THE BATTLE FOR THE LEAD

By April 20, 2015 News

ASMK-LOGOTHE BATTLE FOR THE LEAD CONTINUES IN Autocross and Motocross

On Sunday 19th April 2015 ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ continues with races of the ASMK – Pasta Poiatti National Championships 2014/15. Both the Autocross cars section and the Motocross Motorcycling Offroad Sport will continue their struggle for the lead of their respective championships. This program starts at noon on Sunday while the Practice Sessions are held on Saturday afternoon between 2.00pm and 5.00pm.   Meanwhile the Association ASMK announced that last Sunday had to hold a Trials competition but due to un-for seen circumstances this event had had to be postponed for next Sunday 19th April. This Trials competition is being organized at the Tal-Ballut Quarry l/o San Pawl tat-Targa in Naxxar. This program starts at 9: 00am and is attraction a good number of sport photographers.

A look at the classification of the National Autocross Championship we continue to see Christian Mark Galea on his Fiat Ritmo and Philip Joe Vella on his Opel Corsa still battling for the Championship title. Galea and Vella are presently followed by third placed Vince Farrugia on his Volkswagen Polo while fourth place is occupied by Andrew Pisani on a Vauxhall Nova. In Autocross Class B we find that Martin Godwin on his Opel Corsa is leading this class and he already has gained an advantage and sealed his place as the winner of this tournament. In this classification Martin is followed by three drivers who are battling hard for second place between them. These drivers are Jason Martin on Volkswagen Polo, Jonathan Camilleri on an Opel Corsa and Matthew Borg on a Vauxhall Nova all hoping to win second place in this classification.

In the Standard Autocross Class we continue to see Deane Farrugia at the front on his Citroen AX and with a substantial advantage. Deane is followed by Joseph Vella from Gozo on his Ford Fiesta and John Agius on his Peugeot 205. In the Motocross Class A Motorcycles Clayton Camilleri on KTM motorcycle continues to dominate this class. Camilleri is followed by 2nd placed Paul Muscat on a KTM motorcycle and third placed Edward Ciantar on a Kawasaki. The race for lead continues in the three remaining race events of the championship.

In Class B Ludvic Muscat on KTM motorcycle won a substantial advantage ahead of the rest. He is followed by Elvin Debono and Adam Sultana both on Kawasaki motorcycles in 2nd and 3rd places respectively. Second place in this class is still open to all. For more information one can visit the ASMK Official website www.asmk.org.mt.

 

TKOMPLI IL-BATTALJA FIL-KAMPJONATI AUTOCROSS U MOTOCROSS

Nhar il-Hadd 19 t’April 2015 l-‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ ser tkompli bit-tigrijiet mil-Kampjonati ASMK – Pasta Poiatti 2014/15. Kemm fis-Sezzjoni tal-Karozzi Autocross u fil-Muturi Motocross ser tkompli il-taqbida ghar-rebh tal-kampjonati rispettivi. Dan il-programm jibda f’nofsinhar.

Intant l-Assocjazzjoni ASMK nhar il-Hadd li ghadda kellha torganizza kompetizzjoni ohra mis-sezzjoni Trials izda minhabba cirkustanzi li ma kellniex kontroll fuqhom din l-attivita kellha tigi posposta ghall data ohra. Fil-fatt din l-attivita mistenija ssir ukoll nhar il-Hadd 19 ta April izda se tkun qed tigi organizzata fil-Barriera tal-Bullut f’San Pawl tat-Targa – Limiti tan-Naxxar. Dan il-Programm jibda fid-9:00am.

Harsa lejn il-klassifika tal-Kampjonat Nazzjonali Autocross ghadna qed naraw battalja bejn Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo u Philip Joe Vella fuq Opel Corsa. Galea jinsab fuq quddiem segwit min Vella waqt li t-tielet post bhalissa jinsab okkupat min Vince Farrugia fuq Volkswagen Polo. Ir-raba post jinsab okkupat min Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova.

Fil-Klassifika Autocross Klassi B insibu lil Godwin Martin fuq Opel Corsa li jinsab fuq quddiem f’din il-klassi b’vantagg tajjeb tant li diga ssigila postu bhala rebbieh ta’ dan il-kampjonat. F’din il-klassifika Martin jinsab segwit minn battalja ghat-tieni post bejn tliet sewwieqa li huma Jason Martin fuq Volkswagen Polo, Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa u Matthew Borg fuq Vuaxhall Nova li kollha qedin bic-cans li jirbhu t-tieni post f’din il-klassifika.

Fil-Klassi Autocross Standard ghadna qed naraw lill Deane Farrugia fuq Citroen AX fuq quddiem b’vantagg sostanzjali. Dan huwa segwiet minn Joseph Vella minn Ghawdex fuq Ford Fiesta u John Agius fuq Peugeot 205.

Fil-Muturi Motocross Klassi A ghadna qed naraw lil Clayton Camilleri fuq mutur KTM ikompli jiddomina din il-klassi segwiet min Paul Muscat fuq muturi KTM ukoll u Edward Ciantar fuq Kawaski. It-tigrija ghal leader tkompli fit-tliet tigrijiet tal-kampjonat li fadal.

Fi Klassi B Ludvic Muscat fuq mutur KTM jinsab fuq quddiem b’vantagg sostanzjali segwiet minn Elvin Debono u Adam Sultana it-tnejn fuq muturi Kawasaki. It-tieni post ghdu indecis minn min sa jintrebah.

Ghal iktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elettroniku www.asmk.org.mt.

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK Malta

www.asmk.org.mt