Tmien xufiera Maltin membri ta L’Island Car Club Malta sejrin jikkompetu f’hillclimb gewwa Ragusa fi Sqallija, fi tmiem il-gimgha. Din ser tkun id-disa u hamsin episodju tat-tellieqa f’Chiaramonte Gulfi. Ix-Xufiera huma, Joe Anastasi b’Mini Cooper 1500cc, Darren Camilleri b’Reynard 903 Suzuki 1300cc, Edward Calleja b’Lotus Elise Honda 2000cc, Captain James Dumford, b’Radical PR6 Suzuki 1400cc, Jesmond Mangion b’Lotus Elan Cosworth  2000cc, u ibnu Ryan Mangion b’Ford Escort Mk1 Turbo 1600cc, Mark Micallef b’Radical Club Sport Suzuki Turbo u Noel Galea b’Escort MK2 Vauxhall 2000cc

It-Tellieq gewwa Chiaramonte toffri sfida ferm ikbar minn dik li x-xufiera huma imdorrijin biha Malta peress li l-itwal triq li ghandna Malta hija ta 1.2 kilometru filwaqt li dik ta Chiaramonte hija ta 5.5 Kilometru. Il-karozzi iridu jkunu preparati ghal triq ta dan it-tul kif ukoll il-koncentrazzjoni tax-xufiera.  Ix-Xufiera Maltin sejrin jikkompetu f’diversi klassijiet kontra 150 xufier Taljan.

Din ma hiex l-ewwel darba li xufiera Maltin telghu ghal din it-tellieqa gewwa Ragusa u kellhom xi successi, fosthom is-sena l-ohra meta Mark Micallef saq il-karozza Osella Honda tat-tim Catapano Corse u spicca it-tellieqa fit-tnax il-post fost ix-xufiera kollha. Is-sena l-ohra ukoll Edward Calleja, Noel Galea, Joe Anastasi, David Anastasi u Chris Tanti rebhu il-klassijiet rispettivi taghhom fil-waqt li Joe Anastasi rebah il-klassi tieghu fl-1980, 1981, and 1982 meta ikkompeta ma xejn inqas min 30 kompetitur iehor.

It-tellieqa qiegheda tigi organizzata mit-Team Palike ta Palermo, wiehed tajjeb jghid li l-Maltin jigu milqugha ferm tajjeb mill-istess organizzaturi. Biex ikunu jistghu jsuqu f’din it-tellieqa barra minn xtutna ix-xufiera Maltin kellhom jakwistaw licenzja ghas-sewqan kompetittiv kif ukoll passaport tekniku ghal-vetturi taghhom mill-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport


Eight Maltese drivers’ members of the Island Car Club will be competing in 59th edition of the Chiaramonte Gulfi hill climb in Ragusa in Sicily this weekend. The drivers are, Joe Anastasi on Mini Cooper 1500cc, Darren Camilleri on Reynard 903 Suzuki 1300cc, Edward Calleja on Lotus Elise Honda 2000cc, Captain James Dumford, on Radical PR6 Suzuki 1400cc, Jesmond Mangion on Lotus Elan Cosworth  2000cc, and his son Ryan Mangion on Ford Escort Mk1 Turbo 1600cc, Mark Micallef on Radical Club Sport Suzuki Turbo and Noel Galea on Escort MK2 Vauxhall 2000cc

This is not the first time for the Maltese drivers to be competing in Sicily and they are not short of success stories at Chiaramonte, in the 58th edition last year Mark Micallef finished the race, 12th overall when he was racing an Osella Honda owned by Catapano Corse. Edward Calleja, Noel Galea, Joe Anastasi, David Anastasi and Chris Tanti won their respective classes last year. Joe Anastasi also won his class in the three consecutive races in 1980, 1981, and 1982 where he competed against 30 competitors.

The hill climb in Chiaramonte is very challenging for all drivers and especially for Maltese drivers as it is 5 times longer than the hill climbs they are used to race in in Malta. Chiaramonte  Gulfi is 5.5 kilometres long while the longest in Malta is 1.2 kilometres. This means that they have to prepare their cars much better as well as their level of concentration. The Maltese drivers will be racing against another 150 Italian drivers in different classes.

The race is being organised by Team Palike of Palermo, an organisation that really treats and welcome the Maltese drivers for its events. To be able to race in this Hill climb the Maltese drivers got an international racing licence as well as a technical passport for their vehicles issued by the Malta Motorsport Federation.

 Darren Camilleri Reynard Edward Calleja Lotus James Dunford Radical Jesmond Mangion Lotus
 Joe Anastasi Mini  Mark Micallef Radical  Noel Galea Escort  Ryan Mangion Escort