Grech, Scicluna, Farrugia win in ASMK Autocross

By May 23, 2018 News

 

On Sunday 20th May 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organized the ninth program of the National Autocross Championship 2017/2018 sponsored by the firm Pasta Poiatti. During the day the Association has started the activity by Fun Races by the Motocross Motorcycles where the organization was hosting the truck of Monster Energy Drink which is currently touring the European countries. This Sunday the Monster Energy Drink truck came to Malta during Autocross and Motocross events of the ASMK.

During this visit which was promoted by the General Soft Drinks Ltd the Monster Energy Van was placed in the track where our Maltese riders performed Free Jumps during a photo session to remark this occasion. This experience which is crucial for Monster Energy continued with the Autocross cars where the drivers had occasion to race the Monster Van on track which includes a number of straights and turns. After that, all drivers were photographed next to the Monster Truck and later the crew distributed the Monster Energy drink cans to all Riders, drivers and also to the Spectators present.

Meanwhile, during the day 19 competitors registered for the ninth Autocross event where in the Modified Class we saw Karl Micallef on Ford Fiesta, Jean Paul Grech on his Peugeot 106 and Noel Zammit on his Fiat Punto dominate the Heats of the day and won 24 qualifying points each from the 27 points available to ensure their place in the Final Class. With these drivers Vince Farrugia on his Volkswagen Polo, the Vauxhall Nova of Andrew Pisani and Joseph Spiteri on his Opel Corsa also qualified for the Final A race.

From the Start of this Final Class A for Modified cars all drivers raced abreast right to the First corner. From among the cars bunch Grech managed to take the helm of this Final while being followed close by Farrugia and Pisani. After the first two Laps Pisani lost his placing for Zammit following Zammit taking the Joker Lap before Pisani did. In the meantime Grech continued to hold his leading placing ahead of Farrugia and Zammit.

Following this Pisani finished driving slowly because of a damaged front wheel while Micallef too was forced to retire completely from the race because of mechanical problems too. The result of this Final A shows that Grech won this Final followed by Farrugia and Zammit. Fourth place finisher is Spiteri while fifth and sixth place drivers are Pisani and Micallef respectively.

In the final of the Modified Class B we had this result: – Ryan Scicluna on his Ford Fiesta won this Final followed by Keith Borg and by Richard Spiteri both driving a Vauxhall Nova. Fourth placed driver is Brandon Lee Vassallo on his Peugeot 205 while fifth place finisher is Jonathan Vella on a Ford Fiesta.

The Standard Class Final line-up was composed by Kyle Agius on a Renault 5, Nicovich Chircop on a Peugeot 106, Jerom Peplow on Kia Avella, Chris Formosa on Ford Fiesta and the Citroen AX of Deane Farrugia. From the Start of this Final we saw Farrugia making a good launch and taking the lead. He was followed close by Chircop and Agius. Shortly after the first corner there was a contact between Peplow with Agius and consequently Agius picked the tires safety barrier but overturned his car. Racing was stopped as a precaution of driver’s safety and to inspect any hazards that might have been created on the track due to the accident.

Soon all danger on the course was rectified and the fact that no one was injured the racing resumed but without Agius who suffered mechanical damage to his car and without Peplow who was suspended by the Referee of the day. This was also confirmed by the Executive Committee present following film footage taken from various vehicles. The revamped race started and the results are as follows. Farrugia won this class followed by Chircop on his Peugeot and Formosa on the Fiesta who finished in third place.

Meanwhile the program of activities of the Association is to continue next Saturday 26th May 2018 with the Eighth race of the Honda Motocross National Championship 2017/2018. This program at ASMK Race Circuits at Ta Qali starts at 4, 00pm and the premises gate opens at 2.00pm.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook page bearing the name:- Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email:- [email protected] and Mobile No. 9942 5489.

Photo by Mario Micallef

Grech, Scicluna u Farrugia jirbhu fl-Autocross ASMK

Nhar il-Ħadd li għadda 20 ta’ Mejju 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat id-disa’ program mill-Kampjonat Nazzjonali Autocross 2017/2018 sponsorjat mid-ditta Pasta Poiatti. Matul il-ġurnata l-Assoċjazzjoni bdiet b’attivita Fun Race għal Muturi Motocross fejn l-għaqda kienet qed tospita il-Van tal-Monster Energy Drink li bħalissa qed jagħmel tour madwar l-Europa. Nhar il-Ħadd li għadda kien imissu li jiġi Malta waqt l-attivta tal-Autocross u l-Motocross tal-ASMK.

