5th ASMK AUTOCROSS ON SUNDAY 26th

By March 23, 2017 News

 

On Sunday 26th March 2017 Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue thr activities in the Sports Complex at Ta’ Qali. ASMK will be holding the fifth event of the 2016/2017 National Autocross  Championship sponsored by ASMK and Pasta Pasta which includes the Standard and Modified Cars Classes. The event starts at 12. 00 noon.

An overview of the Autocross rankings shows. In the National Championship classification of the Modified Class, Gordon Johnson on his Opel Corsa has built an advantage over the rest as he has already won three wins from the first four activities already carried out. Johnson is occupying the top end of the standings with 99 points and is followed by the Opel Corsa of Philip Joe Vella with 87 points. In third place we find Karl Micallef on his Ford Fiesta while fourth place is occupied by Terence Azzopardi on his Opel Corsa with 64 points.

In the Class B for Modified cars we find the Fiat Punto of Noel Zammit leading highest ranking with 17 points followed by Keith Borg on a Vauxhall Nova with 12 points. In third place we find Melo Zammit and Terence Azzopardi both on a Opel Corsa with 10 points each.

In the Autocross Standard Class there is high competition between four competitors. Ian Fenech on his Citroen AX is leading the standings with 30 points and is followed by the Citroen AX of Deane Farrugia with 27 points. Third placed Karl Scicluna is on a Peugeot 106 with 23 points while fourth placed Nicovich Chircop drives a Peugeot 206 with 22 points.

Meanwhile, on Sunday 19th March 2017 ASMK organized the fourth event of the National Enduro Championship. For this event the Association crossed to the island of the Three Hills where in the quarry named ‘Tal-Qassis’ l/o Hondoq ir-Rummien, ASMK formed a track for Enduro motorcycles. This was a 3 kilometers long track and 16 competitor made it on location.

For this the Association would like to officially thank for the support and cooperation found by the Qala Local Council especially by the Mayor Perit Clint Camilleri, Transport Malta, the Ministry for Gozo, the Gozo Sports Board and the Planning Authority. The activity was sponsored by Pasta Poiatti and supported by Dunlop brand tires including the Gas Gas motorcycles brand.

Meanwhile slight overview of the day where we had the following results. During the Pole Position runs we saw Bernard Sammut on a KTM motorcycle dominating and followed by Joseph Scicluna on a KTM motorcycle and James Zahra on Sherco motorcycle. Later Sammut fell a few places but Matthew Gauci entered the scene riding on a Yamaha DT and registering the best time so far during this heat. Gauci and Scicluna were followed by Zahra who retired from this Heat.

During the second and last and final Heat in Class B Zahra registered a best time of 3 minutes 54.11 seconds and he was followed by the 4 minutes 24.40 seconds Lap time of Sammut. Third place finisher Scicluna lapped the track in 4 minutes 37.17 seconds.

Results for Class A where motorcycles with smaller engines race. Krist Falzon on a Honda Motor dominated this class with his best time of 6 minutes 45.14 seconds. Second placed finisher Gabriel Muscat on a Honda CRF lapped a time of 7 minutes 46.31 seconds while third place finisher was James Grima on a KTM motorcycle with 11 minutes 26.70 seconds.

Results from Class C for Trials motorcyclist was dominated by Gozitan Riders. Renato Mizzi on a Beta 250cc motorcycle won this class with a Lap time of 6 minutes 17.82 seconds followed in second place by Matthew Cauchi on Beta 290cc motor with a Lap time of 8 minutes 26.43 seconds.

The Gozo Activities will continue next Sunday 2nd April 2017 by the Trials riders where ASMK will be organizing a third Trials event also to be held at Hondoq ir-Rummien tal-Qassis quarry. The event starts at 10. 00am and is open to Maltese and Gozo Trials bikers.

Further information can be found on the website of the Association named:- www.asmk.org.mt or on the Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email:- [email protected]  and Mobile number 9942 or 5489.

Photo by Mario Micallef

IL-HAMES ATTIVITA AUTOCROSS NHAR IL-ĦADD LI GEJ

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Marzu 2017 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ser tkompli bl-attivitajiet fil-Kumpless Sportiv ta’ Ta’Qali. ASMK ser torganizzat il-hames attivita mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 bil-Karozzi Autocross Standard u Modified. l-attivita tibda f’nofsinhar.

