Zammit and Vella win in Autocross, Bonello wins in Trials

By February 13, 2019 News

On the Sunday 17 February 2019 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue with the Enduro National Championship Wotomoto 2018/2019. This third event is to take place at the Barriera tal-Ballut of Naxxar and starts at 10.00am. Riders with non-ASMK membership can participate as well.

Meanwhile an overview of the Classification after two events shows that Bernard Sammut on a 300cc Beta is leading the classification with 40 points and is followed by Ian Scicluna on a KTM and by Matthew Gauci on a Beta with 30 points each. Third placed is Carmelo Borg on a Honda with 17 points.

Meanwhile, on Sunday 10th February 2019 ASMK organized the 5th National Championship race by ASMK Pasta Poiatti 2018/2019 with 19 participants divided into three classes, that for Autocross Modified, the Standard class and the new class named Autocross Diesel class for diesel powered cars.

A look at what happened during the day. Melo Zammit on his Opel Corsa won 2 of the 3 heats and scored highest points on the day. With Zammit for the Final Class A also qualified Karl Micallef, Terence Azzopardi and Jean-Paul Grech all on Opel Corsa cars, Noel Zammit on a Fiat Punto and the Ford Fiesta of Theo Micallef.

With the departure of this Final we saw a very well start by all the finalists but Melo Zammit took the helm of the race while being followed by Noel Zammit and Theo Micallef. The race continued where all finalists one after the other made use of the Joker Lap without losing a position. During this final the only overtaking was by Jean-Paul Grech and Karl Micallef who gained a placing over Theo Micallef. The 9 Laps Final ended with Melo Zammit winning this class followed by Noel Zammit and by Grech. Terence Azzopardi suffered a technical fault and withdrew from the race.

At Autocross Final for Modified cars of Class B we saw a Start Line composed by Andrew Pisani on an Opel Nova, Nicolai Aquilina on Opel Corsa, Paul Formosa on his Fiat Uno and Brandon Lee Vassallo on a Peugeot 205. Duncan Delia joined them on a Ford Fiesta from the Autocross Diesel Class .

With starting this final we had a good Start where Pisani took helm of the race followed close by Aquilina. During the first Heat Pisani took the Joker Lap and held his position to the second Lap when Aquilina made use the Joker Lap and managed to take the helm of the race. The race went on where Aquilina was followed by Pisani and Vassallo. During the sixth Lap Aquilina went a bit wide and while regaining control there was a contact between Aquilina and Pisani which resulted in Aquilina being over-turned as a result of the contact thus, the Referee had to stop the race with a red flag as a precaution. The Result of this issue and the race result will be published following examination of the case by the Disciplinary Board.

At Autocross Class Standard Start Line was composed by Johann Vella starting on an Opel Nova, Kyle Agius on an Opel Corsa, Jerome Peplow on a Kia Avella, Alex Fenech on Peugeot 106 and the Ford Fiesta of Liam Formosa. From the Start Line Vella took the helm of the race followed by Fenech and Peplow. To the end of the race we saw no change in positions until the last lap just before the Finish Flag where Fenech made use of the Joker Lap and took the Finish before Vella. This was the 1st win for Fenech while Vella and Peplow followed in 2nd and 3rd places. Fourth place finisher was new-comer Formosa.

On this same Sunday ASMK also held the fourth event of the National Trials Championship 2018/2019 where we had these results. Damon Bonello on his TRS motor registered his fourth victory of this season followed by Rowen Bonello and Ian Scicluna both on Beta motorcycles. Fourth place finisher was Antonio Leonardi on his Gas Gas while the fifth place was won by Beta driver Tony Curmi.

From Trials Juniors Class we saw Isaac Scicluna on a Gas Gas Trials bike to win this class and was followed by Julian Scicluna on an OSET electric motorbike. Karl Bartolo on a Beta followed while fourth place finisher on a Beta motorcycle was Micallef Dion.

More information can found on the website of the Association:- www.asmk.org.mt or Facebook pages named: A.S.M.K. Malta or: Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email: [email protected] or Mobile 99425489.

Photos by Mario Micallef


ZAMMIT U VELLA JIRBĦU FL-AUTOCROSS U BONELLO JIRBAĦ FIT-TRIALS

Nhar il-Ħadd li ġej 17 ta’ Frar 2019 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi se tkompli bit-tiġrija tal-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2018/2019. Din it-tielet attivita ħa ssir fil-Barriera tal-Ballut Limiti tan-Naxxar u tibda 10.00am. Riders mhux membri mal-ASMK jistgħu jipparteċipaw ukoll.

Intant ħarsa lejn il-Klassifika wara zewġ attivitjiet naraw lil Bernard Sammut fuq mutur Beta 300cc jillidja l-klassifika b’40 punt segwit min Ian Scicluna fuq mutur KTM u Matthew Gauci fuq mutur Beta b’30 punt kull wieħed. Fit-tielet post hemm Carmelo Borg fuq mutur Honda bi 17 il-punt.

