ASMK ladies demolition derby 2019 on Sunday 24th

By February 20, 2019 News

On the Sunday 24th February 2019 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue with the Autocross cars sixth event of the ASMK Pasta-Poiatti National Championship 2018/2019. The event starts at 10. 00am and at the end of the day’s event the Association will be organizing the first edition of the ‘Ladies Demolition Derby’ 2019 expected to begin at 3. 00pm.

In this first edition of the Ladies Demolition Derby we will be seeing 10 competitors taking this challenge after several years supporting the male members of their family or their husbands. On Sunday 24th February the male competitors will be witnessing the event from the opposite side where each lady will be replacing them behind the steering wheel.

The Association is holding this event for the purpose of seeing further inclusion of women in motorsport though the Association held several activities dedicated to woman for several reasons in the past years. The competitors will be competing on cars no bigger than 4 meters (13 ft) long.

Meanwhile on Sunday 17th February ASMK organized the third event of the National Enduro WotoMoto 2018/2019 Championship where 16 competitors divided in four classes registered for this event. The activity was held at the ‘Tal-Ballut Blocks Ltd’ limits of Naxxar. The Association takes this opportunity to thank the site owners for accepting that we make use of this place for this type of Motor Sport.

During the day’s event we again saw Bernard Sammut on a Beta motorcycle to dominate the 2.3 kilometers long track circuit. Sammut registered the best time at the Pole Position followed by Joseph Scicluna on a KTM motorcycle and Matthew Gauci on Beta. Sammut continued to improve his timed laps during the two timed Heats and won the race of the day with a total time of 11 minutes 27.698 seconds. Although Gauci gained one placing on Scicluna during the Timed Heats he finished in 2nd place with a total time of 11 minutes 43.307 seconds. Third place finisher was Scicluna with a total time of 12 minutes 37.376 seconds.

In Class B we saw Gabriel Muscat on a KTM motorcycle to win this class with his total time of 13 minutes 57.282 seconds. Aidan Camilleri on a KTM motorcycle followed in 2nd place with a Total Time of 15 minutes 19.525 seconds. Third place was won by Rowen Bonello on a Beta with a total time of 16 minutes 37.873 seconds.

From Class ‘C’ Kurt Muscat riding a Yamaha motorcycle won this class with a total time of 18 minutes 12.560 seconds. Muscat finished First in Class while being followed by Kyle Stone on a KTM motorcycle in 19 minutes 2.376 seconds. Third place finisher was Mario Gatt on Yamaha motorcycle who twice lapped the track in 28 minutes 43.713 seconds.

From the Junior Class where youths compete we saw Julian Scicluna on an OSET electric bike registering a total time of 23 minutes 3.512 seconds. Scicluna was followed by Antoine Muscat on KTM motorcycle. Muscat finished in this placing because he did not finish the race challenge in the second timed Lap.

The next Enduro event will be held on Sunday 24 March 2019 and starts at 10. 00am. The location for this next event is to be announced later following the issue of permits by the authorities. More information can found on the website of the Association:- www.asmk.org.mt or the Facebook pages named:- A.S.M.K. Malta or:- Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email on:- [email protected] and Mobile 9942 5489.

Photos by Mario Micallef


Nhar il-Ħadd li ġej issir LADIES Demolition Derby 2019

Nhar il-Ħadd li ġej 24 ta’ Frar 2019 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ser tkompli bl-attivitajiet bil-Karozzi Autocross fejn ser tiġi organizzata is-sitt attivita mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2018/2019. L-attivita tibda fl-10:00am u lejn l-aħħar tal-attivita l-Assoċjazzjoni ser tkun qed torganizza l-ewwel edizzjoni tal-‘Ladies Demolition Derby’ 2019 li mistennija tibda fit-3:00pm.

F’din l-ewwel edizzjoni tal-Ladies Demolition Derby ser naraw 10 kompetituri jidħlu għal din l-isfida li wara diversi snin jissapportjaw lil membri tal-familja tagħhom jew lil l-irgiel tagħhom nhar il-Ħadd ser ikunu qed naraw l-istorja mil-faċċata l-oħra fejn il-mara se tkun qed tieħu post ir-raġel wara l-isteering. L-Assoċjazzjoni qed tagħmel dan bl-iskop li nkunu qed naraw iktar partiċipazzjoni tal-mara fl-isport. L-Assoċjazzjoni kellha diversi attivitajiet iddedikati ghal Mara matul iz-zmien inqataw għal diversi ragunijiet. Il-Kompetituri ser ikunu qed jikkompetu fuq karozzi mhux ikbar min 4 metri (13 il-pied).

Intant nhar il-Ħadd li għadda 17 ta’ Frar ġiet organizata it-tielet attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2018/2019 fejn irreġistaw 16 il-kompetitur maqsuma f’erba klassijiet. L-Attivita saret fil-Barriera tal-Ballut Blocks Ltd limiti tan-Naxxar. l-Assoċjazzjoni tieħu l-okkazzjoni biex tirringrazzja lis-Siden ta’ dan is-sit fejn jaċċettaw li nuzaw dan il-post għal dan it-tip ta’ Motor Sport.

Matul il-ġurnata komplejna naraw lil Bernard Sammut fuq mutur Beta jiddomina fuq trakka twila 2.3 kilometri. Sammut irreġistra l-aħjar ħin waqt il-Pole Position segwit min Joseph Scicluna fuq mutur KTM u Matthew Gauci fuq mutur Beta. Sammut kompla itejjeb il-ħin tiegħu matul iz-zewġ Heats uffiċjali biex spiċċa rebaħ il-ġurnata b’total ta’ ħin 11 il-minuta 27.698 sekondi segwit min Gauci li minkejja li avvanza pozizjoni matul il-Heats spiċċa l-ġuranta b’total ta’ ħin ta’ 11 il-minuta 43.307 sekonda. Fit-tielet post daħal Scicluna b’ħin ta’ 12 il-minuta 37.376 sekondi.

Mill-Klassi B rajna lil Gabriel Muscat fuq mutur KTM jirbaħ din il-klassi b’ħin ta’ 13 il-minuta 57.282 sekondi segwit min Aidan Camilleri fuq mutur KTM b’ħin ta’ 15 il-minuta 19.525 sekondi. It-tielet post intrebaħ min Rowen Bonello fuq mutur Beta b’ħin ta’ 16 il-minuta 37.873 sekondi.

Mill-Klassi C rajna lil Kurt Muscat fuq mutur Yamaha jirbaħ din il-klassi b’total ta’ ħin ta’ 18 il-minuta 12.560 sekondi. Muscat spiċċa segwit min Kyle Stone fuq mutur KTM b’ħin ta’ 19 il-minuta 2.376 sekondi waqt li fit-tielet post daħal Mario Gatt fuq mutur Yamaha b’ħin ta’ 28 minuta 43.713 sekondi.

Mill-Klassi Juniors li jaqaw fija it-tfal rajna lil Julian Scicluna fuq mutur Oset li jaħdem bil-batterija b’ħin totali ta’ 23 minuta 3.512 sekondi. Scicluna kien segwit min Antoine Muscat fuq mutur KTM. Muscat spiċċa f’din il-pozizjoni wara li ma’ rnexilux jispiċċa it-tieni ġirja mal-ħin.

Attivita oħra Enduro ser issir il-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019 bl-attivita li tibda 10. 00am u il-post jitħabbar iktar tard wara li jkunu qed joħrogu l-permissi mill-Awtoritajiet. Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta Mario Micallef

Johann Pace

Segretarju Ġenerali

ASMK Malta