Sunday’s ASMK Events Postponed due to bad track conditions

By November 21, 2016 News

 

Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ notifies that tomorrow’s Sunday 20th  November events have been cancelled due to the bad track conditions effect of bad weather conditions of the last days.

These conditions have halted the ASMK Officers to finalize work on the Autocross and on the Motocross tracks so much so that on Friday 18 November, all work performed by special machinery had to be abandoned though the Malta Association has commissioned an expert in building the Motocross track.

The Autocross National Championship scheduled to be launched tomorrow Sunday 20th is postponed for Sunday 11th December 2016. On this date the Motocross Championship will also be launched on the new track which is designed and built by Angelo Chinquemani an expert in this field. The layout of the new Motocross track designed to European standards should attract both experts and novices to this sport. This program starts at 10.00 in the morning with a Holy Mass celebrated annually by the ASMK while races start at 11.00am.

Meanwhile the Association is to continue the programmed events as planned. The next event to be hald by the Association is the 2nd Enduro race for Enduro ASMK Members and other enthusiasts. This is to take place on Sunday 4th December 2016. The Trials section is holding their event on the 13 December. This will be held in San Pawl tat-Targa. The ‘Christmas Special Event’ which includes the Autocross and Motocross is scheduled for the 18th December. The Association is expected to close the program with the Demolition Derby which is held once a year in this particular time.

ASMK informs that the Official www.asmk.org.mt is full of information related to any kind of Sport organized by the Association, such regulations, as well as ongoing news updates and the events calendar.

One can also visit the Facebook Pages named ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ or A.S.M.K. Malta ‘.

 

JITHASSRU L-ATTIVITAJIET TAL-ASMK LI KELLHOM ISSRU GHADA

 

L-‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ tavza li l-attivitatjiet ta’ ghada il-Hadd 20 ta’ Novembru gew ikkancellati minhabba l-kundizzjonijiet hziena tal-korsa b’effett tal-maltant ta dawn l-ahhar granet. 

Dan il-maltemp zamm lill-Ufficjali milli jiffinalizzaw ix-xoghol fuq il-korsa tal-karozzi Autocross u dik tal-Motocross, tant li l-bierah il-Gimgha 18 ta Novembru, kellu jigi abbandunat il-kumplament tax-xoghol kollu minkejja li l-Assocjazzjoni gabet f’Malta espert fil-bini tal-korsa tal-Motocross.

Il-kamjonat tal-Autocross li kellu jibda ghada issa ser jibda nhar il-Hadd 11 ta’ Dicembru 2016 u flimkien mieghu ser jibda wkoll il-Kampjonat tal-Motocross fuq korsa gdida iddisinjiata u mibnija min Angelo Chinquemani Espert f’dan il-qasam. Dan il-programm jibda fl-10.00 ta fil-ghodu b’quddiesa li ssir kull sena mill-ASMK waqt li it-tigrijiet jibdew fil-11.00am.

Intant l-Assocjazzjoni sa tkompli bil-program kif ippjanat.  L-ewwel attivita li jmiss sa tkun tigrija ghal Muturi Enduro u ha ssir nhar il-Hadd 4 ta Dicembru 2016.

Fit-13 ta’ Dicembru ha ssir it-tieni attivita Trials fil-Barriera ‘San Pawl tat-Targa’.

L-attivita ‘Specjali tal-Milied’ tinkludi l-Autocross u l-Motocross. L-Assocjazzjoni mistennija taghlaq il-program bid-Demolition Derby li ssir darba fis-sena f’dan iz-zmien partikolari.

l-Assocjazzjoni tinfurma li fuq il-website www.asmk.org.mt wiehed isib kull informazzjoni relatata ma kull tip ta Sport organizzat mil-Assocjazzjoni, bhal regolament, ahbarijiet kif ukoll update kontinwu tal-kalendarju.

Wiehed jista jzur ukoll il-Pagni tal-Facebook bl-isem ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ jew ‘A.S.M.K. Malta’.

 

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK – Malta

www.asmk.org.mt

motocross-track-design-2016-2017-b