ASMK Wotomoto Enduro Ta’ Qali on Sunday 11 Nov

By November 7, 2018 News

 

The opening of the 2018 National WotoMoto Enduro 2018/2019 Championship is to take place on Sunday 11th November at the ASMK Sport Complex at Ta’ Qali. Again this National Championship will be spread over six events where five races will be held in Malta and one more will be held in Gozo. This season is again being well supported by several quarry owners in Malta and Gozo who allow their Quarry to turned into a Moto Enduro race location. However, as is common practice the first event will be held at the ASMK Sports Complex in Ta’ Qali. The program begins at 10:00am.

This second season is again being sponsored by BETA of the firm Wotomoto Company Ltd who are the major sponsor of this ‘2018 BETA Enduro Challenge’ right from the first event of the Championship. The day’s event consists of an Enduro race against the clock from all competitors present along a special route formed at the ASMK Complex. The competitors start at one minute intervals and Lap times of the race are controlled electronically.

The winner of the day in addition to the trophy of the day will also take home a brand new BETA RR 300cc 2T motorcycle which will be presented to the winner by the WotoMoto Malta Ltd. representative. This motorcycle is given to the winner of the day to keep for a whole year and to participate in all the season’s events including all the training sessions needed as preparation for each event.

This season a new Rule will be taking effect in the way how to issue the championship final result as during last season two competitors finished with exactly the same scores. So, the Enduro Committee is taking new measures to prevent such a situation not to occur again. For this season the result will not be issued on ‘the best time from two laps’ but is being issued as per the International system where the winner of the day is the one who registers the lowest Lap Time from the total of the Two Heats of the same event. So it will be very difficult to have parity again as has happened last season.

Meanwhile on Sunday 4th November ASMK planned to start the Autocross cars season’s races but this first event of the ASMK Pasta Poiatti National Autocross Championship 2018/2019 had to be postponed. The race cancellation was decided early Sunday morning due to the rain downpour during Saturday night. The Autocross Committee announced that this event will be held on Sunday 18th November 2018 and starts at 10.00am.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Association Sport Motorcycles and Cars. One can make contact by email [email protected]

Photos by Mario Micallef from Enduro Beta Challenge 2017

Il-Hadd 11 ta Novembru jiftah l-istagun ASMK WOTOMOTO ENDURO

Nhar il-Ħadd 11 ta’ Novembru 2018 jiftaħ il-Kampjonat Nazzjonali WotoMoto Enduro 2018/2019. Għaldarb’oħra  l-istaġun ser ikun mifrux fuq sitt attivitajiet fejn ħames tiġrijiet isiru f’Malta u waħda ssir f’Għawdex. Dan l-istaġun ser jerġa jkun issapportjat ukoll min diversi sidien tal-barrieri madwar Malta u Ghawdex li jippermettu l-Barriera taħħom tinbidel u tkun tista ssir l-attivita bil-Muturi Enduro. Minkejja dan, l-ewwel attivita ser issir fil-Kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali u l-programm jibda 10:00 ta’ fil-għodu.

F’dan it-tieni staġun id-ditta BETA mill-Kumpanija Wotomoto Ltd se terġa tkun li sponsor ewlieni tal-‘Enduro BETA Challenge 2018’ sa mil-ewwel attivita tal-Kampjonat. Din il-ġurnata ser tkun tikkonsisti f’tiġrija kontra l-arloġġ mil-kompetituri kollha fuq il-korsa li tiġi iffurmata apposta għal din l-okkazzjoni fil-kumpless tal-ASMK. Ir-rebbieħ tal-ġurnata li jirreġistra l-inqas ħin fit-tiġrija kkontrollata b’sistema elettronika, minbarra t-tazza tal-ġurnata ser ukoll ħa jieħu miegħu mutur BETA RR 2T 300cc ġdid fjamant. Dan il-mutur qed jingħata għal sena biex ir-rebbieħ jipparteċipa l-istaġun kollu biħ kif ukoll jagħmel it-taħrieg li hemm bzonn bħala preparazzjoni għal kull attivita li ssir.

Regola fl-Enduro li ser tidħol fis-seħħ f’dan l-istaġun hija il-mod ta kif sa joħrog ir-rizultat finali minħabba li fl-istaġun li għadda spiċċaw zewġ kompetituri bl-istess punteġġ. Intant, il-Kumitat Enduro biex sitwazzjoni bħal din ma terġax iseħħ, iddeċieda li f’dan l-istaġun ir-rizultat mhux ser joħrog fuq ‘l-aħjar ħin min zewġ tiġrijiet’ izda ser ikun qed jiġi maħruġ rizultat kif jinħareġ Internazzjonalment, fejn ir-rebbieħ huwa dak li jirreġistra ‘l-inqas ħin miz-zewġ Heats’ li jsiru f’kull attivita. Hekk huwa ferm diffiċli li jkollna parita bħal ma kellna fl-istaġun li għadda u l-kampjonat jintrebaħ skont li skop tal-kompetizzjoni ‘Enduro’ li hija il-ħin.

Intant nhar il-Ħadd li għadda 4 ta’ Novembru kellu jibda l-istaġun tal-Karozzi Autocross izda l-ewwel attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Autocross ASMK Pasta Poiatti 2018/2019 kella tiġi posposta. Din ġiet deċiza kmieni l-Ħadd filgħodu wara x-xita li għamlet matul is-Sibt bil-lejl. Il-Kumitat Autocross ħabbar li din l-attivita ser issir nhar il-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018 u tibda 10.00am.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected]

Rittrati minn Mario Micallef mill-attivita Enduro Beta Challenge 2017

 

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK Malta