Monster Energy Autocross and Motocross on Sunday 20 May

By May 16, 2018 News

On the Sunday 20 May 2018 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue with the National Autocross Championship by ASMK and Pasta Poiatti 2017/2018. During this event there will also be Motocross races who will be competing from early morning in a Fun Race. This Fun Race is open to all amateur Offroad motorcycle riders especially for those riders who come for training at the ASMK Tracks but still do not take part in the Motocross Championship.

The international firm Monster Energy, is making a tour around the world by a special Truck to promote this drink in sport. On this particular Sunday of 20th May this truck will be in Malta at Ta’ Qali Race Circuits during the ASMK activity for the Autocross and Motocross. This was made possible by special initiative of the General Soft Drinks Co. Ltd who represents Monster Energy drink in Malta so this special truck can be viewed and enjoyed by all Maltese people and by motorsport enthusiasts too.

The racing program on Sunday 20th May begins at 10. 00 am with Motocross and continue with the Autocross car races from 01. 00 pm. All this will be held at the ASMK Sports Complex in Ta’ Qali.

Meanwhile, last Saturday 12 May 2018 ASMK continued the events with the Wotomoto National Enduro Championship 2017/2018 with the fifth event organized in Pembroke at Whiterocks. 17 competitors competed on a 3 kilometers course of road paths while they were divided into three classes.

During the Pole Position Joseph Scicluna on a KTM dominated with his best time of 5 minutes 25.610 seconds. Scicluna was followed by Bernard Sammut by a difference of 4.892 seconds and by Matthew Gauci with 11.694 seconds difference in Lap time. Gauci and Sammut competed on Beta motorcycles.

The competition for the best time started following the Pole Position where each rider competes in two Heats in his class and registering his Lap Time by means of electronic devices attached to each motor cycle.

Following the two Heats of Class A James Zahra on Sherco registered his best time of 4 minutes 54.142 seconds. Along with Zahra the competition was mainly for 2nd place between Scicluna and Sammut but despite all efforts by Sammut and Scilcuna both failed to beat the best time of Zahra. This resulted in Zahra winning the race ahead of Sammut who finished with a best time of 4 minutes 54.583 and Scicluna who finished in third place with his best Lap of 4 minutes 54.611 seconds. Fourth place finisher is Matthew Gauci on a Beta with 4 minutes 58.821 seconds while 5th placed Ian Scicluna on a KTM lapped the course in 5 minutes 29.590 seconds.

In Class B Gabriel Muscat on KTM dominated his class with his best time of 5 minutes 50.150 seconds. Muscat finished ahead of Aidan Camilleri on a KTM with his best time of 5 minutes 58.392 seconds while third place finisher Krist Falzon on Husqvarna registered his best Lap in 6 minutes 6.951 seconds. Fourth and fifth place finishers were Clayton Schembri on a KTM and Rowen Bonello on a Beta respectively.

In Class C Kyle Stone on KTM registered his best time of 7 minutes 5.030 seconds. Stone was followed by Kurt Muscat on Yamaha with a best time of 7 minutes 28.192 seconds. Third place finisher in this Class C is Luke Borg on a KTM with his best Lap time of 7 minutes 34.579 seconds. Fourth place finisher is Mario Gatt on a Honda who participated for the first time in this Moto-Enduro race.

The Last Enduro event of this season will be held on 24th June 2018. This event will be held at the island of Gozo at San Lawrenz where striking views of countryside and sea dominate the location

In preparation for the first ever ‘SUV Demolition Derby’ which is scheduled to be held on 28 July 2018, a meeting is being held for interested competitors on Wednesday 23rd May 2018 at 8pm. This is to take place at the ASMK Club House in IMtarfa. During this meeting the prospective competitors will be presented with a copy of the new regulations for this SUV’s Demolition. The competitors can register for this event during the meeting.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named:- A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email:- [email protected] and Mobile 99425489.

Photos by Mario Micallef

 

AUTOCROSS u MOTOCROSS MONSTER ENERGY Nhar IL-HADD f’Ta Qali

Nhar il-Ħadd li ġej 20 ta’ Mejju 2018 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ser tkompli bil-kampjonat Nazzjonali tal-Autocross ASMK Pasta Poiatti 2017/2018. Matul din l-attivita ser ikun hemm ukoll il-Muturi Motocross li filgħodu ser jikkompetu f’tiġrijiet Fun Race. Din il-Fun Race ser tkun miftuħa għad dilettanti kollha tal-Muturi Offroad u speċjalment għal dawk ir-Riders li jiġu għall taħrig imma għadhom ma jieħdux sehem waqt tiġrijiet tal-Kampjonat tal-Motocross.

