Autocross and Motocross on the Sunday 22nd May at Ta’ Qali

By May 18, 2016 News

 

On the Sunday 22nd May 2016 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will be organizing the tenth program of ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 Championships. The program starts at 11.45am and racing starts at 12: 00 hours. The day’s racing will consist of Motocross and Autocross who will be competing on track in an anti-clockwise direction.

Meanwhile a look at the Autocross and Motocross classes where as more time passes more added stress is placed on all those who stand the chance to win their respective championship. In the Motocross Class A we find the challenge for the leadership between Camilleri brothers with just an 11 points gap. Clayton on a KTM motorcycle leads with 208 points and lies ahead of his brother Kyle on another KTM with 197 points. Third place is won by Paul Muscat on a KTM with 144 points.

In Motocross Class B the Gozo riders continued to dominate the classification. It seems that this award will be won by a Gozo rider. Mario Cauchi on his Honda is dominating this class B with a substantial advantage over his followers. Cauchi leads with 257 points and is followed by Etienne Bigeni with 197 points on his Honda motorcycle. Third placed Jorn Stellini on a Kawasaki won 155 points so far.

In the Open Class Category for all Motocross riders irrespective of age and experience we find leader Mario Cauchi on Honda with 94 points. Cauchi is followed by Etienne Bigeni on another Honda with 84 points. In third place is Paul Muscat on KTM with 75 points.

The situation in the Autocross National Championship category shows that Christian Mark Galea on his Fiat Ritmo is approaching another title in this category. Galea is leading the classification with 186 points while Malcolm Borg is runner-up on his Opel Corsa with 128 points. Third placed is Joseph Micallef on an Opel Corsa with 106 points.

The Category for Class A championship also states that Christian Mark Galea on a Fiat Ritmo leads with 58 points and is followed by Philip Joe Vella on an Opel Corsa with 24 points. Third place is occupied by Josef Grech on a Ford Fiesta with 22 points.

The Class B category shows Joseph Micallef on an Opel Corsa is leading this classification with 56 points and is followed by Jonathan Camilleri on another Opel Corsa but with 33 points. Third place is shared equally between Noel Zammit on Fiat Punto and the Peugeot 106 of Jean Paul Grech both with 14 points. This is expected to change in the next race.

The Classification in the Autocross Standard class is thoroughly wide open as the first three competitors stand very close to each other. So far first place is occupied by the Citroen AX driven by Deane Farrugia with 45 points who is followed by Traydon Bailey on a Ford Ka with 39 points while in third place we find Ian Fenech on a Citroen AX with 35 points.

Meanwhile in these past last days the ASMK Board of Disciplines had to meet and decide on two cases in the Autocross category where in the Modified Class Josef Grech on Ford Fiesta was disqualified from his last race on Sunday 24 April 2016 and suspended participation in the next race too. This same panel decided that Grech should have been disqualified by a black flag in the said race which for some good reason the Black Flag was not shown on site. During the same sittings the same ASMK board also suspended Quinn Camilleri of the Autocross Standard Class from participating in the next two events following his inappropriate behaviour as well as by his spectators supporting him during the last race event.

The Association announced the activities for the coming June during which the activities will be held under artificial lighting of the track and also of the spectators areas. The first night event is to be held on Saturday 4th June and another one on 18 June 2016. These two events will bring the two ASMK Pasta Poiatti 2015-2916 championships to an end. These events are to include the participation of the Autocross, Motocross and Trials sections.

For more information one can visit the Association’s website named www.asmk.org.mt  or visit the social sites on Facebook; ASMK Malta or email [email protected]

Photos by Mario Micallef

Autocross u Motocross nhar il-Hadd li gej f’Ta’Qali

Nhar il-Ħadd li ġej 22 ta’ Mejju 2016 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi torganizza l-għaxar program mill-Kampjonati ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Il-Programm se jibda fl-12:00pm u se jkun jikkonsisti f’tiġrijiet bil-Muturi Motocross u bil-Karozzi Autocross. Is-Sezzjoni Autocross ser ikunu qed jikkompetu fuq korsa direzzjoni kontra l-arloġġ.

Intant ħarsa lejn il-klassifika Motocross u Autocross fejn iktar ma jgħaddi iz-zmien iktar qed tizdied it-tensjoni fuq dawk kollha li għandhom iċ-ċans jirbħu il-kampjonat rispettiv li jkompetu fiħ. Fil-Motocross Klassi A qed naraw taqtija bejn l-aħwa Camilleri li b’differenza biss ta 11 il-punt. Clayton fuq mutur KTM b’208 punti jinsab quddiem ħuħ Kyle fuq mutur KTM b’197 punt. Fit-tielet post insibu lill Paul Muscat fuq mutur KTM b’144 punt.

Fil-Klassi B tal-Motocross komplew jiddominaw is-sewwieqa Għawcin. Jidher li dan l-unur ser ikun mirbuħ minn rider tal-gzira Għawcija. Mario Cauchi fuq mutur Honda għadu qed jiddomina din il-klassi b’vantaġġ sostanzjali fuq is-segwaci tiegħu. Cauchi qed jokkupa din il-pozizjoni b’257 punt segwit min Etienne Bigeni fuq mutur Honda b’197 punt filwaqt li fit-tielet post insibu lil Jorn Stellini fuq mutur Kawasaki b’155 punt.

Fil-Kategorija Motocross Open insibu lill Mario Cauchi fuq mutur Honda b’94 punt li jinsab fil-quċċata segwit minn Etienne Bigeni fuq mutur Honda b’84 punt. Fit-tielet post insibu lil Paul Muscat fuq KTM b’75 punt.

Is-Sitwazzjoni fis-sezzjoni Autocross fil-kategorija tal-Kampjonat Nazzjonali naraw lil Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo riesaq lejn titlu ieħor f’din il-katogrija. Galea jinsab fuq quddiem b’186 punt segwit minn Malcom Borg fuq Opel Corsa b’128 punt filwaqt li fit-tielet post naraw lill Joseph Micallef fuq Opel Corsa b’106 punti.

Fil-Kategorija Klassi A qed naraw lill Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo fuq quddiem b’58 punt segwit minn Philip Joe Vella fuq Opel Corsa b’24 punt. Fit-tielet post insibu lil Josef Grech fuq Ford Fiesta b’22 punt.

Fil-Kategorija Klassi B naraw lill Joseph Micallef fuq Opel Corsa jillidja din il-klassifika b’56 punt segwit min Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa bi 33 punt. Fit-tielet post insibu lill Noel Zammit fuq Fiat Punto u Jean Paul Grech fuq Peugeot 106 li tnejn qed jokkupaw din il-pozizjoni b’14 punt. Dan jista jinbidel fit-tiġrija li jmiss.

Fil-Kategorija Autocross Standard is-sitwazzjoni f’din il-kategorija għadha miftuħa sewwa bl-ewwel tliet kompetituri jinsabu ferm viċin xulxin fejn fl-ewwel pozizjoni bħalissa nsibu lill Deane Farrugia fuq Citroen AX b’45 punti segwit minn Traydon Bailey fuq Ford Ka b’39 punt filwaqt li fit-tielet post insibu lill Ian Fenech fuq Citroen AX b’35 punt.

Intant il-Board tad-dixxiplin fil-jiem li għaddew kellu jerga jiltaqa fuq zewg kazijiet mis-Sezzjoni Autocross fejn mill-Kategorija Autocross Modified Josef Grech fuq Ford Fiesta ġie skwalifikat mit-tiġrija li għaddiet u sospiz mill-attivita li jmiss. Dan ġie deċiz wara li l-istess bord iddeċieda li fl-attivta ta nħar il-Ħadd 24 t’April 2016 Grech kellu jkun skwalifikat permezz ta bandiera sewda li għal raguni valida dan ma seħħx. Mill-Kategorija Autocross Standard il-Board issospenda wkoll lill Quinn Camilleri għaz-zewg attivitajiet li ġejjin wara Imġieba mhux xierqa waqt l-aħħar attivita kemm minn naħa tiegħu kif ukoll minn spettaturi li kellu miegħu.

L-Assocjazzjoni ħabbret l-attivitajiet għal matul Ġunju fejn l-attivitjiet li ser issiru matul dan ix-xahar ser isiru taħt id-dawl artifiċjali. L-ewwel attivita li ser issir bil-lejl ser tkun is-Sibt 4 ta’ Ġunju u ohra fit-18 ta’ Ġunju 2016. Dawn ser ikunu l-aħħar zewġ attivitajiet tal-kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015-2916. Ser jippartecipaw tliet sezzjonijiet Autocross, Motocross u Trials. Ghal iktar informazzjoni wieħed jista jzur is-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew is-siti socjali Facebook bl-isem ASMK Malta jew bl-email [email protected]

 Bidu ta Tigrija Autocross Standard Bidu ta tigrija Motocross

Rittratti minn Mario Micallef

Johann Pace
Segretarju Ġenerali
ASMK – Malta
www.asmk.org.mt