Matul din iz-zjara organizzata min General Soft Drinks Ltd il-Van tal-Monster Energy tpoġġa fil-korsa fejn kienu organizzati Free Jumps min Riders Maltin biex jittieħdu numru tar-rittrati tal-okkazzjoni. Din l-esperjenza għal kru tal-Monster Energy ma waqfetx mal-Muturi biss izda kompliet mal-Karozzi fejn is-Sewwieqa kellhom l-okkazzjoni isuqu mal-Van tul il-korsa kollha f’numru ta dawriet. Wara dan, il-kru offra xarba Monster Energy lir-Riders, Sewwieqa u anke li Spettaturi prezenti.

Intant matul il-ġurnata rajna 19 il-kompetitur jirreġistra għad-disa attivita Autocross fejn fil-Klassi Modified rajna lil Karl Micallef fuq Ford Fiesta, Jean Paul Grech fuq Peugoet 106 u Noel Zammit fuq Fiat Punto jiddominaw il-Heats tal-ġurnata u rrnexilhom jakkwistaw 24 punt ta kwalifikazzjoni kull wieħed biex jassiguraw posthom fil-finali Klassi A. Ma dawn ikkwalifikaw ukoll Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo, Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova u Joseph Spiteri fuq Opel Corsa.

Mat-tluq tal-Final Klassi A Modified rajna ħrug tajjeb hafna mis-sewwieqa kollha tant li baqaw kollha flimkien sa l-ewwel kantuniera. Hawn Grech irnexxielu jieħu t-tmun tal-finali segwit min Farrugia u Pisani. Wara l-ewwel zewg dawriet Pisani tilef post wara li Zammit uza il-Joker Lap qabel Pisani biex il-finali kompliet bi Grech jibqa jzomm postu segwit min Farrugia u Zammit.

Matul il-kumplament tat-tiġirja Pisani spiċċa jkompli bil-mod minħabba ħsara fir-rota fil-waqt li Micallef ukoll spiċċa jirtira għal kollox mit-tiġrija minħabba ħsara mekkanika wkoll. Ir-rizultat finali spiċċa bi Grech jirbaħ din il-finali segwit min Farrugia u Zammit. Fir-raba post spiċċa Spiteri waqt li fil-ħames u s-sitt post spiċċaw Pisani u Micallef rispettivament.

Mil-Finali Klassi B Modified kellna dan ir-rizultat:- Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta rebaħ din il-finali segwit min Keith Borg u Richard Spiteri, it-tnejn fuq Vauxhall Nova. Fir-raba post daħal Brandon Lee Vassallo fuq Peugeot 205 fil-waqt li fil-ħames post spiċċa Jonathan Vella fuq Ford Fiesta.

Mil-Finali Klassi Standard rajna starting line compost min Kyle Agius fuq Renault 5, Nicovich Chircop fuq Peugeot 106, Jerom Peplow fuq Kia Avella, Chris Formosa fuq Ford Fiesta u Deane Farrugia fuq Citroen AX. Mat-tluq ta din il-finali rajna lil Farrugia jagħmel ħrug tajjeb tant li ħa tmun tal-finali waqt li kien segwit viċin min Chircop u Agius. Ftit wara l-ewwel kantuniera kien hemm kuntatt bejn Peplow u Agius bil-konsegwenza Agius qabad it-tyres mal-ġenb tal-korsa u inqaleb.

It-tigirja twaqqfet bħala prewkazzjoni tas-sigurta tas-sewwieq involut kif ukoll minħabba periklu li seta kien hemm fil-korsa. Il-fatt li ħadd ma weġġa f’dan l-inċident ftit tal-ħin wara it-tiġirja reġġhet bdiet mingħajr Agius minħabba il-karozzi kellha ħsrara mekkanika kif ukoll mingħajir Peplow li ġie sospiz mir-Referee tal-ġurnata. Dan ġie ikkonfermat mill-Kumitat Ezekuttiv prezenti wara li ġew esebiti l-filmati li jkunu fil-vetturi. It-tellieqa reġġhet bdiet u kellna dan ir-rizultat. Farrugia rebaħ din il-klassi segwit min Chircop u Formosa li spiċċa fit-tielet post.

Intant il-Program ta attivitajiet tal-Assoċjazzjoni sa jkompli nhar is-Sibt li ġej 26 ta’ Mejju 2018 bit-tmien tiġrija mill-Kampjonat Nazzjonali Honda Motocross 2017/2018. Dan il-program jibda fl-4pm u l-gate tiftaħ fis-2pm.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġna Facebook bl-isem  Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489

Rittrati ta’ Mario Micallef

     

Johann Pace

ASMK – Malta