Id-ditta internazzjonali ‘Monster Energy’ qed tagħmel tour madwar id-dinja permezz tat-Truck speċjali li jippromovi din ix-xarba. Nhar il-Ħadd li ġej dan it-truck ser ikun f’Malta fil-Korsa tal-ASMK f’Ta Qali waqt l-attivita tal-Motocross u l-Autocross b’inizjattiva speċjali tal-Kumpanija General Soft Drinks Ltd li tirraprezenta din ix-xarba Monster Energy, biex dan it-truck speċjali jkun jista jitgawda mil-poplu Malti u mid-dilettanti tal-Motorsport.

Il-Program tat-tiġrijiet jibda fl-10. 00am bil-Muturi Motocross u jkompli bil-Karozzi Autocross li jibdew fis-1. 00pm. Dan kollox ser isir fil-Kumpless Sportiv tal-Assoċjazzjoni f’Ta’ Qali.

Intant nhar is-Sibt li għadda 12 ta’ Mejju 2018 l-ASMK kompliet bil-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2017/2018 fejn ġiet organizzata il-ħames attivita fil-Whiterocks Pembroke. Għal din l-attivita irreġistraw 17 il-kompetitur li kkompetew fuq korsa ta’ 3 kilometri u kienu maqsuma fit-tliet klassijiet.

Matul il-Pole Position Joseph Scicluna fuq KTM iddomina bl-aħjar ħin tiehu ta 5 minuti 25.610 sekondi. Scicluna kien segwit min Bernard Sammut b’differenza ta 4.892 sekondi u Matthew Gauci b’differenza ta 11.694 sekondi. Sammut u Gauci ikkompetew fuq muturi Beta.

It-taqtija mal-ħin tibda wara il-Pole Position fejn kull rider jikkompeti f’zewġ Ħeats fil-klassi tiegħu u il-ħin jiġi rreġistrat b’apparat elettroniku ma kull mutur. Fi Klassi A rajna lil James Zahra fuq Sherco jirreġistra l-aħjar ħin tiegħu ta 4 minuti 54.142 sekondi. Flimkien ma Zahra kien hemm jikkumbatu Scicluna u Sammut izda minkejja l-isforzi kollha min Scilcuna u Sammut dawn ma rnexxielhomx jissuperaw l-aħjar hin ta Zahra tant li Sammut spiċċa isegwi lil Zahra b’ħin ta 4 minuti 54.583 sekondi b’differenza biss ta 0.441 ta sekonda filwaqt li Scicluna spiċċa fit-tielet post b’ħin ta 4 mintui 54.611 sekondi b’diffrenza ta’ 0.753 ta sekonda fuq il-ħin ta Zahra. Fir-raba post spiċċa Matthew Gauci fuq Beta b’ħin ta 4 minuti 58.821 sekondi filwaqt li fil-ħames spiċċa Ian Scicluna fuq KTM b’ħin ta 5 minuti 29.590 sekondi.

Fi Klassi B rajna lil Gabriel Muscat fuq KTM jiddomina din il-Klassi bl-aħjar ħin tiegħu ta 5 minuti 50.150 sekondi. Muscat spiċċa segwit min Aidan Camilleri fuq KTM b’ħin ta 5 minuti 58.392 sekondi filwaqt li fit-tielet post spiċċa Krist Falzon fuq Husqvarna b’ħin ta 6 minuti 6.951 sekondi. Fir-raba u il-ħames post spiċċaw Clayton Schembri fuq KTM u Rowen Bonello fuq Beta rispettivament.

Fi Klassi C rajna lil Kyle Stone fuq KTM jirreġistra l-aħjar ħin ta’ 7 minuti 5.030 sekondi. Stone kien segwit min Kurt Muscat fuq Yamaha b’ħin ta’ 7 minuti 28.192 sekondi. Fit-tielet post daħal Luke Borg fuq KTM b’ħin ta 7 minuti 34.579 sekondi filwaqt li fir-raba post daħal Mario Gatt fuq Honda li parteċipa għal l-ewwel darba.

L-aħħar attivita Enduro f’dan l-istaġun ser issir fl-24 ta’ Ġunju 2018 liema attivita ser tkun qed issir fil-gzira Għawcija, f’ San Lawrenz fejn hemm veduti impressjonanti ta kampanja u baħar.

Bi preparazzjoni għal ewwel ‘SUV Demolition Derby’ li ser issir fit-28 ta’ Lulju li ġej ser issir l-ewwel laqgħa mal-Kompetituri interessati nhar l-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018 fit-8.00pm. Din ħa ssir fil-Klabb House tal-ASMK l-Imtarfa. Matul din il-laqgħa se jigi imqasma kopji tar-Regolamenti l-ġodda għal din l-attivita tal-SUV’s. Ukoll wiehed jista jirregistra għal din l-attivita waqt il-laqgħa.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta’ Mario Micallef

   

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta