Judo goes to the beach

By August 8, 2018 April 7th, 2020 Judo Federation, News

 

The Malta Judo Federation can proudly say that is has been keeping itself very busy. An international tournament for our upcoming team, a visit and training camp from an international coach who will be joining us this winter, celebration of the Olympic day with games for parents and children, free lessons for 450 children from Government Schools who visited our National Dojo so far, and the latest event: a judo shiai (competition) on the beach.

Even though our national squad keeps up their training regularly, it is quite difficult to hold a tournament in the scorching heat. So, the officials of the federation decided to take the tatami (judo mat) to Mellieha Bay and hold their bi-monthly event there. As the team started laying out the tatami, curious passers by were asking what is happening. More spectators gathered around the small tatami as the officials, including the referees dressed up in fluorescent #BEACTIVE safety vests and the athletes got ready to compete in their Judogi. In between events, the children and youngsters watching were invited to the tatami to try out Judo and were given #BEACTIVE pouches donated by Sportmalta on occasion of the European Week of Sport (EWOS). SPORTMALTA kindly assisted the federation with the event by offering transport for our tatami.

The event generated a lot of interest, as the live videos broadcast from the Malta Judo Federation facebook page reached over 10,000 people. Follow the Malta Judo Federation on its Facebook page  to keep up to date with its next endeavors.

 


 

Judo imur sal-baħar

Il-Federazzjoni tal-Judo ta’ Malta tista’ tgħid b’mod kburi li qed iżżomm ruħha busy ħafna. Kompetizzjoni internazzjonali għat-tim li tiela, żjara u kamp ta’ taħriġ minn kowċ internazzjonali li se jingħaqad magħna din ix-xitwa, ċelebrazzjoni tal-ġurnata Olimpika b’logħob għal ġenituri u tfal, lezzjonijiet b’xejn għal 450 tfal minn Skejjel tal-Gvern li żaru d-Dojo Nazzjonali tagħna s’issa, u l-aħħar avveniment: Judo Shiai (kompetizzjoni) fuq il-bajja.

Anki jekk l-iskwadra nazzjonali tagħna żżomm it-taħriġ tagħa regolarment, huwa pjuttost diffiċli li jsir kampjonat fis-sħana kiefra. Allura, l-uffiċjali tal-federazzjoni ddeċidew li jieħdu t-tatami (judo mat) fil-Bajja tal-Mellieha u jorganizzaw avveniment tagħhom ta’ kull xahrejn hemmhekk. Appena t-tim beda jpoġġi t-tatami, in-nies ta’ madwar qabdithom il-kurżita’ u bdew isaqsu x’qed jiġri. Aktar spettaturi inġabru madwar it-tatami, hekk kif l-uffiċjali, inklużi r-referees, kien libsin flokkijiet ta’ sikurezza fluworexxenti #BEACTIVE u l-atleti lesti biex jikkompetu fit-Judogi tagħhom. Fil-pawża ta bejn l-avvenimenti, it-tfal u ż-żgħażagħ li kienu qed isegwu x’inhu jiġri minn barra t-tatami, ġew mistiedna biex jippruvaw l-Judo u ngħataw basktijiet żgħar #BEACTIVE donati minn Sportmalta fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport (EWOS). SPORTMALTA ġentilment assistiet lill-federazzjoni bl-avveniment billi offriet t-trasport għat-tatami.

L-avveniment ġġenera ħafna interess, anke fuq is-social media, hekk kif il-live videos imxandra mill-paġna tal-Federazzjoni tal-Judo fuq Facebook laħqet aktar minn 10,000 persuna. Segwi l-Federazzjoni Maltija tal-Judo fuq il-paġna tal-Facebook tagħha biex tibqa’ aġġornata bl-avvenimenti li jmiss.