Galea and Pace win in Autocross and Muscat wins in Motocross

By April 27, 2016 News

ASMK-LOGO

On Sunday 24 th April 2016 Assoċjazzjoni Sport Muturi u Kaorozzi organized nineth championship event from ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 Championship. The day’s programm included Autocross cars and Motocross Motorcycles where 42 competitors regiistered for the day’s event .

Meanwhile in the Autocross section we had seen both the Standard Class together with the Modified classes A and B. In the Autocross Modified class nno one competitor won all the Heats of the day though there was great competition between Andrew Pisani on an Opel Nova and Josef Grech on a Fiesta. Both were the favorites of the day. Other drivers who qualified for this Class A were Christian Mark Galea on a Fiat Ritmo, Borg Malcom and Gordon Johnson both on an Opel Corsa and Ivan Birmingham on Suzuki Swift.

Right from the Start of the Final Class A we saw Galea making a very good launch and right by the first corner he had already developed a competitive advantage. Galea left behind him Johnson and Grech battling for second place until after the second corner there was a contact between two cars which was out of the vicinity of the referee. This resulted into a collision on track between the rest of the finalists.  This resulted bad to Borg and was forced to retire as he found himself face to face with Johnson’s car as well as with several tires on track as a result of the accident. The race final continued with Galea taking the Finish Flag followed by Grech and Pisani. Birmingham finished in fourth place followed in fifth place by Johnson.

For final Class B starters were Jean Paul Grech on a Peugeot 106, Jonathan Camilleri and Joseph Micallef both on an Opel Corsa, Christian Apap on a Fiesta Ford, Keith Borg on an Opel Nova and Noel Zammit on a Fiat Punto.  From the Start Line we saw Micallef and Grech taking the lead ahead of the rest with Micallef taking the lead after the first corner. Grech and Borg followed Micallef’s lead. During the Final race all competitors defended and kept their placing right to the Finish Line. This resulted in Micallef winning another B Final. He was followed by Grech and Borg and Zammit and Camilleri followed in 4th and 5th places respectively.

In Autocross Standard Quin Camilleri on a Citroen won all the Heats and secured his place in the Final Race. Yet he was forced to retire as during the third Heat he twice fould other drivers on track. This resulted in Camilleri being shown the Black Flag as per the ASMK Rules which state the a 2nd Waring in the same heat will result into a Black Flag.  The Referee was forced to report the driver’s adverse behavior on track to the ASMK Executive Committee. After all this matter the final for the Standard caes was composed by Terence Azzopardi on an Opel Corsa, Andreas Zammit on an Opel Nova, Traydon Bailey on a Ford Ka, Lucas Pace on a Citroen AX and Melvin Buttigieg on Citroen AX too. From the Start Pace took the laed and was followed by Zammit and Azzopardi. During this final there were no placing changes right to the Finish Line. This race Final ended with Pace registering his first win in this class followed by Zammit and Azzopardi. Bailey won fourth place.

The Motocross races were more attractive to watch more than usual as on this day there was the participation of two MX riders from Sicily Clubs. Both raced in the Motocross Class B.  Despite the cjhallenge of the foreign riders during the competition, Gozo rider Mario Cauchi on his Honda won both Heats of the day’s competition thus declared the day’swinner. Cauchi was followed in 2nd place by James Zahra on Sherco and the Sicilian Fabio Galota on a Kawasaki finished in third place. The other Sicilian Emanuele Buongiovanni on a Honda finished the day in fifth place.

In Class A the competition was mainly between Kyle Camilleri on a KTM and Trevor Muscat on a Honda. During the first heat Camilleri managed to take the lead and defended his place right to the Finish. Muscat followed in 2nd place. During the second heat of the day we saw some problems being faced by both Camilleri and Muscat. During the 2nd race Camilleri fell off his bike and Muscat took the lead until Camilleri regained back on his motorcycle and did his best to close the gap between the two. A few minutes before the Finish Muscat fell off his bike and Camilleri regained his lead in the front. Yet, a couple of laps before the Finish Camilleri’s bike developed a mechanical fault and was forced  to retire completely. Muscat soon closed the gap and took the lead again right to the Finish. The Final Result in this class registers Muscat as the winner followed by Pierre Jourdan on a KTM. Camilleri closed the day in third place.

Meanwhile the ASMK activities continue on Saturday when the TRIALS section will be organizing the seventh competition of the season sponsored by ASMK and Pasta Poaitti. This will be held on Saturday 30th April at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali. Racing starts at 4:00 pm.

More information is available on the website of the Association www.asmk.org.mt or facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email at:- [email protected]

Photos by Mario Micallef

Galea u Pace jirbħu fl-Autocross u Muscat jirbaħ fil-Motocross

Nhar il-Ħadd li 24 t’April 2016 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat id-disa’ program mill-Kampjonati ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. F’din l-attivta bejn karozzi Autocross u Muturi Motocross irreġistraw 42 kompetitur.

Intant fis-sezzjoni Autocross rajna ġurnata impenjattiva fejn ħadu sehem zewġ kategoriji dik ta’ li Standard u dik Modified Class. Fis-Sezzjoni Autocross Modified ma rajna lil ħadd jirbaħ il-Heats kollha tal-ġurnata pero kellna taqtija bejn Andrew Pisani fuq Opel Nova u Josef Grech fuq Ford Fiesta li kienu il-favoriti tal-ġurnata u issiġilaw posthom fil-finali tal-ġurnata. Ma dawn ikkwalifikaw Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo, Malcom Borg u Gordon Johnson it-tnejn fuq Opel Corsa u Ivan Birmingham fuq Suzuki Swift.

Mat- tluq tal-Finali Klassi A rajna lil Galea joħrog tajjeb ferm tant li sa l-ewwel kantuniera kien diġa qed jizviluppa vantaġġ sostanzjali. Galea ħalla lill Johnson u l-Grech f’taqtija bejniethom għat-tieni pozizjoni sakemm wara t-tieni kantuniera sar kuntatt li ma setax ikun vizibbli mir-referee tal-ġurnata u li ħoloq kollizjoni bejn il-kumplament tal-finalisiti.  Dan wassal li Borg kellu jirtira minħabba li sab lill Johsons bil-karozza ma wiccu kif ukoll diversi tyres fit-trakka kawza tal-incident. Il-Finali kompliet u spiccat b’Galea jirbaħ segwiet min Grech u Pisani. Fir-raba post spicca Birmingham segwit minn Johnson fil-ħames post.

Għal finali Klassi B rajna Starting Line kompost minn Jean Paul Grech fuq Peugeot 106, Jonathan Camilleri u Joseph Micallef it-tnejn fuq Opel Corsa, Christian Apap fuq Ford Fiesta, Keith Borg fuq Opel Nova u Noel Zammit fuq Fiat Punto. Mat-tluq ta’ din il-finali rajna lill Micallef u Grech jagħmlu ħruġ tajjeb ħafna b’Micallef jieħu t-tmun tal-finali segwit min Grech u Borg. Matul din il-finali rajna lill kompetituri kollha jiddefendu posthom sa l-aħħar b’Micallef jissiġila rebħa oħra f’dan l-istaġun. Grech u Borg daħlu fit-tieni u t-Tielet postijiet fil-waqt li fir-raba post spicca Zammit segwit min Camilleri li daħal fil-hames post.

Fl-Autocross Standard rajna lil Quin Camilleri fuq Citroen iġib l-għola punteġġ tal-ġurnata fejn assigura posthu fil-finali. Dan iċ-ċans ġie mcaħhad minnhu wara li matul it-tielet heat tal-ġurnata wettaq zewġ azzjonijiet anti-sportivi valur ta Warning bir-referee tal-ġurnata jissospendieħ wara li kellu zewġ warnings fl-istess tiġrija. Dan minħabba li r-Regolament jgħidu li jekk kompetitur jaqla zewġ Warnings fl-istess Heat, fit-tieni Warning jintwera Black Flag. Ir-Referee tal-ġurnata irrapport il-kaz lill-Kumitat Ezekuttiv dwar imġieba mill-istess sewwieq.

Wara dan kollu il-finali Standard kien kompost min Terence Azzopardi fuq Opel Corsa, Andreas Zammit fuq Opel Nova, Traydon Bailey fuq Ford Ka, Lucas Pace fuq Citroen AX u Melvin Buttigieg fuq Citroen AX. Mat- tluq rajna lill Pace jieħu t-tmun tal-Finali segwit minn Zammit u Azzopardi. Tul din il-finali ma kellna l-ebda tibdil fir-rizultat finali fejn spicca Pace jirreġistra l-ewwel rebħa f’din il-klassi segwiet minn Zammit u Azzopardi. Fir-raba post daħal Bailey.

Fil-Motocross kienet ġurnata impenjativa iktar mis-soltu għall fatt li ASMK kellha l-partecipazzjoni ta zewġ riders min Sqallija li ħadu sehem fil-kategorija Motocross Klassi B.  Minkejja l-kompetizzjoni barranija l-Għawci Mario Cauchi fuq mutur Honda rnexilu jirbaħ iz-zewġ Heats tal-ġurnata biex kien iddikjarat rebbieħ. Cauchi kien segwit minn James Zahra fuq mutur Sherco li għalaq il-ġurnata fit-tieni post. Fit-tielet post spicca l-iSqalli Fabio Galota fuq mutur Kawasaki. Il-Barrani l-ieħor Emanuele Buongiovanni fuq mutur Honda spicca l-ġurnata fil-ħames post.

Fi Klass A rajna taqtija bejn Kyle Camilleri fuq mutur KTM u Trevor Muscat fuq mutur Honda. Matul l-ewwel Heat Camilleri rrenxilu joħrog quddiem fejn baqa jiddefendi postu sa l-aħħar. Camilleri kien segwit minn Muscat. Matul it-tieni Heat tal-ġurnata rajna ftit problemi li kellhom jiffacjaw Camilleri u Muscat. Mal-bidu tat-tiġrija rajna lill Camilleri jaqa b’Muscat jirbaħ b’vantaġġ sostanzjali sakemm Camilleri rega lura fuq il-mutur. Dan tal-aħħar għamel ħiltu kollha biex inqas id-distakk. Dan kollu sakemm ftit minuti qabel it-tmiem waqa Muscat u Camilleri rrnexilu jerġa jmur fuq quddiem. Il-problemi ghal Camilleri ma waqfux hawn għax sa zewġ dawriet qabel tmiem it-tiġrija Camilleri zviluppatlu ħsara teknika fil-mutur u spicca kellu jirtira għal kollox. Issa kienet komda għal Muscat jerġa jieħu l-post li beda bieħ. Ir-Rizultat finali f’din il-klassi spicca b’Muscat rebbieħ segwit minn Pierre Jourdan fuq mutur KTM u Camilleri għalaq il-ġurnata fit-tielet post.

Intant l-attivitajiet tal-ASMK sa jkomplu nhar is-Sibt 30 t’April bis-sezzjoni Trials. Dawn ser ikunu qed jorganizzaw is-seba attivita mill-istaġun ASMK Pasta Poiatti 2015/16 li ser issir fil-kumpless Sportiv tal-Assoċjazzjoni f’Ta’ Qali. L-Attivita tibda fl-4:00pm.

Għal iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-Facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt ukoll bl-email:- [email protected]

Joseph Micallef rebbieh tal-Finali Autocross Klassi B  Rebbieha tal-gurnata fil-Motocross

Rittrati ta’ Mario Micallef

Johann

General Secretary

ASMK – Malta