Valletta Subbuteo Club jghamlu dopjetta.

By February 29, 2016 News

VALETTA SUBUTTEOFi tmiem il-gimgha, t-tim tal-Valletta Subbuteo Club rega rebah l-unur ta’ Campjins ta’ Malta ghall-hames sena konsekuttiva w t-tnax il-darba fl-istorja tal-klabb. Dan il-kampjonat kien kompost min erba’ klabbs u l-loghob intlghab fuq zewg rawnds. It-tim Belti rebah il-loghob kollu li lghab u l-akbar sfida kienet mit-tim ta’ Bormla, li spiccaw fit-tieni post. Ta min isemmi, li kemm il-Valletta Subbuteo Club u anke Bormla Subbuteo Club, ikkwalifikaw ghall-kampjonati Ewropej tal-klabbs li se jigu organizzati f’Ottubru li gej, mill-FISTF.

Fl-stess granet giet ukoll organizzata n-Knock Out u anke hawn il-klabb Belti rega hareg rebbieh u b’hekk ghamlu dopjetta. Fis-semifinali huma ghelbu lit-tim tal-Valletta Lions 4-0 u fil-finali lill-klabb ta’ Bormla SC 3-1. Il-kampjonat malti gie organizzat mill-MTFSA w il-loghob kollu sar fil-kazin tal-banda San Gorg gewwa Bormla. It-tim rebbieh kien kompost min dawn il-plejers – Joseph Borg Bonaci, Samuel Bartolo, Mario Camilleri, Andrew Abela, Roderick Vassallo, Derek Conti w Jason Pisani.

Fl-gimghat li ghaddew, il-Valletta Subbuteo Club rebah ukoll il-FISTF International Open li kien organizzat gewwa s-sala tal-Ghaqda ta hbiberija bejn Malta w ic-Cina, gewwa l-Belt Valletta, mentri barra min xtutna, t-tim Belti ha sehem fil-Grand Prix ta’ Milan, fil-Major ta’ Ruma w fil-granet li gejjin se jiehdu sehem fil-Grand Prix ta’ l-Ingilterra gewwa Enderby.


Valletta Subbuteo Club – Double Winners.

Last weekend, at the St. George’s Band Club in Cospicua, the Valletta Subbuteo Club won the Malta Table Football Club Championship for the fifth consecutive year and the twelfth in their history. Four clubs took part in this season championship on a two round competition. The capital city team won all the games, with their main rivals Bormla finishing second. With these placing’s, both Bormla and Valletta Subbuteo Clubs qualified for next season’s FISTF European championships that will be played in October. The MTFSA Knock Out was also played on the day, with Valletta SC claiming a double by beating Valletta Lions 4-0 in the semifinal and Bormla SC 3-1 in the final. All these games where organized by the MTFSA, the local National Association of Table Football. The Valletta Subbuteo Club team was composed by Samuel Bartolo, Mario Camilleri, Derek Conti, Andrew Abela, Jason Pisani, Roderick Vassallo and Joseph Borg Bonaci. Some weeks ago, the Valletta Subbuteo Club won the FISTF International Open that was held in the Malta China Friendship Society’s hall, in Valletta, they also took part in the Grand Prix of Milan and the Major of Rome, with satisfactory results. In a forth night’s time, the City club will be travelling to Enderby, Leicester, for the English Grand Prix.

01