Intant ħarsa ħafifa lejn il-klassifiki Autocross. Fil-Kampjonat Nazzjonali fil-Klassi Modified qed naraw lill Gordon Johnson fuq Opel Corsa jkompli jibni vantagg wara li diga irregistra tliet rebhiet minn erba attivitajiet li diga saru. Johnson qed jokkupaw il-quccata tal-klassifika b’99 punt segwit min Philip Joe Vella fuq Opel Corsa b’87 punt. Fit-tielet post insibu lil Karl Micallef fuq Ford Fiesta filwaqt li fir-raba post  hemm Terence Azzopardi fuq Opel Corsa b’64 punt.

Fil- Klassi B Modified  qed naraw lill Noel Zammit fuq Fiat Punto jillidja din il-klassifika b’17 punt segwit min Keith Borg fuq Vauxhall Nova b’12 il-punt. Fit-tielet post insibu lil Melo Zammit u Terence Azzopardi it-tnejn fuq Opel Corsa b’10 punti kull wiehed.

Fil-Klassi Autocross Standard hemm taqtija bejn erba kompetituri fejn Ian Fenech fuq Citroen AX qed jillidja l-klassifika bi 30 punt segwit min Deane Farrugia fuq Citroen AX b’27 punt. Fit-tielet post insibu lil Karl Scicluna fuq Peugeot 106 b’23 punt filwaqt li r-raba post hemm Nicovich Chircop fuq Peugeot 206 bi 22 punt.

Intant nhar il-Hadd li ghadda 19 ta’ Marzu 2017 giet organizzata ir-raba attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Enduro. Ghal din l-attivita l-Assocjazzjoni qasmet lejn il-gzira tat-tliet gholjiet fejn fil-Barriera tal-Qassis f’Hondoq ir-Rummien giet iffurmata korsa ghall muturi Enduro. F’din il-korsa twila 3 kilometri ikkompetew 16 il-kompetitur.

L-Assocjazzjoni tixtieq tirringrazzja tas-sapport li sabhet mill-Kunsill Lokali tal-Qala specjalment lis-Sindku l-Perit Clint Camilleri, lil Transport Malta, il-Ministeru ghal Ghawdex, il-Gozo Sports Board u Awtorita tal-Pjannar. L-Attivita kienet sponsorjata min Pasta Poiatti u sapportjata mid-ditta Dunlop Tyres u mid-ditta tal-muturi Gas Gas.

Intant harsa hafifa lejn il-gurnata u rizultati li kellna. Matul il-Pole Position runs rajna lil Bernard Sammut fuq mutur KTM jiddomina segwit min Joseph Scicluna fuq mutur KTM u James Zahra fuq mutur Sherco. Mal-ewwel Heat rajna lill Sammut jaqha ftit lura u dahal fix-xena Matthew Gauci fuq mutur Yamaha DT li registra l-ahjar hin matul din il-heat. Gauci kien segwit min Scicluna u Zahra spicca rtira min din il-Heat.

Matul it-tieni u l-ahhar Heat rajna rizultat finali fi Klassi B jigu iffurmati fejn Zahra irregistra l-ahjar hin ta’ 3 minuti 54.11 sekondi segwit min Sammut b’hin 4 minuti 24.40 sekondi. Fit-tielet post spicca Scicluna b’4 minuti 37.17 sekondi.

Rizultati mill-Klassi A fejn jaqaw il-muturi bil-magni izghar. Hawn rajna lil Krist Falzon fuq mutur Honda jiddomina din il-klassi bl-ahjar hin tiehu ta’ 6 minuti 45.14 sekondi. Fit-tieni post spicca Gabriel Muscat fuq mutur Honda CRF b’hin ta’ 7 minuti 46.31 sekondi waqt li fit-tielet post spicca James Grima fuq mutur KTM b’hin ta 11 il-minuta 26.70 sekondi.

Rizultati mill-Klassi C li fijha jaqaw il-muturi Trials kienet iddominata min Riders Ghawcin. Renato Mizzi fuq mutur Beta 250cc rebah din il-klassi b’hin ta’ 6 minuti 17.82 sekondi segwit fit-tieni post min Matthew Cauchi fuq mutur Beta 290cc b’hin ta 8 minuti 26.43 sekondi.

L-Attivitajiet f’Ghawdex ikomplu nhar il-Hadd 2 ta April 2017 mis-sezzjoni Trials fejn l-ASMK ser tkun qed torganizza t-tielet attivita li ser issir f’Hondoq ir-Rummien. L-attivita tibqa fl-10. 00am

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta Mario Micallef

 ASMK_AX_E5_2603172  Elvin Debono fuq KTM  Krist Falzon fuq Honda
James Zahra fuq Sherco rebbieh tal-gurnata Krist Falzon fuq Honda rebbieh fi klassi A

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta