Maltese athletes compete in San Marino open

By April 18, 2018 News

The San Marino Weightlifting Cup 2018 has come to an end this weekend with an excellent performance by the Maltese Weightlifting National team. The competition held in the Republic of San Marino brought together athletes from around Central Italy including Rome, Lazio and Parma and other neighbouring countries such as Switzerland, Monaco and Croatia together with the hosting country San Marino.

The Maltese team was made up of Anton Micallef, Shaun Ciantar and Ryan Paul Degiorgio. For the latter two, this was their first ever international participation in an international weightlifting event. The team was headed by coach Kurt Camilleri.

Ciantar and Degiorgio (-77kgs) battled in the Men Group B category and both managed to secure a personal best on their respective clean and jerk lifts with 122kgs and 104kgs respectively. This result placed the Maltese athletes in 1st and 3rd position in the under 77kgs category with a total of 212kgs and 185kgs respectively.

On the other hand, Micallef (-94kgs) was competing in the Men Group A category. With his confidence and experience, the Maltese athlete managed to secure a personal best in both the Snatch (107kgs) and Clean & Jerk (131kgs). With a total of 238kgs he positioned himself in 3rd place of the under 94kgs.

It-Tazza ta’ San Marino waslet fi tmiemha dan il-weekend bi prestazzjoni eċċellenti mit-tim nazzjonali Malti. Il-kompetizzjoni saret fir-Republika ta’ San Marino u ghaliha ipparteċipaw timijiet minn madwar ic-centru ta’ l-Italja, fosthom Ruma, Lazio u Parma, u pajjizi bhal Svizzera, Kroazja, Monaco u San Marino.

It-tim Malti kien magħmul mill-irġiel Anton Micallef, Shaun Ciantar u Ryan Paul Degiorgio. Għal dawn ta’ l-aħħar din kienet l-ewwel parteċipazzjoni f’ kompetizzjoni internazzjonali tal-Weightlifting. It-tim Malti kien akkumpanjat mill-kowċ Kurt Camilleri.

Ciantar u Degiorgio (-77kilo) kienu involuti fil-kompetizzjoni ta’ l-irgiel Men B u għalkemm l-ewwel darba tagħhom barra minn xtutna huma kellhom prestazzjoni tajba ħafna u spiċċaw tejbu r-riżultati miksuba f’Malta fl-aħħar xhur. Huma kienu aktar kunfidenti fit-tieni parti tal-kompetizzjoni f’ dik tal-Clean & Jerk fejn irnexxilhom iżidu fuq il-kilos li refghu ġewwa Malta għal 122kilo u 104kilo rispettivament. B’dan ir-rizultat il-Maltin kisbu l-ewwel u t-tielet post rispettivament fil-kategorija taghhom ta’ taht is-77kilo.

Minn naha l-oħra, Micallef (-94kilo) kien involut fil-kompetizzjoni Men A. L-esperjenza ta’ dan l-atleta sarfet f’titjib fuq iż-żewġ refgħat u l-atleta għalaq il-kompetizzjoni b’ 107kilo fl-Snatch u 131kilo fil-Clean & Jerk. B’ total ta’ 238kilos l-atleta kkonferma postu ma’ l-ewwel tliet atleti ghal kategorija ta’ taħt id-94kilo.

 

 

 

Jesmond Caruana