--> --> Skip to main content

FIRST NIGHT EVENT BY ASMK ON SATURDAY

By June 1, 2016News

ASMK-LOGOOn Saturday 4th June 2016 Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi is to continue its motorsport events of the ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 championships. During this activity the National Motocross Championship will be concluded while the National Championships for Autocross cars will be competing in the next last two races. On the day the Motocross races events starts at 4: 30pm. Follow these the car racing starts at around 7: 30 pm and will continue until late at night.

Meanwhile a look at the rankings of the Autocross Modified class in the National category we find that Christian Mark Galea on a Fiat Ritmo continues to dominate despite that in his last event he finished in third place overall. Galea still enjoys a substantial lead and the chance of winning another Class A Championship with his 206 points with two more races to go. Galea is followed by Malcolm Borg on an Opel Corsa in second place with 150 points while third place Joseph Micallef on another Opel Corsa has 116 points. In this classification it is still completely uncertain who the second and third place drivers will be as with Borg and Micallef we find that Gordon Johnson on an Opel Corsa and Josef Abela on a Nova still stand a very good chance to advance further in the classification during these last two remaining events.

In the Autocross Standard Category Deane Farrugia on Citroen AX continues to strive to acquire another championship honor. Farrugia is heading in the standings with 54 points and during the two following activities he is expected to continue the battle for the lead with his followers who currently are Traydon Bailey on a Ford Ka with 42 points and the Citroen AX of Ian Fenech with 41 points. In this classification there is also a chance that Johann Vella from Gozo will continue to advance up the poits scale on his Opel Nova who currently lies in fourth place with 30 points.

In Autocross Class A Category Christian Mark Galea on his Fiat Ritmo attained the ranking of Class Leader and is currently in a position that nobody can beat him. Galea has 62 points and is followed by Malcolm Borg with 26 points and Gordon Johnson with 25 points. Both dtivers race on Opel Corsa cars. Yet the scene for the second and third places in the standings is insecure as there is a chance for Philip Joe Vella to enter the scene again on Opel Corsa who currently has 24 points. Josef Grech on a Fiesta currently has 22 points.

In Autocross Class B category Joseph Micallef on Opel Corsa is 62 points is already declared as the class winner. He tops the points scale in this category with such a substantial advantage that it is not likely that any of his followers can exceed it. Following Micallef’sposition is a battle for second place between Jonathan Camilleri on his Opel Corsa who is currently in second place with 33 points and Josef Abela on an Opel Nova with 21 points.

In Motocross Motorcycles Class category it is already decided who is the Class winner is yet it is to be decided who the National Motocross Championship (Class A) winner is to be. This is yet still open between brothers Kyle and Clayton Camilleri both riding on a KTM’s and the Champion will be declared during next Saturday’s last events. Clayton is currently up front with 258 points and is followed by his younger brother Kyle with 241 pointS. Currently in third place we find Paul Muscat also on a KTM with 144 points.

The Motocross Class B and Open Class winner is young Gozo rider Mario Cauchi on a Honda who won this Double as he has already dominated and is unbeaten in these two classes. Cauchi in Class B leads ahead with 307 points and is followed by Etienne Bigeni with 197 points on his Honda motorcycle. Third place is Jorn Stellini with 177 points on a Kawasaki motorcycle.

The fight for second place following Cauchi’s lead in the Motocross Open Class category there are Etienne Bigeni who currently is in second place with 84 and there is Kyle Camilleri who currently is in third place with 83 points. Paul Muscat is in fourth place with 75 points.

For more information one can visit the website www.asmk.org.mt or the Facebook social site called A.S.M.K. Malta or Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make use of [email protected]

Photo by Mario Micallef

 

NHAR IS-SIBT LI GEJ L-EWWEL ATTIVITA BIL-LEJL

Nhar is-Sibt li gej 4 ta’ Ġunju 2016 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi tkompli tersaq lejn tmiem ta stagun ieħor ta attivitajiet mill-ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Matul din l-attivta ser ikun qed jinghalaq il-Kampjonat Nazzjonali bil-Muturi Motocross kif ukoll sa jitkompla l-Kampjonat Nazzjonali bil-Karozzi Autocross. L-attivita bil-Muturi tibda fil-4:30pm u wara dan jibda l-program bil-karozzi  fis-7:30 ta fil-ghaxija u jibqa sejjer sa tard wara inzul ix-xemx.

Intant ħarsa lejn il-klassifiki bħalissa fis-sezzjoni Autocross Modified fil-kategorija Nazzjonali qed naraw lill Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo jkompli jiddomina u minkejja li fl-aħħar attivita spicca fit-tielet post xorta ghadu qed igawdi vantagg sostanzjali li ser iwasslu ghar-rebħ ta kampjonat ieħor. Galea b’206 punti jinsab segwit minn Malcom Borg fuq Opel Corsa fit-tieni post b’150 punt filwaqt li fit-tielet post insibu lil Joseph Micallef fuq Opel Corsa b’116 il-punt. F’din il-klassifika ghadu kollox incert ghat-tieni u ghat-tielet post fejn ma Borg u Micallef hemm Gordon Johnson fuq Opel Corsa u Josef Abela fuq Opel Nova li ghandhom cans tajjeb ikomplu javvanzaw f’dan l-ahhar zewgt attivitajiet li fadal.

Fil-Kategorija Autocross Standard naraw lill Deane Farrugia fuq Citroen AX ikompli jirsisti biex jakkwista unur iehor. Farrugia jinsab quddiem fil-klassifika b’54 punt fejn matul iz-zewgt attivitajiet li gejjin ser ikompli it-taqtija mas segwaci tieghu fejn bhalissa jinsab segwit minn Traydon Bailey fuq Ford Ka b’42 u Ian Fenech fuq Citroen AX b’41 punt. Fix-xena ta din il-klassifika hemm ukoll bic-cans li jkompli javvanza Johann Vella fuq Opel Nova li bhalissa jinsab fir-raba post b’30 punt.

Fl-Autocross Kategorija Klassi A Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo ghalaq din il-klassifika fejn bhalissa jinsab fuq quddiem b’vantagg sostanzjali li hadd ma jista jaqbzu. Galea ghandu 62 punt segwit minn Malcom Borg b’26 punt u Gordon Johnson b’25 punt it-tnejn fuq karozzi Opel Corsa. Fix-xena ghat-tieni u t-tielet post f’din il-klassifika hemm bic-cans li jidhlu Philip Joe Vella fuq Opel Corsa li bhalissa ghandu 24 punt u Josef Grech fuq Ford Fiesta li bhalissa ghandu 22 punt.

Fil-Autocross Kategorija Klassi B ukoll ghandna rebbieħ li diga ghalaq din il-klassi fejn Joseph Micallef fuq Opel Corsa jinsab fuq quddiem b’62 punt b’vantagg sostanzjali tant li s-segwaci tieghu difficli jaqbzuh. Micallef jinsab jillidja u fl-istess hin hemm taqtija min se jkun qed jiehu it-tieni post bejn Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa li bhalissa jinsab fit-tieni post b’33 punt waqt li segwit vicin tieghu hemm Josef Abela fuq Opel Nova b’21 punt.

Fil-Muturi Motocross hemm kategorija li diga huma decizi fil-waqt li ghad fadal il-Kampjonat Nazzjonali Motocross (Klassi A). Dan ghadu miftuh bejn l-ahwa Camilleri Kyle u Clayton it-tnejn fuq muturi KTM u ghad fadlilhom l-ahhar taqtija biex jigi stabbilit ic-campjin ghal dan l-istagun. Bhalissa Clayton jinsab fuq quddiem b’258 punt segwit minn huh Kyle b’241 punt. Fit-tielet post bhalissa insibu lill Paul Muscat fuq mutur KTM b’144 punt.

Fil-Kategorija Motocross Klassi B u dik Open diga huwa maghruf ir-rebbieh. Din id-darba is-sewwieq Ghawci Mario Cauchi fuq mutur Honda irnexilu jaghmel din id-doppjetta fejn iddomina u diga ghalaq dawn iz-zewgt klassijiet. Cauchi fi Klassi B jinsab quddiem b’307 punti segwit min Etienne Bigeni fuq mutur Honda b’197 punt filwaqt li fit-tielet post insibu lill Jorn Stellini fuq mutur Kawasaki b’177 punt.

Fil-Kategorija Motocross Open wara Cauchi insibu li hemm taqtija bejn Etienne Bigeni li bhalissa jinsab fit-tieni post b’84 u Kyle Camilleri li jinsab isegwi lill Bigeni b’83 punt. Fix-xena jista jidhol bic-cans ukoll Paul Muscat li jinsab fir-raba post b’75 punt.

Ghal iktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elettroniku www.asmk.org.mt jew permezz tas-sit socjali Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Jista jintuza wkoll l-email [email protected].

Rittrati ta’ Mario Micallef

Tigrija Autocross Modified

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta