ENDURO at TA’ QALI On SUNDAY 6th MARCH

By March 2, 2016 News

ASMK-LOGOOn Sunday 28th February 2016 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organized the 7th Autocross event and the 4th Motocross event of the ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 Championships. This activity was held at the ASMK Sports Complex in Ta’ Qali with 39 competitors registered for this event.

A Look at the day’s event where in Autocross Karl Micallef on a Ford Fiesta was the only driver to win all the heats on the day. Together with Karl, Gordon Johnson on an Opel Corsa, Josef Grech on a Ford Fiesta, Jurgen Mallia on a Honda Civic, Keith Borg on a Vauxhall Nova and Godfrey Gauci on Ford Fiesta were listed as the Class A competitors.

Right from the Start of this final we saw Micallef and Johnson speed to the first bend but Johnson took the helm of the race right to the Finish. Grech and Micallef followed at speed too. The focus has turned on the last three competitors led by Mallia and Gauci and Borg chased along. The pressure on  Mallia caused him to do a small mistake where Borg took the lead ahead of Mallia and Gauci too. The Race Final ended with Johnson taking his first Finish Flag of the season. Grech and Micallef finished in 2nd and 3rd places respectively. Borg finished in fourth followed by Gauci in fifth place and Mallia in sixth place.

The Class B Finalist were Andrew Pisani and Josef Abela on a Vauxhall Nova, Chris Formosa on a Ford Fiesta, the Peugeot 106 of Jean Paul Grech and  Joseph Micallef and Malcolm Borg both on Opel Corsa cars. Right from the Start we saw a good lead by Micallef followed by Abela and Borg racing in this position right to the finish. As the race progressed Grech finished in fourth place and Formosa ended in fifth. Pisani finished in sixth place following his retirement during the race.

In the Standard Class, Johann Vella qualified on his Opel Nova, Traydon Bailey on a Ford Ka, Deane Farrugia and Ian Fenech both on a Citroen AX and Joseph Martin on a Peugeot 206. Right from the Start of this final race Fenech took the lead to win the race. Vella and Bailey followed. The focus turned immediately on to fourth place when Farrugia was making so much pressure on Bailey in fifth place as he managed to overtake on Bailey. The final came to an end with Fenech registering his first win followed by Vella and Farrugia. Fourth place was won by Bailey and Martin finished in sixth place.

In Motocross we saw a double battle among all competitors as after two small accidents and racing was stopped by the Red Flag. Racing was Re-Start in both Heats. An Overview in Class A where we saw an interesting battle between Clayton Camilleri and Paul Muscat both riding on KTM motorcycles. During the First Heat Muscat was seen to take the helm of the race and defend his position challenged by Clayton Camilleri. In the 2nd Second Heat Camilleri appeared very strong so much so that he took the lead on Muscat. The pressure of Muscat on Camilleri continued to the last four Laps before the race finish where Muscat took the lead again to the Finish Flag ahead of Camilleri. Third place was won by Kyle Camilleri on a KTM.

The Motocross Class B Gozo riders dominated this class. Etienne Bigeni riding hos Kawasaki won both Heats on the day and his 2nd win of the season. Bigeni was followed by Robert Spiteri on a Yamaha and Elvin Debono on a Kawasaki in 2nd and 3rd places respectively.

The Open Motocross Class winner was again Paul Muscat on his KTM thus complementing  his  absolute victories in Class A and in the Open Class too. Muscat won the Open Class ahead of Etienne Bigeni on his Kawasaki. Third place was won by Kyle Camilleri on his KTM.

Meanwhile the ASMK events will continue next Sunday 6th March 2016 when ASMK will be running the fifth event of the National Enduro Championship sponsored by Pasta Poiatti and Dunlop Tyres. This event will be held at ASMK Sports Complex in Ta’ Qali starting at 10:00 am. Non members are welcome to attend.

Further information one can find it on the official website of the Association www.asmk.org.mt or on Facebook pages named A.S.M.K. Malta and Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email at: – [email protected]

Photos by Mario Micallef

 

JOHNSON, FENECH U MUSCAT JIDDOMINAW FL-ATTIVITAJIET TAL-ASMK

Nhar il-Hadd 6 ta Marzu issir Enduro Ta’ Qali

Nhar il-Hadd 28 ta Frar 2016 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat is-seba attivita bl-Autocross mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 u ir-raba attivita bil-Muturi Motocross. L-Attivita saret fil-Kumpless Sportiv tal-Assocjazzjoni f’Ta’ Qali  b’39 kompetitur li rregistraw ghal din l-attivita.

Harsa lejn il-gurnata fejn fl-Autocross rajna lil Karl Micallef fuq Ford Fiesta li kien l-uniku sewwieq li rrnexilu jirbah il-Heats kollha tal-gurnata. Daqstant Karl issigilla posthu fil-finali klassi A. Mieghu ikkwalifikaw Gordon Johnson fuq Opel Corsa, Josef Grech fuq Ford Fiesta, Jurgen Mallia fuq Honda Civic, Keith Borg fuq Vauxhall Nova u Godfrey Gauci fuq Ford Fiesta.

Mat-tluq ta’ din il-finali rajna hrug tajjeb min Micallef u Johnson b’dan ta l-ahhar jirnexxielu jiehu t-tmun tat-tigrija waqt li kien segwit minn Grech u Micallef. L-attenzjoni marret fuq l-ahhar tliet pozizjonijiet fejn fir-raba post kien qed jigri Mallia segwit minn Gauci u Borg b’dawn tal-ahhar kienu qed jaghmlu pressjoni fuq Mallia sakemm ftit qabel il-dawra finali Mallia gie ssuperat wara zball min naha tieghu biex spicca wkoll tellef il-koncentrazzjoni ta Gauci waqt li Borg ha l-okkazzjoni biex avvanza zewg pozizjonijiet. Il-finali spiccat b’Johnson jirbah l-ewwel finali f’dan l-istagun segwit minn Grech u Micallef rispettivament. Fir-raba dahal Borg segwit minn Gauci fil-hames post u Mallia fis-sitt post.

Fil-Finali Klassi B rajna linja ta sitt finalisti komposta min Andrew Pisani u Josef Abela fuq Vauxhall Nova, Chris Formosa fuq Ford Fiesta, Jean Paul Grech fuq Peugeot 106, Joseph Micallef u Malcolm Borg it-tnejn fuq Opel Corsa. Mat-tluq rajna hrug tajjeb minn Micallef segwit minn Abela u Borg li baqghu jigru wara xulxin sa l-ahhar. L-ordni kompliet u spiccat bi Grech fir-raba post fil-waqt li Formosa spicca fil-hames. Fis-sitt post spicca Pisani wara li rtira mill-istess finali.

Fil-Klassi Standard ikkwalifikaw Johann Vella fuq Opel Nova, Traydon Bailey fuq Ford Ka, Deane Farrugia u Ian Fenech it-tnejn fuq Citroen AX u Joseph Martin fuq Peugeot 206. Mat-tluq ta din il-finali rajna lill Fenech jaghmel hrug tajjeb hafna tant li mill-ewwel ha t-tmun tal-finali segwit minn Vella u Bailey. L-attenzjoni daret mill-ewwel fuq Farrugia li mir-raba post kien qed jaghmel pressjoni fuq Bailey tant li fil-hames dawra gie cans lill Farrugia biex javvanza pozizjoni. Il-finali spiccat b’Fenech jirregistra l-ewwel rebha tieghu segwit minn Vella u Farrugia. Fir-raba post dahal Bailey segwiet minn Martin li dahal fis-sitt post.

Fil-Motocross rajna taqtija doppja ghal kompetituri kollha li wara zewg incidenti zghar waqt it-tigrija, kellha ssir Re-Start ghall darbtejn kemm fl-ewwel Heat kif ukoll fit-tieni Heat. Harsa lejn klassi A fejn rajna taqtija nteressanti bejn Clayton Camilleri u Paul Muscat it-tnejn fuq muturi KTM. Fl-ewwel Heat rajna lill Muscat jiehu t-tmun tat-tigrija li baqgha jiddefendi sal-ahhar biex spicca halla lill Camilleri jsegwieh. Fit-tieni Heat Camilleri deher b’sahhtu hafna tant li hareg quddiem b’Muscat isegwi lill Paul li beda jaghmel pressjoni fuq Camilleri sakemm erba laps qabel it-tmiem tat-tigrija, Muscat jiehu t-tmun ghat-tieni darba matul din il-gurnata biex b’hekk spicca rebbieh segwit min Camilleri. Fit-tielet post spicca Kyle Camilleri fuq KTM ukoll.

Fil-Motocross Klassi B rajna lis-sewwieqa Ghawcin jiddominaw din il-klassi b’Etienne Bigeni fuq mutur Kawasaki jirbah iz-zewg Heats tal-gurnata biex jissigla it-tieni rebha tieghu f’dan l-istagun. Bigeni kien segwit minn Robert Spiteri fuq mutur Yamaha u Elvin Debono fuq mutur Kawasaki.

Fil-Motocross Klassi Open rajna lill Paul Muscat fuq KTM jikkomplimenta r-rebha tieghu assoluta fejn irnexilu jirbah din il-klassi wkoll. Muscat kien segwit min Etienne Bigeni fuq Kawasaki li dahal fit-tieni post u fit-tielet post spicca Kyle Camilleri fuq KTM.

Intant l-attivitajiet ser ikomplu nhar il-Hadd li gej 6 ta’ Marzu 2016 fejn se tigi organizzata il-hames attivita mill-Kampjonat Nazzjonali tal-Enduro sponsorjat mid-ditta Pasta Poiatti u Dunlop Tyres. Din l-attivita ser issir fil-Kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali, bl-attivita tibda 10:00am

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email fuq:- [email protected]

Ritratti ta’ Mario Micallef

 Bidu ta Tigrija tal-Motocross Bidu tal-Finali Autocross Klassi B

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK – Malta
www.asmk.org.mt