Intant, nhar il-Ħadd li għadda 10 ta’ Frar 2019 l-ASMK organizzat il-Ħames tiġrija mill-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2018/2019 fejn ħadu sehem 19 il-kompetitur maqsuma fi tlett klassijiet, dik Autocross Modified, Autocross Standard u klassi ġdida Autocross Diesel għal karozzi bil-magni Diesel.

Ħarsa lejn x’ġara matul il-ġurnata. Fit-tliet Heats rajna lil Melo Zammit fuq Opel Corsa iġib l-għola punteġġ tal-ġurnata. Dan rebaħ zewġ Heats min tlieta waqt li fit-tielet waħda daħal fit-tieni post. Ma Zammit fil-Finali Klassi A ikkwalifikaw Karl Micallef, Terence Azzopardi u Jean- Paul Grech kollha fuq karozzi Opel Corsa, Noel Zammit fuq Fiat Punto u Theo Micallef fuq Ford Fiesta.

Mat-tluq ta din il-Finali rajna il ħrug tajjeb ħafna mill-finalisti kollha izda Melo Zammit ħa it-tmun tat-tiġrija waqt li kien segwit min Noel Zammit u Theo Micallef. It-tiġrija kompliet fejn il-finalist wieħed wara l-ieħor għamlu uzu mill-Joker Lap bit-tattika li ħad ma jitlef pozizjoni. Waqt din il-final rajna ċaqliq min Jean-Paul Grech u Karl Micallef biss fejn dawn għamlu avanz ta pozizjoni waħda fuq Theo Micallef. Il-Finali ta 9 Laps spiċċat Melo Zammit jirbaħ il-klassi A segwit min Noel Zammit u Grech. Terence Azzopardi kellu ħsara teknika u rtira mit-tiġrija.

Mill-Finali Autocross Modified Klassi B rajna Start Line kompost min Andrew Pisani fuq Opel Nova, Nicolai Aquilina fuq Opel Corsa, Paul Formosa fuq Fiat Uno u Brandon Lee Vassallo fuq Peugeot 205 kif ukoll ingħaqad magħhom Duncan Delia fuq Ford Fiesta mill-Klassi Autocross Diesel.

Ma tluq ta din il-finali rajna ħrug tajjeb min Pisani fejn mill-ewwel ħa tmun ta tiġirja segwit min Aquilina. Matul l-ewwel dawra Pisani ħa l-Joker Lap fejn baqa jzomm posthu u fit-tieni dawra Aquilina uza l-Joker Lap fejn irnexxielu jieħu t-tmun tal-finali f’idejħ. Ll-finali kompliet Aquilina quddiem segwit min Pisani u Vassallo. Fis-sitt dawra Aquilina tilef ftit il-karozza fejn prova iġġib il-kontrol tagħha lura bil-konsegwenza li Aquilina u Pisani kellhom kuntatt flimkien b’Aquilina jispiċċa jinqeleb mal-ġenb tal-korsa u hawn kellha tieqaf it-tiġrija bil-bandiera ħamra bħala prekawzjoni. Ir-Rizultat joħroġ wara li l-Bord tad-Dixxiplina jara l-kaz.

Mill-Klassi Autocross Standard rajna linja ta tluq komposta min Johann Vella fuq Opel Nova, Kyle Agius fuq Opel Nova, Jerome Peplow fuq Kia Avella, Alex Fenech fuq Peugeot 106, u Liam Formosa fuq Ford Fiesta. Mat-tluq rajna lil Vella jiehu t-tmun ta tiġrija segwit min Fenech u Peplow. Matul din il-finali ma rajna l-ebda tibdil sakemm waslet l-aħħar dawra qabel il-bandiera fejn rajna lil Fenech jagħmel uzu mill-Joker Lap u jidħol għal bandiera qabel Vella biex ir-rizultat spiċċa Fenech jirbaħ din il-finali għal l-ewwel darba segwit min Vella u Peplow. Fir-raba post spiċċa Formosa.

Nhar il-Ħadd li għadda wkoll ġiet organizzata ir-raba attivita mill-Kampjonat Nazzjonali Trials 2018/2019 fejn kellna dawn ir-rizultati. Damon Bonello fuq mutur TRS irrġistra ir-raba rebħa f’dan l-istaġun segwit min Rowen Bonello u Ian Scicluna fuq muturi Beta. Fir-raba post spiċċa Antonio Leonardi fuq mutur Gas Gas filwaqt li fil-ħames daħal Tony Curmi fuq mutur Beta.

Mill-Klassi Trials Juniors rajna lil Isaac Scicluna fuq mutur Gas Gas jirbaħ din il-klassi segwit min Julian Scicluna fuq mutur Oset u Karl Bartolo fuq mutur Beta. Fir-raba post spiċċa Dion Micallef fuq mutur Beta ukoll.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta’ Mario Micallef

Johann Pace

Segretarju Ġenerali

ASMK Malta