Further information can be found on the ASMK Official website of the Association named www.asmk.org.mt or on Facebook pages named ASMK Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi.  One can make contact too by email on:- info@asmk.org.mt

 

IKOMPLI l-AUTOCROSS U MOTOCROSS NHAR IL-HADD f’Ta Qali

Nhar il-Hadd 31 ta’ Jannar 2016 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi sa tkompli l-kampjonati ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 fil-kumpless Sportiv f’Ta’ Qali bil-programm jibda fil-11:00 ta filghodu li ser ikun jikkonsisti fis-sitt tellieqa bil-Karozzi Autocross u it-tielet tellieqa bil-Muturi Motocross.

Harsa lejn il-Klassifiki Autocross fejn fil-Kampjonat Nazzjonali nsibu lill Chrsitian Mark Galea fuq Fiat Ritmo jkompli jiddomina l-klassifika b’114 il-punt segwit min Malcom Borg fuq Opel Corsa b’94 punt. Fil-Klasifika Klassi B Autocross insibu lill Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa fuq quddiem b’28 punt segwit minn Joseph Micallef fuq Opel Corsa b’20 punt. Fl-Autocross Klassi Standard ghadna qed naraw lill Dean Farrugia jillidja l-klassifika fuq Citroen AX b’37 punt segwit min Traydon Bailey fuq Ford Ka b’30 punt.

Fil-Klassifika Nazzjonali Motocross naraw lill Clayton Camilleri fuq mutur KTM jillidja l-klassi b’97 segwit minn Edward Ciantar fuq mutur Kawasaki b’89 punt. Fil-Klassi B naraw lis-sewwieq Ghawci Mario Cauchi fuq mutur Honda jillidja l-klassi b’94 punt segwit minn Elvin Debono fuq muturi Kawasaki b’76 punt. Il-Klassi Open Motocross qed tkun illidjata min Edward Ciantar fuq mutur Kawasaki b’45 punt segwit minn Mario Cauchi fuq mutur Honda b’38 punt.

Intant nhar il-Hadd li ghadda 24 ta’ Jannar 2016 l-Assocjazzjoni kompliet l-attivitajiet taghha bis-sezzjoni muturi Trials fejn din id-darba giet organizzata fil-Kumpless Sportiv ta’ Ta’Qali. F’dan it-tielet round il-kompetituri sabu diversi ostakli li ssiru apposta minn ufficjali u minkejja li normali dawn l-attivitajiet issiru barra mill-Kumpless xorta wahda rajna sezzjonijiet li kienu ukoll xi ftit difficli u tekniki.

Fi Klassi A rajna liz-zghazugh Rowen Bonello fuq mutur Beta jibda tajjeb hafna tant li l-ewwel sezzjoni ghamila ‘clean’, fit-tieni sezzjoni dahal fl-azzjoni Damon Bonello fuq mutur Gas Gas fejn mit-tieni sezzjoni l-quddiem kompla jiddomina sakemm rebah din il-klassi bi 3 punti ta penalita segwiet minn Rowen Bonello li spicca l-gurnata b’40 punt ta penalita. Fit-tielet post spicca Joseph Scicluna fuq mutur Gas Gas b’56 punt ta penalita.

Fi Klassi B rajna taqtija bejn tliet kompetituri fejn Bernard Sammut fuq mutur Beta rnexilu jirbah din il-klassi b’48 punt ta penalita. Bernard kien segwit minn Ian Scicluna fuq mutur Beta li spicca il-gurnata b’55 punt ta penalita. Fit-tielet post spicca Manuel Camilleri fuq mutur Gas Gas b’62 punt ta penalita.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email info@asmk.org.mt

Bernard Sammut fuq Beta Joseph Scicluna fuq Gas Gas  Manuel Camilleri fuq Gas Gas

 

Rittrati ta Mario Micallef

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK – Malta

www.asmk.org.mt